19. 9. 2019:101,9336 CZK Změna (%):0,03 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Selection IV

Prodej tohoto produktu byl ukončen 15. dubna 2014

Nenechte si ujít jedinečnou možnost investovat vaše peníze jen do 14. 03. 2014.
Nabídka je prodloužena do 15. 04. 2014

Výhody investování do BALANCE Selection IV:

  • Exkluzivní investice na 5,5 let s výnosem až do výše 50 %1)
  • Investice zajišťující návratnost investovaných prostředků (t.j. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek)2)
  • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty akciového koše 10 TOP světových společností
  • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy3)
  • Bezplatná pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč
 

1) Při datu splatnosti 19. 09. 2019 obdrží klient zhodnocení rovnající se průměrné výkonnosti vybraných 10 akcií, minimálně 0 % a maximálně 49,99 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat z fondu AXAINDEX12, nejdříve ke dni 15. 03. 2015. V případě realizace částečného odkupu je účtován příslušný poplatek.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie