Myslete na sebe, úraz vás může překvapit i tehdy, když ho nejmíň čekáte

 • Každý rok vám navýšíme pojistnou částku
 • Pojistná částka až 1 500 000 Kč
  Pojistěte sebe nebo i svou rodinu
 • ZDARMA pojistíme všechny
  vaše děti ve variantě Rodina

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova


Pojistěte se online

Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu s 5% ročním navýšením pojistné částky za věrnost

Neztrácejte čas a sjednejte si pojištění jednoduše a rychle. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • platební kartu

Sjednat online

Popis | 5 PLUS

Před úrazem vás neochráníme, ale jeho finanční následky vám pomůžeme zmírnit. Zajistěte pro sebe a svou rodinu kvalitní pojistnou ochranu.

Účelem pojištění je zejména pomoci vám a vaší rodině v maximální míře usnadnit období po úrazu, případně poskytnout vám prostředky k uhrazení medicínského zákroku, který pomůže zmírnit jeho následky, například: jizva na obličeji, snížená pohyblivost, ztráta zubu, zhoršení zraku a jiné.

Pro koho je úrazové pojištění 5 PLUS vhodné?

Úrazové pojištění 5 PLUS je vhodné nejen pro ty, kteří aktivně vykonávají sporty, ale i pro ty, kteří vyhledávají aktivní odpočinek s rodinou nebo přáteli.

Na výběr máte ze 2 variant:

 • Varianta Individual
  Pojištění pouze pro vás

 • Varianta Rodina
  Pojistíme vás a vaši manželku / manžela. Všechny vaše děti budou automaticky pojištěny ZDARMA ve variantě Rodina. Děti mohou být pojištěny v rámci vaší smlouvy do 17 let. Děti, které se vám narodí po uzavření pojistné smlouvy, jsou automaticky pojištěny od narození. Děti budou pojištěny na 50 % vaší aktuální pojistné částky.
 

Pojištění si můžete uzavřít pokud je vám od 18 do 59 let. Pojištěný můžete být až do dosažení věku 70 let.

Na jakou výši pojistné částky se můžete pojistit?

Vy a vaše manželka / manžel si můžete vybrat ze tří pojistných částek:

 • 500 000 Kč
 • 1 000 000 Kč
 • 1 500 000 Kč

Všechny vaše děti jsou ve variantě Rodina automaticky pojištěny na ½ vaší pojistné částky a to na:

 • 250 000 Kč
 • 500 000 Kč
 • 750 000 Kč
 

Pojistná částka se každý rok zvyšuje o 5 % z původně dohodnuté pojistné částky uvedené v návrhu pojistné smlouvy přičemž výše pojistného se nemění.

Ze zvolené pojistné částky vám bude v případě pojistné události vyplaceno pojistné plnění podle závažnosti trvalého následku již od 1 % trvalého tělesného poškození.

Jak funguje 5% roční navýšení pojistné částky?

Rozhodli jste se pro pojistnou částku 1 000 000 Kč. Vaše pojistná částka bude v průběhu let růst následovně:

Rok 5% navýšení Pojistná částka Roční pojistné
1 0 Kč 1 000 000 Kč 4 706 Kč
2 50 000 Kč 1 050 000 Kč 4 706 Kč
3 100 000 Kč 1 100 000 Kč 4 706 Kč
4 150 000 Kč 1 150 000 Kč 4 706 Kč
5 200 000 Kč 1 200 000 Kč 4 706 Kč
6 250 000 Kč 1 250 000 Kč 4 706 Kč
7 300 000 Kč 1 300 000 Kč 4 706 Kč
8 350 000 Kč 1 350 000 Kč 4 706 Kč
9 400 000 Kč 1 400 000 Kč 4 706 Kč
10 450 000 Kč 1 450 000 Kč 4 706 Kč
11 500 000 Kč 1 500 000 Kč 4 706 Kč
Jakou pojistnou ochranu vám zajistí pojištění 5 PLUS?

Úrazové pojištění 5 PLUS poskytuje pojistné krytí pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu od 1 % tělesného poškození s rostoucí pojistnou částkou, ve smyslu pojistných podmínek.

Finanční částka, která bude vyplacena, závisí na lékařské diagnóze a procentním ohodnocení tělesného poškození podle tzv. oceňovací tabulky, která je součástí pojistných podmínek. Všechny diagnózy s trvalými následky v rámci jedné pojistné události (například z jedné nehody či úrazu), se sčítají a plnění se vyplácí z jejich součtu, a to až do 100% tělesného poškození (maximální možné plnění). Na základě tohoto procenta a výše pojistné částky, kterou máte sjednanou v pojistné smlouvě, vypočítáme částku, kterou vám jednorázově vyplatíme.

Tato finanční hotovost pomůže vám, případně vaší rodině pokrýt dočasnou ztrátu příjmu, snadněji zvládnout finanční výdaje spojené s léčbou, i si udržet životní standard.

V případě jakékoliv pojistné události životního pojištění vám navíc usnadníme i její nahlášení – vše jednoduše zvládnete online prostřednictvím Oznámení škody pojistné události online.

S kým nemůžeme pojištění uzavřít?

Pojistnou smlouvu úrazového pojištění 5 PLUS nemůžeme uzavřít s nepojistitelnými osobami. Těmto osobám nemůže být pojištění poskytnuto a pojistná ochrana se na ně nevztahuje.

Nepojistitelné osoby jsou:

 • Osoby, které jsou ke dni počátku pojištění starší než 59 let a mladší než 18 let. V případě varianty Rodina se vaše děti stávají nepojistitelnými v případě, že dosáhli věku 18 let a rovněž pro ně platí níže zmíněné důvody nepojistitelnosti.
 • Osoby, pracující jako artisté, kaskadéři, krotitelé, akrobati, speleologové, horníci, pracující s výbušninami (výroba, doprava, skladování) nebo zařízeními obsahujícími výbušniny, pracovníci v zařízeních na těžbu ropy, dřevorubci, profesionální potápěči, piloti dopravních a vojenských letadel, posádky námořních plavidel, osoby přepravující hotovost.
 • Vojáci, profesionální hasiči, policisté, policejní agenti a osoby zpravodajských služeb s výjimkou administrativy na těchto povoláních.
 • Osoby zabezpečující ochranu osob, pracovníci důlní a horské záchranné služby, vojáci a policisté útvaru rychlého nasazení a podobné speciální jednotky, profesionální sportovci.
 • Osoby, které mají z titulu zdravotních problémů omezenou pohyblivost a/nebo limitované schopnosti v zaměstnání anebo v běžném životě, osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod (plný i částečný, resp. pro invaliditu I. – III. stupně).
 • Osoby postižené nervovou nebo duševní poruchou; osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách.
 • Osoby s těžkým zdravotním postižením (např. trpícími závažným srdečněcévním onemocněním, cukrovkou I. typu, slepotou, závažnými revmatickými těžkostmi, roztroušenou sklerózou).
Odkdy začíná platit pojištění?

Pojištění bude platit okamžitě, jakmile absolvujete veškeré povinné kroky v online aplikaci a uhradíte pojistné.

 • Pojistná ochrana bude platit od nejbližší půlnoci následující po vámi provedené úhradě prvního pojistného prostřednictvím online uzavření pojištění, a to za podmínky, že k připsání prvního pojistného na náš účet dojde ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem (dle Návrhu pojistné smlouvy),
 • doba připsání finančních prostředků na náš účet se může pohybovat od 1 - 5 pracovních dní v závislosti na tom, ve kterou hodinu a jaký den jste platbu provedli.
Na jakou dobu se uzavírá pojištění 5 PLUS?

Úrazové pojištění se uzavírá na 11 let a můžete jej kdykoliv vypovědět způsobem uvedeným v pojistných podmínkách.

Jak platit pojistné?

První pojistné zaplatíte platební kartou nebo prostřednictvím vašeho internetbankingu. Pro další platby pojistného v budoucnu vám doporučujeme nastavit si trvalý příkaz k úhradě podle následujících platebních detailů:

Název banky
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
Název účtu adresáta
AXA životní pojišťovna a.s.
Číslo účtu / kód banky:
270270270/2700
Variabilní symbol
číslo pojistné smlouvy
Konstantní symbol
3559

Neodkládejte důležitá rozhodnutí na později a využijte možnost uzavřít si úrazové pojištění 5 PLUS online nebo na našich pobočkách.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png