PLUS do vašeho života
v případě invalidity

 • Pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem vybraných civilizačních onemocnění s výplatou měsíční penze
 • Sjednání i online s online zdravotním dotazníkem
 • Měsíční penze až do výše 20 000 Kč

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova


Pojistěte se online

Pojištění pro případ invalidity 3. stupně InPLUS

Neztrácejte čas a sjednejte si pojištění rychle a jednoduše.
Připravte si:

 • Občanský průkaz
 • Platební kartu

Sjednat online

Popis | InPLUS

Zvažte, nakolik si vážíte své budoucnosti

Věděli jste o tom, že plná invalidita není nejčastěji způsobena úrazy?

Vysoký počet přiznané invalidity 3. stupně je z důvodu nemocí. V rámci pojištění InPLUS jsme se proto rozhodli zaměřit na oblast invalidity způsobené civilizačními chorobami, které jsou v současnosti jedny z nejrozšířenějších nemocí.

Mezi nejčastější příčiny vzniku invalidity 3. stupně v roce 20141 podle přiznané invalidity v ČR patřila právě nádorová onemocnění (novotvary) (37 %), nemoci oběhové soustavy (11 %) a nemoci nervové soustavy (6 %).

Právě tyto nemoci mohou ve velké míře ovlivnit finanční stabilitu vás a vaší rodiny. V tomto případě vám může pomoci právě pojištění pro případ invalidity 3. stupně, kde si můžete zajistit měsíční penzi až do výše 20 000 Kč. Ta vám může pomoci pokrýt nezbytné výdaje, jakými jsou například účty za elektřinu, hypotéku nebo fakturu za telefon.

Neberte svůj život na lehkou váhu. Zvažte, nakolik si vážíte své budoucnosti.

Více o InPLUS:

Které z civilizačních chorob pojištění InPLUS kryje?
 • Onemocnění srdce a cév
  • Akutní revmatická horečka (I00-I02)
  • Chronické revmatické choroby srdeční (I05-I09)
  • Hypertenzní nemoci (I10-I15)
  • Ischemické nemoci srdeční (I20-I25)
  • Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28)
  • Jiné formy srdečního onemocnění (I30-I52)
  • Cévní nemoci mozku (I60-I69)
  • Nemoci tepen‚ tepének a vlásečnic (I70-I79)
  • Nemoci žil‚ mízních cév a mízních uzlin nezařazené jinde (I80-I89)
  • Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy (I95-I99)

 • Nádorové onemocnění
  • Zhoubné novotvary rtu‚ dutiny ústní a hltanu (C00-C14)
  • Zhoubné novotvary trávicího ústrojí (C15-C26)
  • Zhoubné novotvary dýchací soustavy a nitrohrudních orgánů (C30-C39)
  • Zhoubné novotvary kosti a kloubní chrupavky (C40-C41)
  • Melanom a jiné zhoubné novotvary kůže (C43-C44)
  • Zhoubné novotvary mezotelové a měkké tkáně (C45-C49)
  • Zhoubný novotvar prsu (C50)
  • Zhoubné novotvary ženských pohlavních orgánů (C51-C58)
  • Zhoubné novotvary mužských pohlavních orgánů (C60-C63)
  • Zhoubné novotvary močového ústrojí (C64-C68)
  • Zhoubné novotvary oka‚ mozku a jiných částí centrální nervové soustavy (C69-C72)
  • Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí(C73-C75)
  • Zhoubné novotvary nepřesně určených‚ sekundárních a neurčených lokalizací (C76-C80)
  • Zhoubné novotvary mízní‚ krvetvorné a příbuzné tkáně (C81-C96)
  • Zhoubné novotvary mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací (C97)
  • Novotvary in situ (D00-D09)
  • Nezhoubné novotvary (D10-D36)
  • Novotvary nejistého nebo neznámeno chování (D37-D48)

 • Neurologické onemocnění
  • Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy (G00-G09)
  • Systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu (G10-G14)
  • Extrapyramidové a pohybové poruchy (G20-G26)
  • Jiné degenerativní nemoci nervové soustavy (G30-G32)
  • Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy (G35-G37)
  • Poruchy záchvatové – paroxyzmální (G40-G47)
  • Onemocnění nervů‚ nervových kořenů a pletení (G50-G59)
  • Polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy (G60-G64)
  • Nemoci myoneurálního spojení a svalů (G70-G73)
  • Jiné poruchy nervové soustavy (G90-G99)
  • Demence u Alzheimerovy nemoci (F00)
  • Vaskulární demence (F01)
  • Demence u jiných nemocí zařazených jinde (F02)
Asistenční služby ZDARMA

V rámci pojištění pro případ invalidity 3. stupně následkem vybraných civilizačních onemocnění InPLUS máte i bezplatné telefonické asistenční služby, které vám přijdou vhod při řešení právních, legislativních případně poradentství v oblasti medicínskeho práva. Současně v ceně pojištění se v rámci jedné pojistné události nacházejí i 3 konzultace s psychoterapeutem.

Více informací ohledně Asistenčních služeb najdete i ve Zvláštních podmínkách pro asistenční služby.

Sjednání pojištění

Pojištění InPlus si můžete sjednat prostřednictvím naší online aplikace rychle a jednoduše třeba i z pohodlí vašeho domova. Při tomto sjednání je možné si zvolit ze tří měsíčních výplat penze ve výši 3 000 Kč, 6 000 Kč nebo 9 000 Kč.

Pojištění si současně můžete sjednat i prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele nebo na našich pobočkách, kde je možné si zvolit měsíční penzi až do výše 20 000 Kč.

K sjednání pojištění vám stačí občanský průkaz a při sjednání online vyplňujete zdravotní dotazník online, přičemž nemusíte čekat na vyhodnocení od pojišťovny, ale výsledek vlivu vašeho zdravotního stavu se dozvíte okamžitě.

Pro koho je InPlus určeno?

Pojištění InPlus je určeno pro každého, komu záleží na své budoucnosti. Vstupní věk je od 18 let a pojištění je možné si sjednat až do věku 60 let, přičemž maximální výstupní věk pojištěného je 65 let.

Jaká je výše výplaty dávky?

V případě, že si pojištění sjednáte prostřednictvím naší online aplikace, můžete si nastavit výplatu dávky ve třech různých hodnotách - 3 000 Kč, 6 000 Kč a 9 000 Kč. V případě, že se rozhodnete si pojištění sjednat na pobočce, případně prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele, můžete si zvolit výplatu dávky až do výše 20 000 Kč.

Co dělat v případě pojistné události?

V případě, že již máte pojištění sjednané a dojde k pojistné události (na vyplacení měsíční dávky stačí zpráva od posudkového lékaře - není nutné, aby vám byl přiznán invalidní důchod), můžete událost nahlásit online nebo poštou. V případě online hlášení všechny potřebné informace naleznete v části hlášení pojistné události životního pojištění.

V případě hlášení poštou nám musíte na naši kontaktní adresu zaslat v písemné podobě oznámení o pojistné události, které musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti, státní příslušnost, adresu, číslo pojistné smlouvy, podrobný popis nemoci, zprávu posudkového lékaře poskytující přesnou diagnózu a všechny lékařské zprávy a dokumenty z průběhu léčení.

Kontaktní adresa:

AXA životní pojišťovna a.s.
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2

Všechny potřebné informace o hlášení pojistné události se také dozvíte z pojistných podmínek.

Kdy vzniká nárok na plnění?

Nárok na plnění vám vzniká v případě, že vám byla po uplynutí čekací doby (18 měsíců od počátku pojištění) přiznána invalidita 3. stupně jako následek některého z vybraných civilizačních onemocnění. Čekací doba se ale nevztahuje na vznik tohoto onemocnění. Pojistné plnění ve výši sjednané měsíční penze vám budeme vyplácet po celou dobu trvání invalidity 3. stupně až do zániku tohoto pojištění. Během vyplácení měsíční dávky nemusíte platit pojistné.

Jaké vznikají povinnosti během vyplácení pojistného plnění?

Během výplaty plnění (měsíční dávky) nemusíte platit dohodnuté pojistné. Vaší povinností je během prvních 5 let předložit nám důkaz o tom, že vaše invalidita 3. stupně stále trvá a to vždy po výplatě 12ti po sobě následujících měsíčních dávek.

1 Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png