Ceny podílových listů platné k 11.01.2018

Název fondu Hodnota podílu 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA CZK Konto 1,1143 CZK -0,02 -0,16 -0,20 -0,40 -0,62 0,06 -0,20 0,01 11,43
AXA EUR Konto 1,1689 CZK -0,16 -1,34 -2,40 -5,63 -8,78 0,65 -3,01 0,13 16,89
AXA EUROBOND 0,8128 CZK -0,27 -1,68 -2,48 -5,73 -9,00 1,56 -3,09 0,31 8,81
AXA CEE Dluhopisový fond 1,3218 CZK -0,44 -0,83 -1,48 -3,02 -4,38 7,12 -1,48 1,38 32,18
AXA CEE Akciový fond 0,9926 CZK 4,57 1,66 6,39 15,18 28,78 25,31 8,77 4,61 -0,74
AXA Realitní fond 0,9853 CZK -0,08 1,89 3,72 4,47 19,29 50,68 6,04 8,54 -1,47
AXA Selection Global Equity 1,5728 CZK 1,41 3,04 4,23 0,75 12,46 58,50 3,98 9,64 57,28
AXA Selection Emerging Equity 1,1684 CZK 4,27 4,06 7,74 8,37 7,55 17,64 2,45 3,30 16,84
AXA Selection Opportunities 1,0270 CZK 1,87 1,15 1,68 -2,60 -0,17 15,06 -0,06 2,84 2,70
AXA Ron Fund 2 1,0000 CZK -83,84 -84,30 -84,67 -85,55 -85,92 -83,32 -48,28 -30,27 -82,59
AXA Small Cap Portfolio 1,1841 CZK 2,17 2,25 4,00 2,77 - - - - 18,41
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Tempo v % k 11.01.2018

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Defenzivní profil 0,38 0,22 0,24 -1,51 -0,35 11,02 -0,14 1,95
Progresivní profil 1,70 1,21 2,46 1,91 5,93 19,53 1,82 3,46
Agresivní profil 2,81 2,65 5,34 6,30 14,73 34,86 4,60 6,01
Rustový profil 1,94 2,54 4,15 2,00 - - - -
Nahoru

Vývoj hodnoty investičních profilů Generace X v % k 11.01.2018

Investiční strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní profil 0,12 -0,20 -0,36 -1,65 -1,87 4,78 -0,63 0,92
Vyvážený profil 1,62 1,02 2,30 2,36 6,97 19,17 2,13 3,38
Dynamický profil 2,48 2,39 4,84 5,56 14,93 36,38 4,65 6,25
Progresivní profil 1,96 2,94 4,67 2,58 - - - -
Nahoru
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png