17. 8. 2020:100,0000 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | BALANCE Index 6

Prodej tohoto produktu byl ukončen 15. prosince 2014

Nenechte si ujít jedinečnou možnost investovat vaše peníze do jednorázového investičního životního pojištění jen do 15. 08. 2014.

Proč investovat do BALANCE Index 6?

 • Exkluzivní investice na 6 let s možným výnosem až do výše 30 %1)
 • Investice zabezpečující návratnost investovaných prostředků (tj. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek)2)
 • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty indexového koše, který se zaměřuje na 6 oblastí:
  • Akcie významných amerických společností
  • Akcie významných evropských společností
  • Akcie rozvíjejících se trhů
  • Ropa
  • Průmyslové kovy
  • Zemědělské komodity
 • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy 3)
 • Bezplatná pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč
 

1) Při datu splatnosti 20. 8. 2020 obdrží klient investované prostředky se zhodnocením rovnajícím se průměrné výkonnosti 6 titulů z indexového koše, minimálně 0 % a maximálně 30 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 15. 8. 2015. V případě realizace částečného odkupu je účtován příslušný poplatek.

 

Upozornění: Investice do fondů obsahují riziko kolísání či ztráty hodnoty investované částky a výnosu z ní. Minulá výkonnost fondů nezaručuje výkonnost budoucí. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com