Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Hlášení pojistné události

Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými asistenčními službami

Jaký je postup při hlášení pojistné události?

1. Nahlášení pojistné události můžete udělat několika způsoby:

 • Nejrychlejším je telefonické oznámení na AXA linku +420 292 292 292, volba číslo 5, likvidace pojistných událostí. Budete spojený s operátorem, kterému sdělíte:
  • Číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi
  • Pojistný produkt, ze kterého škodu uplatňujete (Nemovitost, Domácnost)
  • Telefonický kontakt na vás
  • Další informace (kdy škoda nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil, zachraňovací náklady apod.).
 • Osobně na kontaktním místě AXA.

2. Neprodleně budete kontaktováni mobilním technikem.

3. Písemně vám bude doručen vyzývací dopis na doložení potřebných dokladů k likvidaci.

Další doporučení:

 • Provádějte počáteční i průběžnou fotodokumentaci;
 • Vytvořte si seznam poškozených věcí a shromážděte potřebné doklady a dokumenty k nim (záruční listy, faktury apod.). Pokud to bude možné, poškozené věci nelikvidujte;
 • Pokuste se minimalizovat vznik dalších škod.

Využijte Asistenční službu na pomoc při odstraňování škod vzniklých povodní, kterou vám AXA poskytuje zdarma - AXA linka +420 292 292 292.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png