Využijte nabídku pojištění, která může zajímavě zhodnotit vaše úspory

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Otázky a odpovědi | O jednorázovém investičním životním pojištění

1.  Mohu si uzavřít jenom jednu smlouvu investičního životního pojištění na jeden produkt z řady BALANCE a na ostatní už ne?

Můžete uzavřít více smluv jednorázového investičního životního pojištění, vždy však pouze pro takový produkt z řady BALANCE, který je otevřený, tedy trvá jeho upisovací období. Můžete uzavřít i více smluv na stejný produkt jednorázového investičního životního pojištění, ale z důvodu diverzifikace vašeho investičního portfolia bude lepší vyčkat na otevření dalšího produktu. Aktuálně otevřený produkt řady BALANCE bývá přístupný vždy ve stanoveném termínu, který se nazývá upisovací období. Po jeho ukončení již nelze pojistnou smlouvu pro takový produkt uzavřít.

Ostatní produkty řady BALANCE jsou pro vstup – sjednání pojištění uzavřené, avšak jsou aktivní - to znamená, že klienti do těchto tzv. tranší zainvestovali (sjednali pojištění) v upisovacím období a v současnosti jim jejich finanční prostředky pracují.

2. Mohu během trvání pojištění vkládat finanční prostředky navíc?

Bohužel ne, produkty řady BALANCE neumožňují vklady navíc. Tuto vlastnost mají jiná investiční životní pojištění, která AXA nabízí.

3. Mohu si během pojištění finanční prostředky z pojištění vybrat?

Ano, během pojištění si můžete vybrat vaše prostředky prostřednictvím částečného odkupu. To znamená, že část vložených prostředků můžete v případě nečekané situace vybrat. Pravidla pro tyto částečné odkupy se u každého produktu z řady BALANCE liší, proto si prosím pozorně prostudujte dané Pojistné podmínky. Všechny částečné odkupy jsou zpoplatněny.

4. Jak platit pojistné?

Pojistné se hradí jednorázově po podpisu pojistné smlouvy, a to převodem z účtu v bance, například přes internetbanking.

Pokyny pro platbu pojistného:

 • Jednorázové pojistné můžete uhradit převodem z vašeho účtu v bance, např. přes internetbanking
 • Název banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Název účtu adresáta: AXA životní pojišťovna a.s.
 • Informace k platbě pojistného
 • Číslo účtu pro platbu pojistníka: 270270270 / 2700
 • Konstantní symbol: 3558
 • Variabilní symbol: číslo návrhu pojistné smlouvy nebo číslo pojistné smlouvy
5. Co se stane, pokud během trvání pojištění já jako pojištěný zemřu?

Jednorázové investiční životní pojištění se uzavírá pro případ smrti nebo dožití. V případě, že nastane smrt pojištěného, bude pojistné plnění vyplaceno tzv. obmyšlené osobě (osobám). Tou je buď vámi určená osoba, pokud jste takovou osobu neurčil, stanovuje okruh těchto osob občanský zákoník. Pojistná částka pak odpovídá hodnotě podílových jednotek, které měl pojištěný na podílovém účtu k datu smrti. Některé produkty řady BALANCE umožňují, aby pojistník sám určil ve smlouvě, zda chce, aby pojistné plnění bylo v případě smrti pojištěného vyplaceno ve výši dle předchozí věty nebo dále trvalo do původně sjednaného konce pojištění a bylo vyplaceno obmyšleným osobám až po skončení trvání pojištění ve výši odpovídající hodnotě podílových jednotek na podílovém účtu k datu původně sjednaného konce pojištění.

V případě smrti pojištěného následkem úrazu, ke kterému došlo v průběhu pojištění, vyplatíme navíc jednorázově plnění ve výši 50% hodnoty podílových jednotek, které byly vedeny na podílovém účtu k datu smrti. Maximální výše tohoto plnění může být u jednotlivých produktů z řady BALANCE omezena.

6. Nezaplatil jsem pojištění - co to pro mě znamená?

V případě, že jste jednorázové pojistné nezaplatili do 2 měsíců od data splatnosti, pojištění zanikne od počátku.

7. Jak mohu od smlouvy odstoupit?

Všechny možnosti, jak je možné ukončit smlouvu, jsou specifikovány v pojistných podmínkách, stejně jako odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici na našich webových stránkách nebo o něj můžete požádat svého finančního zprostředkovatele.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com