17. 9. 2020:107,3100 CZK Změna (%):0,08 Interaktivní graf

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA CZ, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | BALANCE Europe 30

Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. listopadu 2015

Nenechte si ujít jedinečnou možnost uzavřít exkluzivní pojištění do 30. 9. 2015

Výhody pojištění BALANCE Europe 30:

 • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
 • Investování pojistného (sníženého o vstupní poplatek) na cca 6 let s neomezeným potenciálním výnosem 1)2)
 • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do 500 000 Kč
 • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty referenčního indexu sledujícího akcie 30 významných evropských společností
 • Výplata 115 % výsledné výkonnosti podkladového indexu v případě její kladné hodnoty zajistí, že výnos ještě vzroste, přičemž jeho maximální hodnota není shora omezena3)
 • V případě sjednání samostatného dodatku k pojistné smlouvě, který umožní provádění částečných odkupů, dostupnost finančních prostředků již po 1. roce trvání smlouvy4)
 

1) Bude-li průměrná výkonnost indexu ke dni konce pojištění 0 nebo kladná, získá pojištěný kromě investovaných prostředků také zhodnocení stanovené jako součin participačního koeficientu ve výši 115% a průměrné výkonnosti indexu.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SG Issuer (ručitel Société Générale) nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 1. 10. 2016. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek.
4) Při datu splatnosti 15. 10. 2021 obdrží klient zhodnocení rovnající se součinu průměrné kladné výkonnosti podkladového indexu a koeficientu 115 % se zajištěním výplaty minimálně 85 % investovaného pojistného, v případě splnění podmínek uvedených v pojistných podmínkách produktu.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu BALANCE Europe 30 jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com