17. 8. 2020:100,0000 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Index 6

Prodej tohoto produktu byl ukončen 15. prosince 2014

Nenechte si ujít jedinečnou možnost investovat vaše peníze do jednorázového investičního životního pojištění jen do 15. 08. 2014.

Proč investovat do BALANCE Index 6?

 • Exkluzivní investice na 6 let s možným výnosem až do výše 30 %1)
 • Investice zabezpečující návratnost investovaných prostředků (tj. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek)2)
 • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty indexového koše, který se zaměřuje na 6 oblastí:
  • Akcie významných amerických společností
  • Akcie významných evropských společností
  • Akcie rozvíjejících se trhů
  • Ropa
  • Průmyslové kovy
  • Zemědělské komodity
 • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy 3)
 • Bezplatná pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč
 

1) Při datu splatnosti 20. 8. 2020 obdrží klient investované prostředky se zhodnocením rovnajícím se průměrné výkonnosti 6 titulů z indexového koše, minimálně 0 % a maximálně 30 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 15. 8. 2015. V případě realizace částečného odkupu je účtován příslušný poplatek.

 

Upozornění: Investice do fondů obsahují riziko kolísání či ztráty hodnoty investované částky a výnosu z ní. Minulá výkonnost fondů nezaručuje výkonnost budoucí. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie