27. 4. 2018:99,5500 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | Komodity Invest

Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. dubna 2012

Výhody a charakteristika produktu Komodity Invest

 • Investice do 3 komoditních indexů
  ropa, zlato a zemědělské plodiny (kukuřice, pšenice, cukr, sója, bavlna, káva, kansaská pšenice, kakao

 • Atraktivní investice
  dosažený výnos za 6 let až do 67 % (do 8,9 % ročně)

 • 100 % návratnost počáteční prodejní ceny podílové jednotky ke konci pojistné doby1)

 • Dostupnost finančních prostředků
  částečné odkupy až 3 x ročně

 • Nulové vstupní a administrativní poplatky

 • Klesající poplatek za předčasné ukončení pojištění
  poplatek se každým rokem snižuje o 1 %

 • Možnost volby, zda bude pojistné plnění v případě smrti pojištěné osoby vyplaceno ihned nebo až na konci pojistné doby

 • Daňové úlevy
  v případě produktu Komodity Invest pro klienty se vstupním věkem 54 a více let2)
 

1)Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti Société Généralé Acceptance N.V. nese klient
2) Podmínky pro daňové úlevy jsou: pojistná smlouva musí být sjednána nejméně na 60 měsíců a do kalendářního roku, ve kterém pojistník dosáhne 60. roku věku, pojistník musí být stejná osoba jako pojištěný (§ 15 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu)

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png