Připravili jsme pro vás nové spořicí produkty pro zabezpečení vaší penze

Doplňkové penzijní spoření

Spoříte málo? Můžete přijít o státní příspěvek.

Navyšte si svůj měsíční příspěvek:

 • min. na 300 Kč a získáte státní podporu 90 Kč
 • na 1 000 Kč a dosáhnete na max. státní příspěvek 230 Kč
Navýšení příspěvku

Výhody |Penzijní připojištění

V důsledku penzijní reformy, která v České republice proběhla, bylo možné penzijní připojištění sjednat pouze do 30. 11. 2012.
Od ledna 2013 jsme pro vás připravili nový produkt pro zabezpečení vaší penze Doplňkové penzijní spoření.

S Penzijním připojištěním od AXA i s malými částkami dosáhnete velkých výsledků. Navíc k připojištění získáte spoustu výhod a bonusů.


S Penzijním připojištěním od AXA získáte:

1. Státní podporu až 2 760 Kč každý rok

Státní podpora

Výše státního příspěvku závisí na výši vašich měsíčních příspěvků a můžete jej odvodit z nasledující tabulky:

Měsíční příspěvek účastníka Státní příspěvek
100 - 299 Kč 0 Kč
300 Kč 90 Kč
400 Kč 110 Kč
500 Kč 130Kč
600 Kč 150 Kč
700 Kč 170 Kč
800 Kč 190 Kč
900 Kč 210 Kč
1 000 Kč a více 230 Kč
› zavřít
2. Daňovou úsporu až 1 800 Kč ročně

Snižte si daňový základ až o 12 000 Kč ročně. Stačí si spořit více než 500 Kč měsíčně.

Úspora na daních až 1 800 Kč za rok
Pokud si spoříte dle smlouvy více než 6 000 Kč ročně, můžete si snížit daňový základ o částku, která zmíněných 6 000 Kč přesahuje, a to až do výše 12 000 Kč za kalendářní rok. Na daních můžete ušetřit až 1 800 Kč, pokud si měsíčně spoříte 1 500 Kč.

Od roku 2013: Pokud si spoříte více než 12 000 Kč ročně, můžete si snížit daňový základ o částku, která zmíněných 12 000 Kč přesahuje, a to až do výše 12 000 Kč za kalendářní rok.

› zavřít
3. Zajímavé zhodnocení vložených prostředků

Penzijní fond AXA investuje vložené prostředky tak, aby vám zajistil výhodné úročení. Využijte zhodnocení, které patří dlouhodobě k nejvyšším na trhu a zpravidla převyšuje výnosy dosažitelné na běžných bankovních účtech.

 

Výhodné zhodnocení u přední světové pojišťovací skupiny AXA
AXA penzijní fond dosáhl v České republice průměrné zhodnocení 5,13 % p.a. za období 1995-2010 a patří mezi fondy, které mají dlouhodobě nejvyšší výnos.

 • AXA penzijní fond patří s téměř 480 000 klienty mezi největší penzijní fondy v České republice.
 • AXA penzijní fond spravuje klientům v České republice více než 33 miliard Kč, což jej řadí na 3. místo na trhu.
 • AXA penzijní fond zvítězil v kategorii penzijních fondů v soutěži MasterCard Banka roku 2007 a získal prestižní ocenění Penzijní fond roku 2007. V roce 2008 jsme ve stejné kategorii obdrželi druhé místo.


 

Finanční skupina AXA má důvěru více než 90 milionů klientů po celém světě, kterým spravuje aktiva v celkové výši 91 miliard €*.


* údaje ke konci roku 2010

› zavřít
4. 1 % z každého nákupu s AXA kartou

Staňte se členem AXA Clubu a plaťte své nákupy platební kartou AXA. Z každé zaplacené částky vám připíšeme na váš účet penzijního připojištění až 17 %.

› zavřít
5. Zvýhodněné cestovní pojištění

Jste-li pojištěncem Všeobené zdravotní pojišřovny, poskytne vám AXA jako účastníkovi penzijního připojištění zvýhodněné cestovní pojištění do zahraničí.

Cestovní zdravotní připojištění za zvýhodněnou cenu
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR)ve spolupráci s AXA penzijním fondem připravila pro účastníky penzijního připojištění u AXA, a kteří jsou zároveň také pojištěnci VZP ČR, speciální nabídku. Spočívá v možnosti sjednání cestovního zdravotního připojištění na krátkodobé opakované pobyty v zahraničí během období 365 dnů (tzv. roční paušál) za zvýhodněnou pojistnou sazbu. Tento typ pojištění lze uzavřít individuální pojistnou smlouvou nebo formou rodinné pojistné smlouvy s účastí rodičů a jejich nezaopatřených dětí.

Podmínkou je příslušnost všech těchto členů rodiny v rámci veřejného zdravotního pojištění k VZP ČR a účast na penzijním připojištění u AXA penzijního fondu alespoň jednoho z nich.

Nabízený typ pojištění umožňuje zabezpečení cest do zahraničí na poslední chvíli, víkendy, svátky, u rodinného typu pojištění se jedná o pojištění celé rodiny jednou pojistnou smlouvou, přičemž jednotlivé výjezdy nejsou vázány výjezdem celé rodiny, každý člen vlastní svůj identifikační průkaz. Pojistná sazba pro individuální typ pojištění pro oblast Evropy a vybraných zemí ve věkové skupině 0 – 69 let činí 1 200 Kč. Pojistná sazba pro rodinný typ pojištění tj. rodiče a všechny jejich nezaopatřené děti činí celkem 2 000 Kč.

› zavřít
6. Penzijní připojištění jako zaměstnaneckou výhodu

Informujte se u svého zaměstnavatele na možnost poukazování příspěvků na vaše penzijní připojištění. Tento příspěvek se stává oblíbeným zaměstnaneckým benefitem. Je to zejména proto, že příspěvky (až do výše 24 000 Kč ročně, od 2013 až do výše 30 000 Kč) nepodléhají zdanění a zaměstnavatelé z nich nemusí odvádět platby na zdravotní a sociální pojištění.

› zavřít
7. Přístup k účtu penzijního připojištění

AXA Penzijní fond vám nově nabízí internetový přístup na váš individuální účet penzijního připojištění:

 • Nemáte-li ještě PIN:

  Pro internetový přístup potřebujete znát číslo vaší smlouvy a PIN kód. O PIN si můžete požádat zde.
   

 • Vlastíte již PIN:

  Máte-li již svůj PIN, na váš individuální účet se přihlašte zde.

› zavřít
Nahoru

Popis |Penzijní připojištění

Penzijní připojištění znamená finanční přilepšení k vašemu státem uznanému důchodu

Výhodou je, že jde o peníze, nad kterými máte plnou kontrolu a nakládáte s nimi dle svého uvážení. To platí také při ukončení penzijního připojištění. V tu chvíli se můžete rozhodnout, zdali si vyberete celou naspořenou částku najednou, nebo si necháte vyplácet jeden z typů penze.


Jak si můžete vybrat naspořené peníze:


Je příjemné spořit nakupováním

S platební kartou AXA CLUB můžete uspořit více peněz na stáří. Jednoduše stačí při nakupování místo hotovosti používat platební kartu AXA CLUB a za každou transakci získáte bonus AXA. Bonusy AXA jsou pravidelně měsíčně převáděny na váš účet penzijního připojištění a vztahuje se na ně státní příspěvek a daňová úleva. S platební kartou AXA CLUB spoříte každým nákupem, aniž by vás to stálo nějaké peníze navíc.

Nahoru

Otázky a odpovědi |Penzijní připojištění

1. Jak funguje elektronická komunikace?

AXA penzijní fond a.s. umožňuje všem účastníkům využít možnosti zasílání veškeré korespondence na vybraný e-mail a být informován o všech podstatných náležitostech na smlouvě prostřednictvím SMS.

Zasílání korespondence e-mailem:

 • na vámi zadaný e-mail bude zaslána zpráva obsahující odkaz k vyzvednutí zásilky
 • na vámi zadaný telefon bude zaslán kód k vyzvednutí zásilky

Možné problémy:

 • odkaz k vyzvednutí zásilky není v e-mailu aktivní, nelze jej prokliknout – v tomto případě prosím zkopírujte celý odkaz do okna svého prohlížeče (tam kde je uveden odkaz na prohlíženou stránku, např. http://www.axa.cz)
 • přišel vám pouze kód k vyzvednutí na váš telefon, ale nepřišel vám odkaz do e-mailu – vyčkejte prosím na doručení e-mailu, v případě, že Vám nebude doručen do druhého dne volejte, prosím, AXA linku 292 292 292
 • přišel vám pouze odkaz do e-mailu, ale nepřišel vám kód k vyzvednutí na váš telefon – volejte, prosím, AXA linku 292 292 292

Zasílání informací prostřednictvím SMS:

 • na vámi zadaný telefon bude zaslána SMS potvrzující, např. provedení změny na vaší smlouvě, ukončení vaší smlouvy
 • potvrzení změny smlouvy nebo výpis ze smlouvy si můžete vytisknout na vašem osobním účtu
› zavřít
2. Jaký byl hospodářský výsledek za rok 2012?

Hospodářský výsledek penzijního fondu se skládá z rozdílu investičního výsledku a nákladů.

Investiční výsledek Transformovaného fondu AXA penzijní společnosti činil v roce 2012 972 mil. Kč. a oproti roku 2011 klesl o 125 mil. Kč. Úrokové výnosy poklesly o 34 mil. Kč na 977 mil. Kč oproti roku 2011 následkem pokračujícího poklesu výnosů dluhopisů a úroků u termínovaných vkladů. Ostatní provozní výnosy vzrostly téměř o 19 mil. Kč, což bylo způsobeno vyšším výnosem z nájmů budov.

Investiční výsledek finančního umístění prostředků účastníků penzijního připojištění klesl v roce 2012 na 3,15% oproti 3,5% v roce 2011.

Průměrná míra inflace v České republice dosáhla v roce 2012 hodnoty 3,3 %.

› zavřít
3. Jaká je investiční strategie pro penzijní společnost?

Dlouhodobě stabilní výnos je hlavním cílem investiční strategie Transformovaného fondu AXA penzijní společnosti. Při tvorbě investiční strategie bere fond kromě výkonnosti v úvahu i nutnost zajištění garance 100% návratnosti vložených prostředků klienta. Portfolio fondu tak vyžaduje konzervativní přístup, aby i v období zvýšené nejistoty na finančních trzích mohla společnost tuto garanci zajistit.

AXA penzijní společnost provedla v roce 2012 změny v investiční strategii Transformovaného fondu s cílem snížení celkového rizika investic kvůli narůstající nejistotě spojené s problémy zadlužených evropských států periferie. Tyto změny vychází z dlouhodobé investiční strategie společnosti v kombinaci s vhodnými podmínkami na finančních trzích. Ve spolupráci s AXA Investment Managers odprodal fond investice do firemních dluhopisů, které byly do portfolia nakoupeny v roce 2010, a realizoval pozitivní výsledek. Díky této spolupráce AXA penzijní společnost i nadále využívá odborného zázemí a zkušeností jedné z největších finančních skupin na světě. Současně prostředky z maturujících korporátních dluhopisů byli reinvestovány do českých státních dluhopisů. Celkově tak došlo k významnému poklesu kreditního rizika portfolia. Transformovaný fond AXA penzijní společnosti rovněž dále snížil podíl akciových investic v portfoliu fondu.

Jsme přesvědčeni, že změny provedené v roce 2012 v investiční strategii přispějí k vyšší výkonnosti a stabilitě portfolia Transformovaného fondu v následujících letech.

› zavřít
4. Můžu změnit penzijní fond? Jakým způsobem?

Změnu penzijního fondu bylo možné provést pouze do února 2012.

Od 2013 bude možné převést prostředky z penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření a následně změnit penzijní společnost.

Z doplňkového penzijního spoření již není možné přestoupit zpět do penzijního připojištění.

› zavřít
5. Jakým způsobem mám platit příspěvky na penzijní připojištění?

Náš penzijní fond umožňuje placení příspěvků šesti způsoby:

Bankovním převodem

V případě, že máte ve smlouvě sjednáno placení bankovním převodem, vám doporučujeme zavést si trvalý příkaz k úhradě příspěvků. K jeho správnému zavedení můžete využít předtištěný příkaz k úhradě z návrhu na uzavření smlouvy. Příspěvky musí být zasílány:

 • Na účet fondu 77777555/2700 u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
 • Ve variabilním symbolu musí být uvedeno číslo smlouvy,
 • Ve specifickém symbolu rodné číslo (pro příspěvky účastníka), 222 (pro příspěvky třetí osoby), 333 (pro příspěvky zaměstnavatele).

Tento způsob placení příspěvků penzijní fond doporučuje.

Poštovní poukázkou

V případě, že si ve smlouvě sjednáte placení příspěvků poštovní poukázkou, vám bude fond zasílat pravidelně předvyplněné poštovní poukázky pro úhradu příspěvků. Do poštovní poukázky je nutné doplnit pouze částku příspěvku a uhradit ji na přepážce České pošty.

V případě, že máte sjednáno placení příspěvků poštovní poukázkou, a přesto poštovní poukázky nemáte, kontaktujte nás na AXA lince +420 292 292 292 a poštovní poukázky vám budou zaslány do 12 pracovních dnů.

V případě, že si chcete změnit způsob placení příspěvků na placení poštovní poukázkou, je nutné zaslat písemnou změnu smlouvy.

Dovolujeme si vás upozornit na zvýšené náklady (za úhradu poplatků České poště), které jsou s touto formou úhrady příspěvků spojené.

Na přepážce fondu

Příspěvky na penzijní připojištění můžete platit také na přepážkách fondu v Praze (Lazarská 13/8) a v Brně (Úzká 8/488). Maximálně však do výše 10 000 Kč.

Srážkou ze mzdy

Příspěvky na penzijní připojištění si můžete také nechat strhávat ze mzdy u svého zaměstnavatele. Kontaktujte svého zaměstnavatele pro sjednání tohoto způsobu placení.

Prostřednictvím SIPO

Příspěvky na penzijní připojištění můžete platit prostřednictvím SIPO – služby České pošty. O tento způsob placení příspěvků musíte penzijní fond požádat, sdělit své spojovací číslo SIPO a u České pošty navýšit svůj limit pro SIPO o částku penzijního připojištění. Platbu prostřednictvím SIPO je kvůli technickým možnostem možné realizovat pouze na měsíční bázi.

Prostřednictvím inkasa z vašeho účtu

Příspěvky na penzijní připojištění můžete také platit inkasem ze svého bankovního účtu. O tento způsob placení příspěvků musíte penzijní fond požádat, sdělit své bankovní číslo a u příslušné banky povolit srážku inkasem pro penzijní fond. Platbu prostřednictvím inkasa z účtu je kvůli technickým možnostem možné realizovat pouze na měsíční bázi.

› zavřít
6. Co když nebudu moci po přechodnou dobu platit?

Pokud nebudete moci po přechodnou dobu platit příspěvky, je nutné tuto skutečnost oznámit písemně fondu. Fond umožňuje pro tento případ následující řešení:

a) přerušení placení příspěvků

Účastník si stanoví dobu přerušení placení příspěvků a ve stanovené době neplatí příspěvky. V této době nemá účastník nárok na státní příspěvky a doba přerušení se mu nezapočítává do celkové pojištěné doby.

b) odklad placení příspěvků

Při odkladu placení příspěvků, má účastník možnost do jednoho měsíce od ukončení odkladu příspěvky doplatit. Pak se mu započtou doplacené měsíce do doby penzijního připojištění, ale také zde nedostane na tyto doplacené prostředky státní příspěvek.

V obou případech se mu dosud naspořené prostředky na účtu účastníka dále fondem zhodnocují.

Pokud tuto skutečnost fondu neoznámíte, vystavujete se riziku ukončení smlouvy pro neplacení ze strany penzijního fondu.

› zavřít
7. Jak mám oznámit změnu osobních údajů na smlouvě?

Změnu osobních údajů můžete fondu oznámit následovně:

 • Písemně volnou formou
  Při změně příjmení, jména, rodného čísla, čísla dokladu totožnosti prosím připojte k oznámení kopii dokladu potvrzujícího změnu.
 • Osobně na regionálních ředitelstvích AXA
› zavřít
8. Jak mám změnit měsíční příspěvek?

