9. 11. 2020:112,3200 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Selection 30

Prodej tohoto produktu byl ukončen 31. července 2015

Nenechte si ujít jedinečnou možnost sjednat exkluzivní pojištění do 31.03.2015

Nabídka je prodloužena do 31. 07. 2015

Výhody produktu BALANCE Selection 30:

  • Investice pojistného na cca 5,5 let s neomezeným potenciálním výnosem 1)2)
  • Produkt zabezpečující návratnost 85 % investovaného pojistného (tj. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek), pokud jsou splněny podmínky uvedené v pojistných podmínkách produktu
  • Zhodnocení navázané na vývoj hodnoty referenčního indexu, sledujícího výkonnost 30 vybraných evropských společností
  • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu
  • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy 3)
  • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu, a to až do výše 500 000 Kč

1) Bude-li průměrná výkonnost indexu ke dni konce pojištění 0 nebo kladná, získá pojištěný vedle investovaných prostředků také zhodnocení stanovené jako součin participačního koeficientu ve výši 114,75 % a průměrné výkonnosti indexu.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 1. 4. 2016. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty.Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu Balance Selection 30 jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie