3. 6. 2019:100,0000 CZK Změna (%):0,11 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Komodity II

Prodej tohoto produktu byl ukončen 31. května 2011

Jistota investic

Vaše finanční prostředky budou investovány do cenného papíru emitovaného SGA Société Générale Acceptance N.V., jehož vlastnosti vám zaručují, že při poklesu finančních trhů nic neztrácíte, a naopak při růstu trhů se podílíte na výnosech.

Bonusové připojištění

Součástí investičního pojištění BALANCE Komodity je:

 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
  V případě pojistné události vyplatíme obmyšlené osobě aktuální hodnotu vaší investice zvýšenou o 50 %, maximálně však o 500 000 Kč.
   
 • Pojištění pro případ smrti
  • Výplata pojistného plnění - k datu pojistné události nebo k datu sjednaného konce pojištění
  • Výše pojistného plnění - hodnota investice k datu pojistné události nebo hodnota investice k sjednanému konci pojištění
100 % návratnost investice*

I v případě nepříznivého vývoje hodnoty indexů se nemusíte o své peníze bát. Po uplynutí 8letého období vám parametry BALANCE Komodity nabízejí 100 % návratnost investované částky.


* Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SGA Société Générale Acceptance N.V. nese klient.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie