25. 4. 2018:99,6800 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Poskytuji dobrovolně souhlas společnosti AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní fond a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA investiční společnost a.s. (dále společně jen „Společnost“) se zpracováním výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro marketingové a obchodní účely Společnosti.

 
 

Výhody | BALANCE Index 6

Prodej tohoto produktu byl ukončen 15. prosince 2014

Nenechte si ujít jedinečnou možnost investovat vaše peníze do jednorázového investičního životního pojištění jen do 15. 08. 2014.

Proč investovat do BALANCE Index 6?

 • Exkluzivní investice na 6 let s možným výnosem až do výše 30 %1)
 • Investice zabezpečující návratnost investovaných prostředků (tj. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek)2)
 • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty indexového koše, který se zaměřuje na 6 oblastí:
  • Akcie významných amerických společností
  • Akcie významných evropských společností
  • Akcie rozvíjejících se trhů
  • Ropa
  • Průmyslové kovy
  • Zemědělské komodity
 • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy 3)
 • Bezplatná pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč
 

1) Při datu splatnosti 20. 8. 2020 obdrží klient investované prostředky se zhodnocením rovnajícím se průměrné výkonnosti 6 titulů z indexového koše, minimálně 0 % a maximálně 30 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 15. 8. 2015. V případě realizace částečného odkupu je účtován příslušný poplatek.

 

Upozornění: Investice do fondů obsahují riziko kolísání či ztráty hodnoty investované částky a výnosu z ní. Minulá výkonnost fondů nezaručuje výkonnost budoucí. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png