Využijte nabídku pojištění, která může zajímavě zhodnotit vaše úspory

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Popis | O jednorázovém investičním životním pojištění

Objevte potenciál jednorázového investičního životního pojištění

Jednorázové investiční životní pojištění je pojištění osob pro případ smrti nebo dožití s jednorázovým pojistným, pomocí kterého můžete současně zhodnocovat své prostředky.

Jeho výnos je navázán na výkonnost podkladového aktiva: akciový koš, indexový koš, komodity a jiné. Je to pojištění pro střednědobý horizont, přičemž jste pojištěni a současně investujete dostatečně dlouho na to, abyste si dokázali dopředu naplánovat, jakým způsobem předpokládaný výnos využijete.

Co to pro vás znamená?

Tento typ životního pojištění klade důraz na investování vašich finančních prostředků. V případě, že by v průběhu pojištění došlo k pojistné události, bude vaší rodině nebo vámi určené osobě vyplaceno pojistné plnění. V případě úmrtí je (podle nastavení ve smlouvě při jejím sjednání) vyplacena buď aktuální hodnota vašeho podílového účtu k danému datu pojistné události nebo k datu původně sjednaného konce pojištění, a to v závislosti na tom, jak si tento parametr nastavíte při sjednání pojistné smlouvy.

Když k úmrtí dojde následkem úrazu, vaši blízcí dostanou navíc vyplaceno 50 % hodnoty podílových jednotek na podílovém účtu k datu pojistné události (maximálně 500 000 Kč).

Výhodou jednorázového investičního životního pojištění je, že dopředu víte, kdy vám budou finanční prostředky vyplaceny. Každý z produktů řady BALANCE má předem stanovenu dobu pojištění (5 - 10 let v závislosti na typu produktu).

Jednorázově = investujete celé pojistné najednou po uzavření pojistné smlouvy

Každý z produktů řady BALANCE má rozdílnou výši minimálního pojistného, ve většině případů je ale minimální pojistné stanoveno na 100 000 Kč. Horní hranice není omezena.

Jednorázové investiční životní pojištění je to pravé pro ty, kteří:
 • Mají větší finanční částku (volné finanční prostředky), kterou chtějí investovat
 • Chtějí být pojištěni (pro případ smrti a smrti následkem úrazu), ale současně je zajímá zhodnocení vložené částky
 • Preferují dohledný konec – vyhledávají investování ve střednědobém investičním horizontu
 • Vyhovuje jim nízká poplatková struktura a jednorázová úhrada poplatku (bez nutnosti měsíčních plateb)
 • Mají rádi jistotu – chtějí mít možnost přístupu k investovaným prostředkům formou částečných odkupů pro případ nečekané události
Jak funguje jednorázové investiční životní pojištění?
 • Nabízíme vždy jenom jeden produkt řady BALANCE, který si můžete sjednat během upisovacího období, které trvá přibližně 2 – 3 měsíce.
 • V průběhu celého trvání pojištění jste současně pojištěni pro případ úmrtí a úmrtí následkem úrazu.
 • Daný produkt řady BALANCE sjednáte podpisem pojistné smlouvy a úhradou jednorázového pojistného, jeho minimální výši zjistíte u vašeho finančního zprostředkovatele nebo na našich pobočkách. Po ukončení upisovacího období jsou finanční prostředky investovány do podkladového aktiva, kterým bývá zpravidla strukturovaný dluhopis. Zhodnocení finančních prostředků je navázáno na výkonnost dopředu definovaného akciového, indexového, komoditního a dluhopisového koše nebo jiného zajímavého aktiva s potenciálem růstu.
 • Vaše prostředky investujeme v dohodnutém časovém období, přičemž během trvání pojištění máte v případě nečekané události přístup k investovaným prostředkům formou částečných odkupů (v závislosti na výši vašeho vkladu). Vývoj hodnoty vaší investice v čase prostřednictvím reportů k jednotlivým produktům řady BALANCE (denní hodnoty příslušného fondu) můžete sledovat na našich webových stránkách v části moje UNIQA pohodlně z domova. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou dostupné u každého produktu z řady BALANCE.
Podmínky sjednání pojištění
 • Jednorázový vklad pojistného v minimální určené výši
 • Sjednání pojištění ve stanoveném upisovacím období (cca 2-3 měsíce)
 • Vstupní věk pojistníka (osoba, která sjednává smlouvu a hradí jednorázové pojistné) 18 - 75 let
 • Vstupní věk pojištěného (osoba, které vzniká nárok na pojistné plnění v případě dožití se konce pojištění ve výši hodnoty investice) 0 - 75 let

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie