Kde jinde se mohu cítit bezpečněji a pohodlněji než doma?

 • Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými
  asistenčními službami
 • Při havárii vám pošleme pomoc
  do jedné hodiny. Pokud to nestihneme,
  zaplatíme vám 500 Kč

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Popis | Pojištění Domov IN

Jeden produkt, který kryje všechny druhy pojištění spojené s bydlením

Vyřešte všechny vaše starosti prostřednictvím jednoho pojištění tak, abyste se v případě nečekané události měli na koho obrátit. Pojištění DOMOV IN kryje všechna nejběžnější rizika, která hrozí v souvislosti s vaším bydlením. Pojistěte si jednoduše celou stavbu, vybavení domácnosti i odpovědnost za škodu na jediné smlouvě. Ušetříte tak na pojistném a získáte řadu dalších výhod.

Pojištění DOMOV IN je určeno pro ty, kteří:

 • chtějí pojistit svou nemovitost spolu s vybavením domácnosti, být zároveň chráněni i v případě vlastní neopatrnosti a chtějí mít jistotu, že nebudou podpojištění,
 • hledají možnost, jak ještě lépe ochránit svůj majetek prostřednictvím připojištění, například v případě povodní a záplav,
 • chtějí mít možnost pojistit si občanskou odpovědnost samostatně s dostatečně vysokým limitem plnění,
 • chtějí mít možnost poradit se kdykoli s právníkem o právních otázkách plynoucích z občanského života.

Pojištěnými mohou být fyzické osoby a bytová družstva nebo společenství vlastníků jednotek. Pojišťujeme udržované stavby na území České republiky, které jsou spojené se zemí pevným základem. Klademe důraz na spravedlivé pojištění majetku dle skutečného stavu užívání.

Volit můžete z těchto samostatných produktů:

Pojištění domácnosti (s/bez připojištění povodně a záplavy)

Kryje rizika související s vybavením vašeho interiéru: movitými věcmi jako je kuchyňská linka, pohovka apod., anténními systémy a stavebními součástmi, tvořícími vnitřní prostor vaší domácnosti. Zahrnuje například tato pojistná nebezpečí: odcizení (ve variantách KLASIK a MAXI), živly, vodovodní škody, kouř, srážky, nepřímý úder blesku, zkrat aj.

Pojištění zahrnuje pojištění občanské odpovědnosti a unikátní prodlouženou záruku pro domácí spotřebiče (mimo varianty MINI).

Díky prodloužené záruce vám hradíme opravy porouchaných domácích elektrospotřebičů, případně nahrazení novými v případě, že oprava není z technických důvodů možná (v průběhu roku se vztahuje roční limit pojistného plnění ve výši 25 000 Kč).

Více o Pojištění domácnosti

Pojištění stavby (s/bez připojištění povodně a záplavy)

Chrání váš dům, rekreační budovu či byt proti nejčastějším pojistným nebezpečím: živlům, vodovodní škodě, srážkám, zkratu, vandalismu a dalším. Rozšířili jsme krytí u živelných nebezpečí. Nabízíme také výhodná připojištění vedlejších staveb.

Pojištění zahrnuje pojištění odpovědnosti za škodu z vlastnictví nemovitosti (mimo varianty MINI).

Více o Pojištění stavby

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Zdarma poskytováno k pojištění staveb a domácnosti v balíčku KLASIK a MAXI. Kryje újmy na životě a zdraví, škody na majetku a finanční škody, které by mohly vzniknout jiným osobám vaším zaviněním v souvislosti s vedením vaší domácnosti a dalšími činnostmi běžného občanského života. Vztahuje se i na ostatní členy vaší domácnosti a také na osoby, které se ve vaší domácnosti zdržují (např. chůva, uklízečka).

Více o Pojištění občanské odpovědnosti za škodu

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png