Využijte nabídku pojištění, která může zajímavě zhodnotit vaše úspory

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | O jednorázovém investičním životním pojištění

Objevte potenciál jednorázového investičního životního pojištění

Výhody pojištění

 • Investovat a současně se i chránit
  Jednorázové investiční životní pojištění kombinuje životní pojištění pro případ smrti nebo dožití s investováním.

 • Investujete proto, abyste naplnili své stanovené cíle
  Pro splnění vašich snů, jako rezerva na důchod nebo na školu pro vaše děti.

 • Nemusíte čekat desítky let na své peníze
  Díky tomu, že je pojištění časově omezeno a investuje se ve střednědobém horizontu (5 – 10 let v závislosti na nabízeném produktu řady BALANCE), své plány nemusíte dlouho odkládat a můžete si je splnit rychleji.

 • Dostupnost, která vás určitě potěší
  V případě nečekaných situací v průběhu trvání pojištění jistě uvítáte, že máte své finanční prostředky dostupné formou částečných odkupů.

 • Nulové správcovské poplatky
  Za správu vaší investice neplatíte.

 • My vám stanovíme minimální hranici, ovšem to, kolik se rozhodnete investovat, necháváme na vás
  U většiny produktů řady BALANCE je minimální pojistné 100 000 Kč.

 • Investování jen do toho nejlepšího
  Zhodnocení předcházejících produktů řady BALANCE je navázáno na výkonnost strukturovaných dluhopisů, na základě kterých se investuje do akcií (vybrané světové společnosti), burzovních indexů a komodit (zlato, ropa a jiné).

 • Inspirujte se úspěchem
  Náš produkt z řady BALANCE – Certifikát BALANCE 6, zhodnotil prostředky během šestiletého období o téměř 70 %.

 • Investování rozumíme
  Můžete si být jisti, že investiční strategii sestavuje tým renomovaných portfolio manažerů, kteří pro vás hledají ty nejlepší investiční možnosti.
Rizika spojená s investováním do jednorázového investičního životního pojištění
 • Tržní riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů. Pokud nedojde k předčasnému zrušení smlouvy, případně k částečnému čerpaní prostředků v průběhu trvání pojištění, je toto riziko nízké v závislosti na úrovních zajištění investovaných prostředků v jednotlivých produktech řady BALANCE, které mohou dosáhnout až 100 %.
 • Riziko emitenta - riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisů nebo jiné protistrany při plnění jejich smluvních závazků.
 • Riziko nedostatečné likvidity – riziko, že plánovanou transakci nebude možné vykonat za přiměřenou tržní cenu.
 • Riziko vypořádání – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesů vypořádání.
 • Provozní riziko – riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných nebo chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů nebo lidského faktoru, popřípadě z vnějších okolností.
 • Rizika související s investičním zaměřením – nástroje – například v případě, když jsou podkladové nástroje zastoupeny převážně akciemi nebo akciovými indexy, nese investor vyšší riziko než v případě dluhopisů.
 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. (zejména v případě předčasného odkupu, v případě, že je úroveň zajištění nižší než 100% anebo v případě naplnění některého z výše uvedených rizik)

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png