Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Poskytuji dobrovolně souhlas společnosti AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní fond a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA investiční společnost a.s. (dále společně jen „Společnost“) se zpracováním výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro marketingové a obchodní účely Společnosti.

 
 

Hlášení pojistné události

Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými asistenčními službami

Jaký je postup při hlášení pojistné události?

1. Nahlášení pojistné události můžete udělat několika způsoby:

 • Nejrychlejším je telefonické oznámení na AXA linku +420 292 292 292, volba číslo 5, likvidace pojistných událostí. Budete spojený s operátorem, kterému sdělíte:
  • Číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi
  • Pojistný produkt, ze kterého škodu uplatňujete (Nemovitost, Domácnost)
  • Telefonický kontakt na vás
  • Další informace (kdy škoda nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil, zachraňovací náklady apod.).
 • Osobně na kontaktním místě AXA.

2. Neprodleně budete kontaktováni mobilním technikem.

3. Písemně vám bude doručen vyzývací dopis na doložení potřebných dokladů k likvidaci.

Další doporučení:

 • Provádějte počáteční i průběžnou fotodokumentaci;
 • Vytvořte si seznam poškozených věcí a shromážděte potřebné doklady a dokumenty k nim (záruční listy, faktury apod.). Pokud to bude možné, poškozené věci nelikvidujte;
 • Pokuste se minimalizovat vznik dalších škod.

Využijte Asistenční službu na pomoc při odstraňování škod vzniklých povodní, kterou vám AXA poskytuje zdarma - AXA linka +420 292 292 292.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png