24. 5. 2018:100,9200 CZK Změna (%):0,04 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | BALANCE Komodity II

Prodej tohoto produktu byl ukončen 31. května 2011

Jistota investic

Vaše finanční prostředky budou investovány do cenného papíru emitovaného SGA Société Générale Acceptance N.V., jehož vlastnosti vám zaručují, že při poklesu finančních trhů nic neztrácíte, a naopak při růstu trhů se podílíte na výnosech.

Bonusové připojištění

Součástí investičního pojištění BALANCE Komodity je:

 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu
  V případě pojistné události vyplatíme obmyšlené osobě aktuální hodnotu vaší investice zvýšenou o 50 %, maximálně však o 500 000 Kč.
   
 • Pojištění pro případ smrti
  • Výplata pojistného plnění - k datu pojistné události nebo k datu sjednaného konce pojištění
  • Výše pojistného plnění - hodnota investice k datu pojistné události nebo hodnota investice k sjednanému konci pojištění
100 % návratnost investice*

I v případě nepříznivého vývoje hodnoty indexů se nemusíte o své peníze bát. Po uplynutí 8letého období vám parametry BALANCE Komodity  nabízejí 100 % návratnost investované částky.


* Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SGA Société Générale Acceptance N.V. nese klient.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

Aplikace AXA Drive  

 • googlePlay.png
 • appStore.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com