17. 8. 2020:100,0000 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výplata | BALANCE Index 6

Prodej tohoto produktu byl ukončen 15. prosince 2014

Nenechte si ujít jedinečnou možnost investovat vaše peníze do jednorázového investičního životního pojištění jen do 15. 08. 2014.

Každý rok maximální výkonnost

Investiční strategie vám umožní zhodnotit vaše finanční prostředky v každém roce pomocí toho nejvýnosnějšího indexového titulu, který je následne vyřazen z indexového koše pro další sledovaní.

Během trvání pojištění se sledovaný indexový titul může zhodnotit o:

  • více než 30 %, pro výpočet průměrné výkonnosti se použije zhodnocení 30 %;
  • o méně než 30 %, pro výpočet průměrné výkonnosti se použije skutečná výkonnost; 1)
  • případná záporná výkonnost se nahradí zhodnocením 0 %.

Po 6 letech můžete získat maximální zhodnocení ve výši 30 %. Výše zhodnocení je závislá na výkonnosti jednotlivých indexů a nelze ji garantovat 2)

1) Skutečná výkonnost indexového titulu = výkonnost referenčního indexu k datu odkupu vypočtená jako procentuální změna ceny podílové jednotky od 15. 8. 2014 do data odkupu.
2) Výše možného zhodnocení ceny podílové jednotky fondu k datu splatnosti podkladového aktiva je definovaná jako aritmetický průměr procentuální výkonnosti koše šesti indexových titulů, přičemž se každý rok z indexového koše vybere nejvýkonnější indexový titul, jehož procentuální změna od úvodní hodnoty indexového titulu k datu sledování se přidá do výpočtu aritmetického průměru k datu splatnosti dluhopisu.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie