3. 12. 2018:100,0000 CZK Změna (%):0,50 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Komodity

Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. listopadu 2010

Jistota investice

Vaše finanční prostředky budou investovány do cenného papíru emitovaného Citigroup Funding Inc., jehož vlastnosti vám zaručují, že při poklesu finančních trhů nic neztratíte, naopak při růstu trhů se podílíte na výnosech.

Bonusové připojištění

Součástí investičního pojištění BALANCE Komodity je:

  • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
    V případě úmrtí následkem úrazu bude vámi určené oprávněné osobě vyplacena aktuální hodnota investice navýšena o 50%, maximálně však o 500 000 Kč.
100 % návratnost investice *

I v případě nepříznivého vývoje hodnoty indexů se nemusíte o své peníze bát. Po uplynutí 8-letého období vám parametry BALANCE Komodity nabízejí 100% návratnost investovaných prostředků.


* Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti Citigroup Funding Inc. nese klient.

 
Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie