Chci využít pojištění, které současně může zajímavě zhodnotit moje peníze

  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
  • Investování jednorázového pojistného na cca 6 let s možností zajímavého zhodnocení

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Poskytuji dobrovolně souhlas společnosti AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní fond a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA investiční společnost a.s. (dále společně jen „Společnost“) se zpracováním výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro marketingové a obchodní účely Společnosti.

 
 

Výhody | BALANCE Selection VI

Prodej tohoto produktu byl ukončen 31. listopadu 2016

Nenechte si ujít jedinečnou možnost uzavřít exkluzivní pojištění do 30.11.2016

Výhody pojištění BALANCE Selection VI:

  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
  • Investování pojistného na 6 let s možným výnosem až do výše 26 % 1)2)
  • Zhodnocení investovaných prostředků bude odvozeno od průměrné výkonnosti akciového koše(tituly 5 vybraných světových společností)
  • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do 500 000 Kč
  • V případě sjednání samostatného dodatku k pojistné smlouvě, který umožní provádění částečných odkupů, dostupnost finančních prostředků již po 1. roce trvání smlouvy3)
 

1) Vedle investovaných prostředků získá pojištěný k datu konce pojištění, tj. 08. 12. 2022, zhodnocení stanovené jako aritmetický průměr výkonnosti pěti akciových titulů se zajištěním výplaty minimálně 85 % investovaného pojistného při současné aplikaci a splnění podmínek uvedených v pojistných a obchodních podmínkách produktu. Bude-li zjištěná výkonnost jednotlivých akciových titulů v akciovém koši na základě jejich počáteční a koncové hodnoty (01.12. 2016 a 01.12. 2022) 0 nebo kladná, bude nastavena upravená výkonnost každého takového akciového titulu ve výši 26 %. Bude-li zjištěná výkonnost některého z akciových titulů záporná, bude jeho upravená výkonnost rovna této hodnotě. Aritmetický průměr určí konečnou výši zhodnocení investovaných prostředků, která může činit maximálně 26 %, v případě záporného výsledku aritmetického průměru upravených hodnot bude návratnost investovaných prostředků minimálně 85 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SG Issuer (ručitel Société Générale) nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 01.12.2017. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek. V případě sjednání dodatku umožňujícího částečný odkup však pojistná smlouva nebude umožňovat provádění daňových odpočtů.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost akcií, na něž je vázaná výkonnost podkladového aktiva, nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné a obchodní podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu BALANCE Selection VI jsou uvedeny v pojistných a obchodních podmínkách.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png