Myslete na sebe, úraz vás může překvapit i tehdy, když ho nejmíň čekáte

 • Každý rok vám navýšíme pojistnou částku
 • Pojistná částka až 1 500 000 Kč
  Pojistěte sebe nebo i svou rodinu
 • ZDARMA pojistíme všechny
  vaše děti ve variantě Rodina

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova


Pojistěte se online

Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu s 5% ročním navýšením pojistné částky za věrnost

Neztrácejte čas a sjednejte si pojištění jednoduše a rychle. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • platební kartu

Sjednat online

Otázky a odpovědi | 5 PLUS

Před úrazem vás neochráníme, ale jeho finanční následky vám pomůžeme zmírnit. Zajistěte pro sebe a svou rodinu kvalitní pojistnou ochranu.

1. Jaké změny je možné provádět v pojištění?

V rámci pojištění jste oprávněn požádat o změnu z varianty Rodina na Individual se zachováním pojistné částky jednou ročně, nejméně 6 týdnů před koncem pojistného období.

2. Co se stane, když nebudu platit pojistné?

Pokud jste (v případě sjednávání pojištění 5 PLUS prostřednictvím naší webové stránky) první pojistné nezaplatili ve lhůtě a způsobem stanoveným v pojistné dokumentaci, kterou jste obdrželi, pojistná smlouva nebude uzavřena a pojištění nevznikne.

Pokud jste první pojistné zaplatili, avšak pojistné na další období jste nezaplatili do 1 měsíce, odkdy vám byla doručena výzva k jeho zaplacení, pojistná smlouva zanikne. V případě, že následné pojistné nebude zaplaceno včas nebo ve sjednané výši, máme právo na úrok z prodlení a úhradu nákladů, které byly vynaloženy v důsledku prodlení.

3. Kde zjistím detaily a všechny potřebné informace ohledně mé smlouvy?

Veškeré změny na vaší smlouvě i aktuální stav smlouvy můžete sledovat prostřednictvím vašeho osobního účtu na webových stránkách, v části Moje AXA. Ke svému účtu máte přístup 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Informace týkající se osobního účtu spolu s potřebnými hesly obdržíte po vydání pojistky na vámi uvedený e-mail.

4. Jak vypovědět smlouvu?

V případě, že byste se rozhodli pojistnou smlouvu vypovědět, případně od ní odstoupit, všechny potřebné informace, jakož i postup najdete v pojistných podmínkách.

5. Změnil jsem zaměstnání a stala se ze mne nepojistitelná osoba. Co mám dělat?

V případě, že si sjednáte pojištění a v průběhu trvání pojištění začnete vykonávat pracovní činnost jako nepojistitelná osoba, případně se vás budou týkat jiná pravidla pro nepojistitelné osoby, je vaší povinností nás o dané skutečnosti informovat. Následně dojde k vypovězení vaší smlouvy. Tato pravidla se vztahují i na další pojištěné osoby v případě, že byla uzavřena varianta Rodina.

6. Co když si sjednám pojištění a zjistím, že patřím mezi nepojistitelné osoby?

Při sjednávání pojištění prohlašujete, že nepatříte mezi nepojistitelné osoby. V případě, že s vámi bude sjednáno pojištění, ale následně se zjistí, že jste v době jeho sjednávání patřil do skupiny nepojistitelných osob, bude smlouva od počátku neplatná a neúčinná. Tato pravidla se vztahují i na další pojištěné osoby v případě, že byla uzavřena varianta Rodina. Všechny potřebné informace naleznete i v pojistných podmínkách.

7. Jak postupovat při vzniku spotřebitelského sporu mezi pojistníkem a pojistitelem

V případě, že dojde mezi pojistníkem a pojistitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z pojistné smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může pojistník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k finančnímu arbitrovi České republiky, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz. Pokud pojistník uzavřel pojistnou smlouvu on-line, může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na drese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com