Změnu měsíčního příspěvku můžete fondu oznámit následovně:

 • Písemně volnou formou
 • On-line
  Pouze označte možnost „Mám již uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a požaduji změnu měsíčního příspěvku“
 • Osobně na regionálních ředitelstvích AXA

Změnu je možné akceptovat nejdříve od měsíce následujícího po jejím doručení.

› zavřít
9. Jak a v jaké výši je připisován na mou smlouvu státní příspěvek?

Výše státního příspěvku je vypočtena dle § 29 zákona č. 42 o penzijním připojištění takto:

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč
100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč
300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč

Od roku 2013 dle § 14 zákona č.427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním připojištění:

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč
300 až 999 90 + 20 % z částky přesahující 300 Kč
1 000 a více 230 Kč

Pokud účastník platí příspěvek za delší období než kalendářní měsíc, stanoví se výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše připadající na toto období.

› zavřít
10. Jaké zhodnocení je připisováno na smlouvu o penzijním připojištění?

Vlastní příspěvky účastníka, příspěvky třetí osoby (zaměstnavatele) i státní příspěvky jsou penzijním fondem zhodnocovány ještě o podíly na výnosech fondu. O rozdělení zisku účastníkům rozhoduje valná hromada penzijního fondu v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., v platném znění, tzn. o povinném přídělu do rezervního fondu (minimálně 5 % zisku) a volné úvaze akcionáře (maximálně 10 % vytvořeného zisku). Celý zůstatek je připisován ve prospěch účastníků penzijního připojištění formou zhodnocení.

› zavřít
11. Můžu penzijní připojištění zrušit a peníze vybrat? Za jakých podmínek ?

Ano, písemnou výpovědí, anebo (v případě, že již vznikl nárok na dávku) žádostí o příslušnou dávku. Na žádosti musí být úředně ověřený podpis žadatele.

Podle podmínek daných zákonem o penzijním připojištění a penzijním plánem je možné penzijní připojištění vypovědět kdykoliv, ale nejdříve po uhrazení a uplynutí 12ti započtených příspěvkových měsíců vznikne účastníkovi nárok na výplatu finančních prostředků.

Odbytné

Účastník po výpovědi penzijního připojištění má v případě odbytného nárok na úhrn příspěvků zaplacených účastníkem (vč. příspěvků třetí osoby - zaměstnavatele) a podílů na výnosech hospodaření fondu. Při tomto, v podstatě předčasném výběru, musí penzijní fond již vyžádané státní příspěvky vracet zpět Ministerstvu financí. Proto na ně účastník ztrácí nárok. Ministerstvo financí zvýhodňuje státními příspěvky pouze toho účastníka, který splní podmínky dané zákonem.

Vznik nároku na dávku ze starobní penze

Po vzniku nároku na starobní penzi, podle podmínek penzijního plánu, může, namísto výplaty penze, účastník požádat o jednorázové vyrovnání, spočívající ve výplatě celé finanční částky, vedené na jeho individuálním účtu.

Vznik nároku na dávku z invalidní penze

Nárok vzniká po uhrazení 36 započtených příspěvkových měsíců (event. 60 kalendářních měsíců u penzijního plánu VI a výše) a přiznáním plného invalidního důchodu nebo invalidního důhodu 3. stupně. O výplatu dávky lze rovněž požádat formou penze nebo jednorázového vyrovnání. Vznik nároku na dávku z invalidní penze se řídí penzijním plánem platným pro danou smlouvu.

› zavřít
12. Do jaké doby mi budou finanční prostředky vyplaceny?

Penzijní fond vyplácí finanční prostředky v těchto termínech:


 • Odbytné
  dle §23 zákona o penzijním připojištění musí být odbytné vyplaceno do tří měsíců od dne doručení žádosti o výplatu. V případě, že žádost byla doručena před ukončením smlouvy, do tří měsíců od dne ukončení smlouvy. Penzijní fond AXA vyplácí finanční prostředky do jednoho měsíce ode dne ukončení smlouvy.

 • Jednorázové vyrovnání
  Dle §22 zákona o penzijním připojištění musí být jednorázové vyrovnání vyplaceno do konce kalednářního čtvrtletí následujícím po uhrazení posledního měsíčního příspěvku. Penzijní fond AXA vyplácí finanční prostředky do tří měsíců od dne doručení žádosti o výplatu.

 • Starobní penze
  Pravidelnou výplatu starobní penze zahájí penzijní fond nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti o výplatu.

 • Dědictví
  Výplatu dědictví realizuje penzijní fond nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti o výplatu a rozhodnutí soudu o dědictvní.
› zavřít
13. Jak často mě penzijní fond informuje o mé smlouvě?

Penzijní fond vám každý rok po schválení výsledků hospodaření valnou hromadou fondu (nejčastěji květen) zašle výpis z vaší smlouvy obsahující stav příspěvků na vaší smlouvě ke konci předchozího roku a k prvnímu čtvrtletí roku. V případě, že máte nárok na daňový odpočet, zašle vám penzijní fond na začátku února automaticky daňové potvrzení, které můžete přiložit k daňovému přiznání nebo předložit vaší mzdové účtárně.

Veškeré informace k vaší smlouvě jsou vám k dispozici na vašem osobním účtu, ke kterému máte přístup 24 hodin denně. V případě, že ještě nemáte PIN pro přístup na váš osobní účet, můžete si o něj zažádat zde.

› zavřít
14. Jaké daňové úlevy jsou spojeny s penzijním připojištěním?

Zaměstnanec

Daňové úlevy jsou uzákoněny v § 15 odst.13 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění. Podle něj si lze za určitých podmínek od daňového základu odečíst pojistné zaplacené pojistníkem na soukromé životní pojištění, a to až do výše 12 000 Kč za zdaňovací období. V případě penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření lze od základu daně ve zdaňovacím období odečíst platbu příspěvků zaplacených poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem či doplňkovém penzijní spoření. Při spoření nad 12 000 Kč ročně je možné si o částku, která přesahuje, snížit daňový základ, a to až do výše 12 000 Kč za zdaňovací období. Naše penzijní společnost vám každý rok zašle daňové potvrzení, ve kterém bude uvedena naspořená částka, tuto částku jednoduše dáte do svého daňového přiznání nebo předáte své mzdové účtárně.


Daňové úlevy účastníka

S penzijním připojištěním lze spojit příjemné s užitečným. Výhodně spoříte peněžní prostředky a navíc přitom snižujete objem financí, které na daních platíte státu.

Spoří-li účastník měsíčně více než 1000 Kč (tj. částku, u které ještě má nárok na státní příspěvek), může z daňového základu odečíst své příspěvky přesahující hranici 12 000 Kč v daném roce, a to až do celkové částky 12 000 Kč.

Pokud přispívá na penzijní připojištění zaměstnavatel, může daňové zvýhodnění získat i on tím, že si příspěvek až do výše 24 000 Kč započte do nákladů v součtu za obě pojištění a rok. Stále více firem si této skutečnosti uvědomuje a využívá příspěvku na penzijní připojištění jako jedné z formy mimoplatových benefitů pro zaměstnance.

Jak celý proces vrácení daní probíhá? Pokud vznikne nárok na daňový odpočet, zašle pojištěnému penzijní fond, u kterého má penzijní připojištění, potvrzení o výši daňového odpočtu. Potvrzení by mu mělo být doručeno nejpozději v první polovině února daného roku. Pokud je v zaměstnaneckém poměru, předloží toto potvrzení nejpozději do 15. února daného roku mzdové účtárně. Po ročním vyúčtování zaplacených záloh daně mu bude případný přeplatek vrácen a obdrží jej spolu s výplatou. Pokud si podává daňové přiznání sám, pak toto potvrzení použije jako přílohu k daňovému přiznání. Snížení základu daně musí provést ve výpočtu, případný přeplatek mu vrátí příslušný finanční úřad.

› zavřít
15. Jak si mohu snížit daně, když za mne podává daňové přiznání můj zaměstnavatel?

Jednoduše. Každý rok před podáním daňového přiznání, tj. přibližně na přelomu ledna a února, vám automaticky zašleme poštou potvrzení pro vašeho zaměstnavatele. Na něm bude uvedeno, na jaké snížení daňového základu za uplynulý rok máte nárok. Po předání vaší mzdové účtárně bude pak zahrnuto do vašeho daňového přiznání, které za vás vystavuje váš zaměstnavatel. Pokud si vyplňujete daňové přiznání osobně, stačí, abyste dle pokynů uvedených na potvrzení odečetl příslušnou částku od daňového základu a samotné potvrzení použil jako přílohu k daňovému přiznání.

› zavřít
16. Jaké jsou poplatky spojené s penzijním připojištěním?

V souladu s novelou zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen „zákon“), účinnou od 01.08.2009, je penzijní fond dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona oprávněn podmínit poskytnutí odbytného nebo převedení prostředků do jiného penzijního fondu zaplacením poplatku účastníkem. Sazebník poplatků AXA penzijního fondu je k dispozici zde.


Výtah dotčených ustanovení novely zákona

V § 24 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
(4) Penzijní fond může poskytnutí odbytného podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo převedení prostředků podle odstavce 1 podmínit zaplacením poplatku účastníkem. Výše poplatku nesmí přesáhnout 800 Kč. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtě podle odstavce 2 nebo ve lhůtě podle § 23 odst. 3, poskytne penzijní fond odbytné nebo převede prostředky do 5 dnů po jeho zaplacení.
(5) Poplatek podle odstavce 4 nelze požadovat po uplynutí 5 let ode dne vzniku penzijního připojištění.
(6) Penzijní fond informuje písemně účastníka o výši poplatku podle odstavce 4, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení žádosti účastníka o poskytnutí odbytného nebo o převedení prostředků.

Čl. XIV Přechodná ustanovení
1. Penzijní fond může požadovat poplatek podle § 24 odst. 4 u smluv uzavřených přede dnem nabytí účinností tohoto zákona pouze, je-li uplatněn nárok podle § 23 odst. 1 písm. a) nebo podle § 24 odst. 1 po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a neuplynulo-li 5 let ode dne uzavření smlouvy.

› zavřít
Nahoru

Dokumenty ke stažení |Penzijní připojištění

Nahoru

Firmy |Penzijní připojištění

Webový portál pro zaměstnavatele

Pro zjednodušení administrativy plateb na penzijní připojištění vám nabízíme přístup do moderního a jednoduchého webového portálu Cassiopeia.

Co portál Cassiopeia umožňuje?

 • Možnost zasílat rozpisy k platbám zabezpečenou cestou
 • Okamžitou kontrolu chyb v rozpisu plateb
 • Následnou kontrolu rozpisů plateb - stav zpracování, chyby jednotlivých smluv
 • Přehledy plateb na penzijní připojištění zaplacených zaměstnavatelem
 • Možnost ručního zadávání rozpisů k platbám
 • Aktuální informace o naší společnosti
 • Službu Cassiopeia Vám AXA poskytuje zdarma.

Pro koho je portál Cassiopeia určen?

 • Pro pracovníky personálního oddělení nebo mzdové účtárny, kteří jsou Vaší společností pověřeni ke zpracovávání osobních údajů zaměstnanců

Pro další informace se obraťte na svého finančního zprostředkovatele nebo na operátory AXA linky +420 292 292 292.


Přístup na portál Cassiopeia

Stáhněte si uživatelskou příručku

Instrukce pro mzdové účtárny

Vzorová soupiska


Informace o zabezpečení datových přenosů

Vzhledem k tomu, že při zasílání hromadných rozpisů k platbám penzijního připojištění dochází k přenosu osobních údajů nezabezpečeným prostředím (především v případě použití elektronické pošty), doporučujeme chránit tato data šifrováním. Na úrovni Asociace penzijních fondů byl dohodnut jednotný způsob šifrování pomocí šifrovacích balíků PGP (www.pgp.com), popř. GnuPG (www.gnupg.org).

Nahoru

Přijďte k nám
na pobočku        

 

Kontaktní informace

+420 292 292 292
info@axa.cz

 

 

Vítejte na webu AXA