Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Pojistná událost

Postaráme se o vás a vaše auto vždy, když nás budete nejvíce potřebovat

Klademe důraz na rychlé a bezproblémové vyřízení všech pojistných událostí. Povinné ručení kryje škody způsobené 3. osobám v souvislosti s provozem vašeho vozidla. Samozřejmostí je nonstop asistence v nesnázích na cestách.

Postup při hlášení pojistné události

Vytočte přímo z místa vzniku škody naší AXA linku:
+ 420 292 292 292

Operátorovi, prosím, sdělte:

 • Číslo pojistné smlouvy nebo kontaktní údaje pojistníka/pojištěného
 • Pojistný produkt, ze kterého škodu uplatňujete – tedy v tomto případě povinné ručení
 • Důležité informace o škodní události – kdy nastala, co bylo poškozeno apod.

Operátor zaregistruje pojistnou událost a doporučí vám další postup.

Dopravní nehoda

1.
Pokud jsou na místě ranění, volejte zdravotnickou záchrannou službu 155 nebo tísňovou linku 112, případně hasičský záchranný sbor 150.

2.
Pokud odhadovaná škoda přesahuje 100 000 Kč, došlo k poškození pozemní komunikace nebo došlo k poškození majetku třetí osoby, která není účastníkem nehody, přivolejte policii na čísle 158.

3.
Vytočte AXA linku + 420 292 292 292 . Pomůžeme vám s dalším postupem. Zajistíme, například odtažení vašeho vozu, likvidaci škody, prohlídku poškozeného vozidla apod.

4.
U nehod menšího rozsahu, které vyřešíte bez asistence policie a pojišťovny, nezapomeňte událost fotograficky zadokumentovat a na místě vyplnit evropský záznam o dopravní nehodě.

Stáhněte si formulář Záznam o dopravní nehodě.

Hlavní zásady při nehodě
 • Zabezpečte místo nehody.
 • Chraňte sebe i ostatní před nárazem dalších aut.
 • Poskytněte první pomoc zraněným.
 • Přivolejte odbornou pomoc.
Kdy je nutné volat policii?

Dle našich pojistných podmínek je nutné Policii volat při následujících škodách či skutečnostech:

 • podezření na spáchání trestného činu
 • krádež
 • loupež
 • náraz vozidla
 • vandalizmus
 • odcizení
 • sprejerství
 • škoda způsobená jízdním kolem na motorovém vozidle
Doklady potřebné pro likvidaci škody
 • Platný řidičský průkaz pojištěného
  – platí pouze v případě, že k nehodě nebyla přivolána policie
 • Velký technický průkaz pojištěného vozidla
 • Originál faktury s rozpisem prací a materiálu + doklad o úhradě
 • Další doklady na základě vyžádání ze strany pojišťovny ve smyslu Pojistných podmínek Auto

 

Pro odtah vozidla a kontaktování asistenční linky AXA můžete využít též Linku pomoci řidičům 1224. Linka slouží k tomu, aby bylo vaše vozidlo rychle a bezpečně odtaženo, díky čemu se přispěje k rychlé obnově bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png