27. 2. 2019:100,0000 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | BALANCE Selection III

Prodej tohoto produktu byl ukončen 16. listopadu 2013

Nenechte si ujít jedinečnou možnost investovat vaše peníze jen do
30. 08. 2013. Nabídka je prodloužena do 15. 11. 2013

Výhody investovania do BALANCE Selection III:

 • Exkluzivní investice na 5,5 let s výnosem až do výše 50 %1)
 • Investice zajišťující návratnost investovaného pojistného (t.j. jednorázové pojistné snížené o vstupní poplatek)2)
 • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty akciového koše 20 TOP světových společností
 • Nulové správcovské poplatky
 • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů již po 1. roce trvání smlouvy3)
 • Bezplatná pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč
 

1) Při datu splatnosti 06. 03. 2019 obdrží klient zhodnocení rovnající se průměrné výkonnosti vybraných 20 akcií, minimálně 0 % a maximálně 49,99 %.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic a.s. nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat pouze z fondu AXAINDEXS11, nejdříve ke dni 01. 09. 2014.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com