17. 8. 2020:100,0000 CZK Změna (%):0,00 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Investiční strategie Certifikátu BALANCE Index 6 | BALANCE Index 6

Investiční strategie Balance Index 6 vychází z investiční strategie Certifikát BALANCE Index 6, která je založená na široké diverzifikaci portfolia a vhodném načasování. Klienti mají díky tomu možnost plně využít potenciálu finančního trhu.

V prvním roce přinesl klientům Certifikátu BALANCE Index 6 zhodnocení americký akciový index Standard & Poor’s 500, ve druhém roce to byly zemědělské komodity (index Dow Jones-UBS Agriculture), ve třetím roce to byl akciový index rozvojových trhů (iShares MSCI Emerging Markets ETF), ve čtvrtém roce to byl evropský akciový index Euro Stoxx 50 a v pátém roce index průmyslových kovů (Dow Jones-UBS Industrial Metals).

Investiční strategie „Lock The Best Note“
Certifikát BALANCE 6 využívá investiční strategii „Lock The Best Note“, která za každý rok pojištění umožňuje, na základě vývoje zhodnocení jednoho ze šesti základních aktiv indexového koše, zvýšit hodnotu počáteční investice podle výsledku nejvýkonnějšího aktiva. Na konci prvního roku se vyhodnotil vývoj všech šesti sledovaných aktiv oproti jejich hodnotám na počátku pojištění a vybral se nejlepší z nich. Jeho procentní zhodnocení se započítalo do participačního součtu pro celkové zhodnocení.

V následujícím roce, resp. dalších letech už toto aktivum není do indexového koše zahrnuto. V každém následujícím roce se uvedený postup vždy opakuje se zbylými aktivy.

Indexový koš šesti indexů Certifikátu BALANCE Index 6
1. Americký akciový index S&P 500 - nejvýkonnější v 1. roce (vyřazen z indexového koše v roce 2015)
2. Evropský akciový index Euro Stoxx 50 - nejvýkonnější v 4. roce (vyřazen z indexového koše v roce 2018)
3. Ropa – Dow Jones-UBS WTICrude Oil Index
4. Průmyslové kovy – Dow Jones-UBS Industrial Metals Index - nejvýkonnější v 5. roce (vyřazen z indexového koše v roce 2019)
5. Zemědělské komodity – Dow Jones-UBS Agriculture Index - nejvýkonnější v 2. roce (vyřazen z indexového koše v roce 2016)
6. Akciový index rozvojových trhů - iShares MSCI Emerging Markets ETF - nejvýkonnější v 3. roce (vyřazen z indexového koše v roce 2017)

Reporty Certifikát BALANCE Index 6

 

Upozornění:
Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné a obchodní podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu BALANCE Index 6 jsou uvedeny v pojistných a obchodních podmínkách.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie