Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Hlášení pojistné události

Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými asistenčními službami

Jaký je postup při hlášení pojistné události?

1. Nahlášení pojistné události můžete udělat několika způsoby:

 • Nejrychlejším je telefonické oznámení na AXA linku +420 292 292 292, volba číslo 5, likvidace pojistných událostí. Budete spojený s operátorem, kterému sdělíte:
  • Číslo pojistné smlouvy / případně údaje o pojistníkovi
  • Pojistný produkt, ze kterého škodu uplatňujete (Nemovitost, Domácnost)
  • Telefonický kontakt na vás
  • Další informace (kdy škoda nastala, co bylo poškozeno, kdo poškození zjistil, zachraňovací náklady apod.).
 • Osobně na kontaktním místě AXA.

2. Neprodleně budete kontaktováni mobilním technikem.

3. Písemně vám bude doručen vyzývací dopis na doložení potřebných dokladů k likvidaci.

Další doporučení:

 • Provádějte počáteční i průběžnou fotodokumentaci;
 • Vytvořte si seznam poškozených věcí a shromážděte potřebné doklady a dokumenty k nim (záruční listy, faktury apod.). Pokud to bude možné, poškozené věci nelikvidujte;
 • Pokuste se minimalizovat vznik dalších škod.

Využijte Asistenční službu na pomoc při odstraňování škod vzniklých povodní, kterou vám AXA poskytuje zdarma - AXA linka +420 292 292 292.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png