Na zelenou | Společenská odpovědnost

Bezpečně do školy

Nárůst automobilové dopravy v ČR po roce 1989 s sebou přináší krom jiných také vyšší riziko nehod. Bezpečnost silničního provozu vyžaduje koncepční a intenzivní přístup, přičemž zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména nejzranitelnějším z účastníků silničního provozu – dětem. Již od jeho spuštění v roce 2007 jsme proto generálním partnerem grantového programu Na zelenou. Více než 80 škol z celé České republiky díky němu uskutečnilo své projekty bezpečných cest do školy se zapojením téměř 20 tisíc dětí. Z podpořených projektů již vzešlo více než 50 realizovaných, v některých případech i poměrně komplexních a rozsáhlých, úprav nevyhovující dopravní infrastruktury ve všech regionech ČR.

O projektu Na zelenou

Cílem grantového programu Na zelenou, který každoročně vyhlašuje Nadace Partnerství, je zvýšit dopravní bezpečnost dětí a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol. Hlavní roli přitom mají samotné děti, které upozorňují na místa, kde se při svých cestách do a ze školy necítí bezpečně. Pomáháme tak školám chránit děti před dopravními nehodami a učit je být vnímavý ke svému okolí a věcem veřejným.

Více o grantovém programu Na zelenou >

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

Aplikace AXA Drive  

  • googlePlay.png
  • appStore.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com