Chraňte svou rodinu a příbuzné

 • Chodíte pravidelně na preventivní prohlídky?
  Díky tomu u nás zaplatíte méně
 • Odměna za zdravý životní styl
  Získejte slevu až 25 % z pojistného za vybraná pojištění invalidity
 • Finanční podpora
  Krytí pro případ závažných onemocnění až pro 56 diagnóz

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Modelový příklad | Rizikové životní pojištění ActiveLife+

Klient Petr (28 let, svobodný s půjčkou na auto) – Pojistné 544 Kč/měsíc.

Náš klient Petr snil o vlastním autě, a proto se rozhodl, že si ho pořídí. Neměl však dost našetřeno, a proto si vzal půjčku. Nezapomněl přitom ani na pojištění vozidla, ale ani na sebe samého. Petr ještě stále bydlí u rodičů, ale uvědomuje si, že v případě nečekané vážné události nechce nechat placení splátek na svých rodičích.

V pojistné smlouvě si dohodl:

 • pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou (pojistná částka každoročně klesá o část její hodnoty),
 • pojištění pro případ trvalého tělesného poškození - Petr je rekreační sportovec, proto je i toto pojištění pro něho velmi vhodné,
 • pojištění v případě plné invalidity (následkem úrazu nebo nemoci), která by mu případně znemožnila vykonávat jeho práci ve stávajícim rozsahu,
 • pojištění měsíční částky pro případ nejzávažnější invalidity, kterou si zvolil tak, že v případe invalidity nad 70 % nezůstane odkázán výhradně na dávky poskytované státem.

Petrovi jsme za jeho životní styl a zodpovědnost ke svému zdraví udělili hned několik slev. Vyplatilo se mu uzavřít i pojistku na jeho auto, na kterou dostal ještě další slevu na jinou smlouvu u nás.

Klienti Petr (30 let) a Kateřina (32 let) s ročním dítětem – Pojistné 1 219 Kč/měsíc.

Petr a Kateřina jsou manželé, kteří myslí na svou budoucnost. Petr pracuje v oblasti cestovního ruchu a jeho manželka Kateřina je rok na mateřské dovolené. Jejich pojistná smlouva je nastavena podle jejich aktuálních možností a potřeb. Samozřejmě počítají s tím, že až se Kateřina vrátí do práce, smlouvu opět trochu upraví a přizpůsobí ji jejich potřebám a nové situaci.

Smlouva pokrývá pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou, která má rodině pomoci alespoň na určitou dobu v případě, že by Petr už nemohl rodinu zabezpečit.

bral v úvahu i hypotéku, prostřednictvím pojištění pro případ smrti nebo invalidity (by pojistné plnění bylo vyplaceno za tu pojistnou událost, která by nastala dříve a Kateřině by pomohlo s povinnými splátkami.

Petr samozřejmě myslí i na to, že se může stát něco, co bude znamenat, že se o rodinu nebude moci starat jako teď, např. nebude moci dále pracovat kvůli vážné nemoci, která povede až k invaliditě. Ke státním dávkám (invalidní důchod) si tak prostřednictvím pojištění pro případ invalidity zabezpečí plnění, které mu vyplatíme ve formě jednorázové platby.

V případě, že půjde o nejzávažnější invaliditu nad 70 %, bude moci z plnění z pojištění pro případ invalidity zaplatit podstatnou část hypotéky.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com