Myslete na sebe, úraz vás může překvapit i tehdy, když ho nejmíň čekáte

 • Každý rok vám navýšíme pojistnou částku
 • Pojistná částka až 1 500 000 Kč
  Pojistěte sebe nebo i svou rodinu
 • ZDARMA pojistíme všechny
  vaše děti ve variantě Rodina

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova


Pojistěte se online

Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu s 5% ročním navýšením pojistné částky za věrnost

Neztrácejte čas a sjednejte si pojištění jednoduše a rychle. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • platební kartu

Sjednat online

Pojistná událost | 5 PLUS

Před úrazem vás neochráníme, ale jeho finanční následky vám pomůžeme zmírnit. Zajistěte pro sebe a svou rodinu kvalitní pojistnou ochranu.

Utrpěl jste úraz a chtěli byste ho nahlásit?

V případě úrazu, prosím, vyplňte oznámení o pojistné události a zašlete nám ho bez zbytečného odkladu na naši korespondenční adresu:

AXA životní pojišťovna a.s.
Úzká 488/8
602 00 Brno, Česká republika

Na to, abychom mohli posoudit následky úrazu, musí oznámení o pojistné události obsahovat:

 • Jméno, příjmení, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost, adresu pojištěné osoby a osoby uplatňující si nárok na pojistné plnění, číslo pojistné smlouvy, podrobný popis okolností úrazu, případně policejní protokol a zprávu o závěru vyšetřování - pokud byla příčina vzniku události šetřena policií.
 • Zároveň musí být spolu s oznámením doručena i lékařská zpráva, která udává povahu a rozsah všech tělesných poškození, přesnou diagnózu, jakož i všechny dokumenty o předchozím zdravotním stavu a kompletní výpis ze zdravotní karty.
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png