Cestovní pojištění

Cestujte v klidu a pohodě

 • Sjednání během několika minut online
 • Možnost výběru ze tří variant cestovního pojištění s možností až neomezeného krytí
20 %
sleva
Sjednat online

Výhody |Cestovní pojištění

Pojistěte se během pár minut

Zjednodušili jsme vám život – cestovní pojištění od AXA teď můžete uzavřít on-line během pár minut. Vyhněte se zbytečným a nemalým výdajům za zdravotní péči v zahraničí.


Výhody cestovního pojištění od AXA:

 • Asistenční služba je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Máme smluvní zdravotnická zařízení po celém světě
 • Můžete si zvolit požadované krytí a délku pojištění
 • Dětem do 15 let nabízíme zvýhodněnou sazbu
 • Automaticky jste pojištěni na zranění při rekreačních sportech
 • Naši operátoři mluví česky a slovensky

Vyberte si připojištění:

 • Rizikových a extrémních sportovních aktivit
  (alpinismus, horolezectví, jachting, rafting, potápění apod.)
 • Zavazadel na vyšší limit při jejich ztrátě
 • Sportovního vybavení a dalších osobních věcí
  (mobilní telefon, počítač apod.)
Nahoru

Popis |Cestovní pojištění

Pojistěte se během pár minut

Cestovní pojištění od AXA vám poskytne komplexní ochranu při vašich cestách do zahraničí. Můžete se na něj spolehnout, ať již cestujete pracovně či za odpočinkem.


Cestovní pojištění od AXA zahrnuje:

1. Pojištění léčebných výloh

Při akutním onemocnění či úrazu, které vyžadují nutné léčení v zahraničí, vám zajistí až neomezené krytí vašich výloh.

Pojištění zahrnuje nezbytné vyšetření potřebné ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné lékařské ošetření a dále také:

 • Pobyt v nemocnici (hospitalizace); diagnostická vyšetření, léčení včetně operace, anestézie, léky, materiál a náklady na nemocniční stravu
 • Léky předepsané lékařem
 • Ošetření zubním lékařem při akutních bolestivých stavech zubů
 • Přepravu z místa úrazu nebo onemocnění do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení
 • Náklady na přepravu (repatriaci) zpět na území České republiky
 • Náklady na přepravu tělesných pozůstatků zpět na území České republiky
› zavřít
2. Úrazové pojištění

Poskytne vám finanční plnění až do výše 600 000 Kč v případě trvalých následků po úrazu nebo plnění při smrti způsobené úrazem.

› zavřít
3. Pojištění odpovědnosti za škodu

Chrání vás, pokud způsobíte škodu na zdraví či na životě cizímu člověku, resp. pokud poškodíte, zničíte nebo ztratíte cizí věc, a to až do výše 2 000 000 Kč.

› zavřít
4. Pojištění zavazadel

Jste chráněni při poškození, zničení a odcizení zavazadel či jejich obsahu, tj. věcí osobní potřeby obvyklých pro daný účel cesty. Může jít o živelnou událost, loupež z hotelu, krádež vloupáním do dopravního prostředku apod.


Pojištění se nevztahuje na elektroniku, fotoaparáty, kamery, počítače, sportovní vybavení (kromě lyží a snowboardu). Tyto věci si však můžete připojistit až do výše 20 000 Kč.

› zavřít
5. Pojištění zpoždění zavazadel

Získáte finanční náhradu, pokud se vaše zavazadla zpozdí o 6 hodin nebo více od okamžiku vašeho přistání v cílové zahraniční destinaci.

› zavřít
6. Pojištění zpoždění letu

Uhradí vám výdaje za stravu, občerstvení a základní hygienické potřeby v případě, že se váš let při odletu zpozdí o 6 a více hodin.

› zavřít
7. Pojištění nevyužité dovolené

Poskytne vám finanční náhradu, pokud se ze závažného důvodu musíte vrátit dříve ze své dovolené. Například při úmrtí blízké osoby nebo při jiné složité životní situaci.

› zavřít
8. Pojištění předčasného návratu

Zaplatí vám náklady na dopravu zpět do ČR při předčasném návratu z dovolené, kdy nemůžete použít původně plánovaný dopravní prostředek, např. z důvodu náhlého úmrtí či hospitalizace blízké osoby.

