AXA CLUB

 • Získejte bonus při každém nákupu

Proč AXA?

<
 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Otázky a odpovědi | AXA Club

1. Kde a kdy mohu bonus AXA vidět?

Výšku bonusu AXA si může každý držitel platební karty AXA CLUB zkontrolovat na internetových stránkách www.axa.cz v záložce Osobní účet Moje AXA.

Pokud jste ještě nepožádali o PIN k vašemu osobnímu internetovému účtu nebo ho zapomněli, zažádejte o něj na AXA lince +420 292 292 292 nebo na www.axa.cz. PIN vám bude doručen do 14 dnů. V případě, že nechcete čekat na PIN, kontaktujte prosím AXA linku a tam vám naši operátoři pomohou.

2. Již nějakou dobu užívám platební kartu AXA a dostávám bonus na účet penzijního připojištění. Co a jak mám udělat, aby mi byl bonus posílán co nejdříve na jiný produkt AXA?

Pokud máte sjednáno více produktů skupiny AXA, na které lze převod Bonusu AXA převést, můžete požádat o změnu převodu bonusu AXA, a to následovně:

 
 • Elektronicky
  Prostřednictvím svého Osobního účtu Moje AXA
 • Telefonicky
  Prostřednictvím AXA linky 292 292 292
 • Písemně
  Zasláním vyplněného formuláře (PDF) na kontaktní adresu AXA Česká republika s.r.o., Úzká 488/8, 602 00 Brno
 • Na pobočce AXA
3. Mohu prostřednictvím Formuláře zažádat o převod bonusů AXA v předstihu, tedy i když jsem ještě nedosáhl stanoveného limitu bonusů pro převod na konkrétní produkt?

Ano, můžete. Převod bude prováděn automaticky, vždy když počet Vašich bonusů AXA dosáhne stanovených hodnot.

 
Limity pro realizaci převodu na jednotlivé produkty Rozsah plnění
Doplňkové penzijní spoření bez limitu
Penzijní připojištění bez limitu
Pojištení domova 51 Kč
Investiční životní pojištění 1 000 Kč
Dětské investiční životní pojištěni Medvídek 1 000 Kč
AXA CZK Konto / Podílové fondy 500 Kč
 

Formulář pro změnu pravidelného převodu bonusu AXA (PDF)

4. Jak postupovat v případech, kdy bych rád změnil převod bonusů AXA na jiný produkt?

Při sjednávání Platební karty AXA CLUB sepisujete s poradcem žádost/smlouvu o AXA kartu, vepisujete do ní název společnosti a číslo smlouvy produktu, na který chcete své bonusy AXA nechat pravidelně po dosažení stanovených limitů převádět.
V případě, že máte u AXA více smluv, na které lze bonusy AXA převádět, můžete své prvotní rozhodnutí, kam jsou body převáděny, změnit.

O změnu můžete zažádat:

 • Elektronicky
  Prostřednictvím svého Osobního účtu Moje AXA
 • Telefonicky
  Prostřednictvím AXA linky 292 292 292
 • Písemně
  Zasláním vyplněného formuláře (PDF) na kontaktní adresu AXA Česká republika s.r.o., Úzká 488/8, 602 00 Brno
 • Na pobočce AXA
 

Veškeré informace týkající se vašich bonusů AXA za jednotlivé nákupy AXA kartou, jejich aktuální výše, číslo smlouvy, na kterou jsou aktuálně bonusy AXA převáděny apod., naleznete na www.axa.cz, záložka Mé pojištění a investice, kde můžete taktéž realizovat výše uvedené změny.

Pokud i do budoucna chcete bonusy AXA převádět na produkt, který jste si v minulosti (dle Pravidel platných do 30.6.201. (PDF) ) zvolil na žádosti/smlouvě o AXA kartu (kromě penzijního připojištění), nemusíte o změnu žádat ihned. Vaše bonusy AXA budou kumulovány na individuálním kontě do doby, než o pravidelný převod na tento produkt zažádáte (PDF).

5. Na které produkty skupiny AXA lze realizovat převod bonusů AXA?

K 1.7.2011 je možné realizovat převod bonusů AXA na tyto produkty AXA:

 • Doplňkové penzijní spoření
 • Investiční životní pojištění
 • Pojištění bydlení
 • Penzijní připojištění
 • Dětské investiční pojištění Medvídek
 • Podílové fondy spravované AXA Investiční společností a.s. dle platného sazebníku
6. Pokud budu pravidelně platit svou AXA kartou, a prozatím nedosáhnu na stanovené limity převodu pro jednotlivý produkt, kde leží peníze do doby převodu? Jsou zhodnocovány? Kde uvidím, kolik mám naspořeno?

Bonus AXA je uložený na vašem individuálním kontě spravovaném společností AXA Česká republika. Účet není úročen. Kolik máte na svém individuálním kontě naspořeno, zjistíte zavoláním na AXA linku +420 292 292 292 nebo prostřednictvím svého online účtu.

