30. 11. 2020:108,4854 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Selection 20

Prodej tohoto produktu byl ukončen 27. listopadu 2012

Limitovaná nabídka, která vám přinese 11,5% výnos z 1/3 investovaného pojistného po dvou letech. Výhody BALANCE Selection 20:

 • Investice zajišťující návratnost investovaného pojistného1):
  • po 2. letech vám automaticky vyplatíme 1/3 investovaného pojistného se zhodnocením 11,5%
  • po 8. letech vám vyplatíme 2/3 investovaného pojistného spolu se zhodnocením navázaným na vývoj cen 20 TOP světových společností (30.11.2020)2)
 • Dostupnost finančních prostředků formou částečných odkupů3)
 • Nulové správcovské poplatky
 • Bezplatné připojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč
 

1) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s. nese klient.
2) Při splatnosti obdrží klient zhodnocení rovnající se průměrné výkonnosti 20 akcií, minimálně 0 % a maximálně 79,99 %.
3) Částečné odkupy je možné provádět pouze z fondu AXAINDEX08B, nejdříve ke dni 1. 12. 2014.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie