17. 9. 2020:119,1600 CZK Změna (%):0,25 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | BALANCE Selection V

Prodej tohoto produktu byl ukončen 01. srpna 2016

Nenechte si ujít jedinečnou možnost uzavřít exkluzivní pojištění do 13.04.2016

Výhody pojištění BALANCE Selection V:

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Investování pojistného na 6 let s možným výnosem až do výše 31 % 1)2)
 • Zhodnocení investovaných prostředků bude odvozeno od průměrné výkonnosti akciového koše (tituly 5 vybraných světových společností)
 • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do 500 000 Kč
 • V případě sjednání samostatného dodatku k pojistné smlouvě, který umožní provádění částečných odkupů, dostupnost finančních prostředků již po 1. roce trvání smlouvy3)
 

1) Vedle investovaných prostředků získá pojištěný k datu konce pojištění, tj. 21. 4. 2022, zhodnocení stanovené jako aritmetický průměr výkonnosti pěti akciových titulů se zajištěním výplaty minimálně 85 % investovaného pojistného při současné aplikaci a splnění podmínek uvedených v pojistných a obchodních podmínkách produktu. Bude-li zjištěná výkonnost jednotlivých akciových titulů v akciovém koši na základě jejich počáteční a koncové hodnoty (14. 4. 2016 a 14. 4. 2022) 0 nebo kladná, bude nastavena upravená výkonnost každého takového akciového titulu ve výši 31 %. Bude-li zjištěná výkonnost některého z akciových titulů záporná, bude jeho upravená výkonnost rovna této hodnotě. Aritmetický průměr určí konečnou výši zhodnocení investovaných prostředků, která může činit maximálně 31 %, v případě záporného výsledku aritmetického průměru upravených hodnot bude návratnost investovaných prostředků minimálně 85 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SG Issuer (ručitel Société Générale) nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 14. 04.2017. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek. V případě sjednání dodatku umožňujícího částečný odkup však pojistná smlouva nebude umožňovat provádění daňových odpočtů.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost akcií, na něž je vázaná výkonnost podkladového aktiva, nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné a obchodní podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu BALANCE Selection V jsou uvedeny v pojistných a obchodních podmínkách.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com