7. Mohu si nechat vyplatit bonus z AXA individuálního konta?

Dle Pravidel věrnostního programu AXA CLUB jsou bonusy AXA systémově převáděny za splněných podmínek pouze na produkty AXA, a to následovně:

 
 • Doplňkové penzijní spoření – mimořádný příspěvek účastníka
  Bonusy AXA jsou pravidelně měsíčně převáděny na váš účet penzijního připojištění a vztahuje se na ně státní příspěvek a daňová úleva.
 • Životní pojištění – mimořádné pojistné
  Bonusy AXA jsou převáděny na vaše životní pojištění po dosažení minimální hodnoty 1 000 Kč:
  • Investiční životní pojištění
  • Dětské investiční životní pojištění Medvídek
 • Pojištění majetku – záloha na pojistné
  Bonusy AXA jsou převáděny na vaše pojištění majetku po dosažení minimální hodnoty 51 Kč:
  • Pojištění bydlení
 • Investici do podílového fondu – následná investice podílníka
  Bonusy AXA jsou převáděny na vaše investice do podílového fondu po dosažení minimální hodnoty 500 Kč:
  • Podílový fond AXA CZK Konto
8. Jsem ve zkušební lhůtě. Kdy mohu zažádat o převod předplacené karty na kreditní kartu?

Na Klientské lince UniCredit Bank na telefonním čísle +420 800 122 221 můžete zažádat o převod za předpokladu aktivního používání karty (min 1000 Kč/měsíc) – nesmíte být ve výpovědní lhůtě.
S účinností od 01. 11. 2010 jsou vydávány platební karty AXA CLUB pouze s úvěrovým limitem.

9. Nepamatuji si heslo pro komunikaci, které jsem uvedl na smlouvě / žádosti o platební kartu AXA CLUB. Co s tím?

Zavolejte, prosím, Klientskou linku Unicredit Bank na telefonní číslo +420 800 122 221, kde problém s heslem nahlásíte. Operátor vás do dvou pracovních dnů kontaktuje zpátky a ověří s vámi údaje. Poté společně zadáte nové heslo.

10. Když vlastním platební kartu AXA CLUB bez úvěrového limitu, tj. předplacenou AXA kartu, na jaké platební symboly (účet, VS, SS) mám vkládat své peníze?

Informaci o způsobu vkládání vašich prostředků na předplacenou platební kartu AXA CLUB naleznete na průvodním dopise ke kartě. V případě, že jste dopis ztratil, kontaktujte, prosím, Klientskou linku UniCredit Bank na telefonním čísle +420 800 122 221. Číslo účtu pro vkládání vašich peněz je 9229050015/2700, variabilní symbol máte uveden na výpisu z AXA karty.
S účinností od 01.11.2010 jsou vydávány platební karty AXA pouze s úvěrovým limitem.

11. Když ztratím kartu, co mám dělat?

V případě ztráty platební karty AXA CLUB urychleně kontaktujte Klientskou linku UniCredit Bank na telefonním čísle +420 800 122 221. Domluvte se s operátorem na blokaci ztracené karty a vystavení karty nové. Ztráta karty nemá vliv na nevyčerpaný bonus AXA na vašem AXA CLUB individuálním kontě. Ten můžete čerpat při dodržení podmínek AXA Clubu dále. Bonus, který začnete sbírat s nově vystavenou AXA kartou, se bude připisovat dle vašeho původního nastavení.

12. Chci zrušit platební kartu AXA CLUB. Co se stane s bonusy, náleží mi?

V případě, že máte nepřevedený bonus AXA, tj. za nákupy s AXA kartou jste ještě nedosáhl na stanovené limity pro převod bonusů AXA ke dni zrušení platební karty AXA CLUB, váš nárok na tento bonus AXA zaniká.

13. Musím kartu vracet, když ji ruším?

V případě, že uvažujete o zrušení platební karty AXA CLUB, kontaktujte, prosím, Klientskou linku UniCredit Bank na telefonním čísle +420 800 122 221. Domluvte se, prosím, na správném postupu s operátorem. Banka vyžaduje písemnou výpověď poslanou poštou doporučeně nebo odevzdanou osobně na pobočce banky s vrácením platební karty a vyrovnáním všech závazků držitele karty.

14. Končí mi pojištění v AXA a na platební kartě AXA CLUB mám nevyužitý bonus. Přijdu o něj nebo je nějaká možnost, jak jej mohu využít?

V případě, že ukončíte smlouvu se společností skupiny AXA a nemáte žádnou další aktivní smlouvu s jinou společností skupiny AXA, zaniká také vaše členství v AXA CLUBU.
V případě, že máte na svém AXA CLUB individuálním kontě nepřevedený bonus AXA, váš nárok na tento bonus zaniká dnem ukončení této smlouvy. UniCredit Bank vám zašle písemnou nabídku na opětovné vydání kreditní karty UniCredit Bank nebo můžete sami požádat o změnu karty na Klientské lince UniCredit Bank na telefonním čísle +420 800 122 221.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com