› zavřít
9. Pojištění asistenčních služeb

Poskytne vám pomoc při cestách v zahraničí. Zajistí vám turistické či lékařské informace, telefonickou pomoc v nouzi, tlumočení a překlady nebo pomoc při ztrátě dokladů.


Turistické informace

 • Informace o zastupitelských úřadech a konzulátech
 • Informace o dokladech nutných pro vstup do země
 • Informace o finanční částce nutné pro vstup do země
 • Aktuálních kurzy měn
 • Průměrné ceny základních komodit
 • Klimatické poměry a předpovědi počasí
 • Stupeň všeobecné bezpečnosti v cílové zemi

Lékařské informace

 • Informace o obecné úrovni lékařské péče v zemi
 • Informace o nutnosti očkování
 • Dodání adres imunologických zařízení
 • Informace o výskytu epidemií
 • Zahraniční ekvivalenty českých léků a jejich dostupnost
 • Specifická zdravotní rizika lokalit a první pomoc

Telefonická pomoc v nouzi

 • Rady, informace, pomoc při řešení situacích nouze
 • Vyhledání právníka, adresy úřadu

Tlumočení a překlady

 • Telefonické tlumočení při policejní kontrole
 • Tlumočení při styku s administrativou a lékařským zařízením
 • Telefonické tlumočení a rady při vyplňování dokladů
 • Zprostředkování překladů a srozumění s doklady telefaxem
 • Zprostředkování tlumočníka při policejním šetření
 • Zprostředkování tlumočníka při soudním řízení

Ztráta dokladů

 • Pomoc při vystavení náhradních osobních dokladů
 • Pomoc při vystavení náhradního řidičského oprávnění
 • Vystavení náhradního potvrzení o pojištění
 • Doprava do místa vystavení dokladu
 • Doručení náhradních dokladů na místo pobytu
› zavřít
10. Pojištění právní asistence

Pomůže vám při řešení problémových situací. Poskytne vám právní informace po telefonu, administrativně-právní asistenci i právní ochranu.


Telefonická služba právních informací

 • Adresy a kontaktní údaje institucí a dodavatelů služeb v ČR nebo zahraničí
 • Informace o cílové zemi – potřebné cestovní doklady, specifické podmínky a požadavky
 • Postupy a procedury při styku s institucemi v ČR nebo zahraničí
 • Informace související s provozem motorových vozidel

Administrativně-právní asistence

 • Informace o postupech při řešení problémových situací
 • Asistence při ztrátě nebo krádeži dokladů
 • Asistence při jednání v cizím jazyce
 • Asistence při zprostředkování služeb
 • Jednání s orgány policie, celní správy nebo s jinými úřady
 • Asistenční služby v případě vazby pojištěného

Právní ochrana

Zajistí vám pomoc při řešení pojistné události v soudním řízení, případně dále v exekučním řízení či hledání právního zastoupení v těchto oblastech:

 • Trestní řízení po dopravní nehodě
 • Přestupkové řízení po dopravní nehodě
 • Nárok na náhradu škody
 • Spor ze spotřebitelských vztahů s místním poskytovatelem služeb
› zavřít
Nahoru

Připojištění |Cestovní pojištění

Pojistěte se během pár minut

Rozsah cestovního pojištění od AXA můžete rozšířit i na rizikové a extrémní sporty. Jste tak chráněni i u sportů, na které se základní pojištění nevztahuje.


Rizikové sporty
Americký fotbal, atletika, cyklokros, hokej, jachting - pobřežní plavba, jízda na koni, motokáry, motoristické vodní sporty, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů s instruktorem do míst s hloubkou do 10 metrů, kajak, kanoe nebo rafting stupně obtížnosti WW2 a WW3, safari, surfing, windsurfing, skateboarding, kiting, parasailing a další.


Extrémní sporty
Bojové sporty, alpinismus, canyoning, freeride, freeskiing, horolezectví, jachting - mořská plavba, jízda v „U“ rampě (lyže, snowboard), paragliding a závěsné létání (rogalo), parašutismus, kajak, kanoe nebo rafting stupně obtížnosti WW4 a WW5, skialpinismus, snowkiting, snowrafting, sjezd na horských kolech a další.

Nahoru

Přijďte k nám
na pobočku        

 Mapa poboček AXA

Kontaktní informace

+420 292 292 292
info@axa.cz

 

 

Vítejte na webu AXA