Spolehlivá ochrana pro váš vůz s nejlepšími asistenčními službami na trhu

 • Široké pojistné krytí už v základním balíčku
 • Výhodný systém bonusů – ušetříte až 67 % z ceny pojistného
 • Sleva při jednorázové roční platbě

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Připojištění | Havarijní pojištění

Postaráme se o vás a vaše auto vždy, když nás budete nejvíce potřebovat

Abyste měli na cestě jistotu, že bude o vás v případě potřeby kvalitně postaráno, můžete si k zákonnému pojištění zvolit libovolný počet připojištění.

Nabízíme vám:

Úrazové připojištění

Převážíte často i další osoby? Pak vám doporučujeme úrazové připojištění jako součást k HAV.

Můžete si zvolit limit pro plnění trvalých následků, přičemž limit pro smrt úrazem je polovina zvoleného limitu plnění pro trvalé následky. Vybrat si můžete z rozmezí 100 tisíc Kč až 5 mil. Kč a můžete si zvolit mezi varianty pojištění pro řidiče nebo pro řidiče a všechny osoby přepravované ve vozidle.

Připojištění náhradního vozidla

Toto připojištění kryje náklady za pronájem náhradního vozidla po dobu opravy vašeho vozidla v případě, že došlo k poškození vozidla následkem dopravní nehody.

Maximální celkový limit je 10 000 Kč, maximálně však po dobu 10 dní a pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Připojištění zavazadel

Toto připojištění slouží pro případ poškození nebo zničení zavazadel přepravovaných ve vozidle při nehodě, živelní události, krádeže vloupáním nebo loupežným přepadením.

Vztahuje se na zavazadla a věci osobní potřeby, které jsou v dané chvíli ve voze, případně jsou umístěny ve střešním kufru či nosiči. Navíc, za zavazadlo považujeme i dětskou sedačku pro dítě, žijící ve společné domácnosti pojistníka či pojištěného.

Maximální celkový limit je 30 000 Kč. Při krádeži z uzamykatelného střešního boxu je limit pojistného 15 000 Kč.

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti s výjimkou krádeže z uzamykatelného střešního nosiče, kde se pojištění sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000 Kč.

Připojištění skel

Toto připojištění slouží pro případ poškození, zničení nebo krádeže všech skel jakoukoliv nahodilou událostí.

 • Pokud dodáte do pojišťovny fotodokumentaci, je sjednaná spoluúčast 1 000 Kč, pokud si navíc necháte poškozené sklo opravit (vyměnit) ve smluvním servisu, pak je toto připojištění bez spoluúčasti

Nově nabízíme 3 varianty limitů:

 • 10 000 Kč
 • 20 000 Kč
 • 40 000 Kč
Připojištění asistence MAX

Toto připojištění slouží jako doplňkové připojištění a od běžného připojištění asistence, které máte v rámci pojištění zdarma, se liší vyššími limity pojistného plnění a větším rozsahem poskytovaných služeb. Více o připojištění asistence MAX se dovíte v části Výhody / Pomoc v nouzi na cestách 24 hodin denně / bezplatně. Toto připojištění je součástí havarijního pojištění a povinného smluvního pojištění.

Spolu s pojištěním si můžete současně sjednat i Úrazové pojištění pojistníka, které chrání vás jako pojištěného v jakémkoliv vozidle, které užíváte.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com