Využijte nabídku pojištění, která může zajímavě zhodnotit vaše úspory

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Bez poplatků za vedení a správu podílového účtu

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Popis | O jednorázovém investičním životním pojištění

Objevte potenciál jednorázového investičního životního pojištění

Jednorázové investiční životní pojištění je pojištění osob pro případ smrti nebo dožití s jednorázovým pojistným, pomocí kterého můžete současně zhodnocovat své prostředky.

Jeho výnos je navázán na výkonnost podkladového aktiva: akciový koš, indexový koš, komodity a jiné. Je to pojištění pro střednědobý horizont, přičemž jste pojištěni a současně investujete dostatečně dlouho na to, abyste si dokázali dopředu naplánovat, jakým způsobem předpokládaný výnos využijete.

Co to pro vás znamená?

Tento typ životního pojištění klade důraz na investování vašich finančních prostředků. V případě, že by v průběhu pojištění došlo k pojistné události, bude vaší rodině nebo vámi určené osobě vyplaceno pojistné plnění. V případě úmrtí je (podle nastavení ve smlouvě při jejím sjednání) vyplacena buď aktuální hodnota vašeho podílového účtu k danému datu pojistné události nebo k datu původně sjednaného konce pojištění, a to v závislosti na tom, jak si tento parametr nastavíte při sjednání pojistné smlouvy.

Když k úmrtí dojde následkem úrazu, vaši blízcí dostanou navíc vyplaceno 50 % hodnoty podílových jednotek na podílovém účtu k datu pojistné události (maximálně 500 000 Kč).

Výhodou jednorázového investičního životního pojištění je, že dopředu víte, kdy vám budou finanční prostředky vyplaceny. Každý z produktů řady BALANCE má předem stanovenu dobu pojištění (5 - 10 let v závislosti na typu produktu).

Jednorázově = investujete celé pojistné najednou po uzavření pojistné smlouvy

Každý z produktů řady BALANCE má rozdílnou výši minimálního pojistného, ve většině případů je ale minimální pojistné stanoveno na 100 000 Kč. Horní hranice není omezena.

Jednorázové investiční životní pojištění je to pravé pro ty, kteří:
 • Mají větší finanční částku (volné finanční prostředky), kterou chtějí investovat
 • Chtějí být pojištěni (pro případ smrti a smrti následkem úrazu), ale současně je zajímá zhodnocení vložené částky
 • Preferují dohledný konec – vyhledávají investování ve střednědobém investičním horizontu
 • Vyhovuje jim nízká poplatková struktura a jednorázová úhrada poplatku (bez nutnosti měsíčních plateb)
 • Mají rádi jistotu – chtějí mít možnost přístupu k investovaným prostředkům formou částečných odkupů pro případ nečekané události
Jak funguje jednorázové investiční životní pojištění od AXA?
 • V AXA nabízíme vždy jenom jeden produkt řady BALANCE, který si můžete sjednat během upisovacího období, které trvá přibližně 2 – 3 měsíce.
 • V průběhu celého trvání pojištění jste současně pojištěni pro případ úmrtí a úmrtí následkem úrazu.
 • Daný produkt řady BALANCE sjednáte podpisem pojistné smlouvy a úhradou jednorázového pojistného, jeho minimální výši zjistíte u vašeho finančního zprostředkovatele nebo na našich pobočkách. Po ukončení upisovacího období jsou finanční prostředky investovány do podkladového aktiva, kterým bývá zpravidla strukturovaný dluhopis. Zhodnocení finančních prostředků je navázáno na výkonnost dopředu definovaného akciového, indexového, komoditního a dluhopisového koše nebo jiného zajímavého aktiva s potenciálem růstu.
 • Vaše prostředky investujeme v dohodnutém časovém období, přičemž během trvání pojištění máte v případě nečekané události přístup k investovaným prostředkům formou částečných odkupů (v závislosti na výši vašeho vkladu). Vývoj hodnoty vaší investice v čase prostřednictvím reportů k jednotlivým produktům řady BALANCE (denní hodnoty příslušného fondu) můžete sledovat na našich webových stránkách v části Moje AXA pohodlně z domova. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách, které jsou dostupné u každého produktu z řady BALANCE.
Podmínky sjednání pojištění
 • Jednorázový vklad pojistného v minimální určené výši
 • Sjednání pojištění ve stanoveném upisovacím období (cca 2-3 měsíce)
 • Vstupní věk pojistníka (osoba, která sjednává smlouvu a hradí jednorázové pojistné) 18 - 75 let
 • Vstupní věk pojištěného (osoba, které vzniká nárok na pojistné plnění v případě dožití se konce pojištění ve výši hodnoty investice) 0 - 75 let

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

Aplikace AXA Drive  

 • googlePlay.png
 • appStore.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com