Využijte nabídku pojištění, která může zajímavě zhodnotit vaše úspory

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | O jednorázovém investičním životním pojištění

Objevte potenciál jednorázového investičního životního pojištění

Výhody pojištění

 • Investovat a současně se i chránit
  Jednorázové investiční životní pojištění kombinuje životní pojištění pro případ smrti nebo dožití s investováním.

 • Investujete proto, abyste naplnili své stanovené cíle
  Pro splnění vašich snů, jako rezerva na důchod nebo na školu pro vaše děti.

 • Nemusíte čekat desítky let na své peníze
  Díky tomu, že je pojištění časově omezeno a investuje se ve střednědobém horizontu (5 – 10 let v závislosti na nabízeném produktu řady BALANCE), své plány nemusíte dlouho odkládat a můžete si je splnit rychleji.

 • Dostupnost, která vás určitě potěší
  V případě nečekaných situací v průběhu trvání pojištění jistě uvítáte, že máte své finanční prostředky dostupné formou částečných odkupů.

 • Nulové správcovské poplatky
  Za správu vaší investice neplatíte.

 • My vám stanovíme minimální hranici, ovšem to, kolik se rozhodnete investovat, necháváme na vás
  U většiny produktů řady BALANCE je minimální pojistné 100 000 Kč.

 • Investování jen do toho nejlepšího
  Zhodnocení předcházejících produktů řady BALANCE je navázáno na výkonnost strukturovaných dluhopisů, na základě kterých se investuje do akcií (vybrané světové společnosti), burzovních indexů a komodit (zlato, ropa a jiné).

 • Inspirujte se úspěchem
  Náš produkt z řady BALANCE – Certifikát BALANCE 6, zhodnotil prostředky během šestiletého období o téměř 70 %.

 • Investování rozumíme
  Můžete si být jisti, že investiční strategii sestavuje tým renomovaných portfolio manažerů, kteří pro vás hledají ty nejlepší investiční možnosti.
Rizika spojená s investováním do jednorázového investičního životního pojištění
 • Tržní riziko – riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů. Pokud nedojde k předčasnému zrušení smlouvy, případně k částečnému čerpaní prostředků v průběhu trvání pojištění, je toto riziko nízké v závislosti na úrovních zajištění investovaných prostředků v jednotlivých produktech řady BALANCE, které mohou dosáhnout až 100 %.
 • Riziko emitenta - riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisů nebo jiné protistrany při plnění jejich smluvních závazků.
 • Riziko nedostatečné likvidity – riziko, že plánovanou transakci nebude možné vykonat za přiměřenou tržní cenu.
 • Riziko vypořádání – riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesů vypořádání.
 • Provozní riziko – riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných nebo chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů nebo lidského faktoru, popřípadě z vnějších okolností.
 • Rizika související s investičním zaměřením – nástroje – například v případě, když jsou podkladové nástroje zastoupeny převážně akciemi nebo akciovými indexy, nese investor vyšší riziko než v případě dluhopisů.
 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. (zejména v případě předčasného odkupu, v případě, že je úroveň zajištění nižší než 100% anebo v případě naplnění některého z výše uvedených rizik)

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com