4. 11. 2019:100,0000 CZK Změna (%):0,51 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Komodity III

Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. listopadu 2011

Výhody a charakteristika produktu BALANCE Komodity III

 • Investice do 10-ti komoditních indexů
  ropa, zemní plyn, zlato, stříbro, měď, nikl, zinek, kukuřice, sója, cukr

 • Atraktivní investice
  dosažený výnos za 8 let až do 122 % (do 10,50 % ročně )

 • 100 % návratnost jednorázového pojistného ke konci pojistné doby*

 • Dostupnost finančních prostředků
  částečné odkupy až 3 x ročně v termínech dle vlastního výběru

 • Nulové vstupní a administrativní poplatky

 • Klesající poplatek za předčasné ukončení pojištění
  poplatek se každým rokem snižuje o 0,5 %

 • Možnost volby, zda bude pojistné plnění v případě smrti pojištěné osoby vyplaceno ihned nebo až na konci pojistné doby

 • BONUS zdarma:
  Pojistné krytí pro případ smrti následkem úrazu ve výši 50 % hodnoty investice (maximálně 500 000 Kč)

* kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti Citigroup Funding Inc. nese klient

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie