Nahlaste škodní událost rychle a bez zbytečných papírů.

 • Nahlášení škody kdykoliv a kdekoliv – online
 • Bez zbytečného vyplňování papírů

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Škodní událost ONLINE

Neztrácejte čas a nahlaste škodní událost online. Nezapomeňte si připravit:

 • číslo vaší smlouvy
 • občanský průkaz
 


Nahlásit online

Škodní událost | Pojištění majetku a odpovědnosti

Jaký je postup při hlášení škody?

1. Škodní událost můžete nahlásit prostřednictvím aplikace Škodní události ONLINE nebo telefonicky. Pro úspěšné nahlášení škodní události online si prosím připravte:

 • Číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi
 • Pojistný produkt, ze kterého si škodu uplatňujete (Stavba, Domácnost, Odpovědnost))
 • Telefonický kontakt na vás
 • Další informace (kdy se škoda stala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil, předpokládané náklady na opravu apod.).

Nahlásit škodní událost může kromě vás i:

 • Zplnomocněný zástupce (budeme potřebovat doložit plnou moc)
 • Osoba zastupující právnickou osobu nebo OSVČ (budeme potřebovat doložit plnou moc)
 

2. Neodkladně vás bude kontaktovat mobilní technik.

 

3. Písemně vám doručíme dopis s výzvou k předložení potřebných dokladů k likvidaci pojistné události.

Další doporučení:

 • Zajistěte počáteční i průběžnou fotodokumentaci poškození;
 • Vytvořte si seznam poškozených věcí a shromážděte potřebné doklady a dokumenty k nim (záruční listy, faktury apod.);
 • Pokud to bude možné, poškozené věci nelikvidujte;
 • Pokuste se minimalizovat vznik dalších škod.

Využijte Asistenční službu na pomoc při odstraňovaní škod vzniklých při povodni, kterou vám AXA poskytuje zdarma – AXA linka: +420 292 292 292


 

Škodní událost můžete nahlásit:

 

Online

jednoduché a rychlé nahlášení škodní události


Nahlásit online

 

Telefonicky

Zavolejte přímo z místa vzniku škody na naši AXA linku:
+420 292 292 292

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie