14. 2. 2020:111,0300 CZK Změna (%):-0,02 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | BALANCE Selection 30

Prodej tohoto produktu byl ukončen 31. července 2015

Nenechte si ujít jedinečnou možnost sjednat exkluzivní pojištění do 31.03.2015

Nabídka je prodloužena do 31. 07. 2015

Výhody produktu BALANCE Selection 30:

 • Investice pojistného na cca 5,5 let s neomezeným potenciálním výnosem 1)2)
 • Produkt zabezpečující návratnost 85 % investovaného pojistného (tj. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek), pokud jsou splněny podmínky uvedené v pojistných podmínkách produktu
 • Zhodnocení navázané na vývoj hodnoty referenčního indexu, sledujícího výkonnost 30 vybraných evropských společností
 • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu
 • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy 3)
 • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu, a to až do výše 500 000 Kč

1) Bude-li průměrná výkonnost indexu ke dni konce pojištění 0 nebo kladná, získá pojištěný vedle investovaných prostředků také zhodnocení stanovené jako součin participačního koeficientu ve výši 114,75 % a průměrné výkonnosti indexu.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 1. 4. 2016. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty.Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu Balance Selection 30 jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com