3. 3. 2021:107,4800 CZK Změna (%):0,05 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Výhody | BALANCE Europe 30

Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. listopadu 2015

Nenechte si ujít jedinečnou možnost uzavřít exkluzivní pojištění do 30. 9. 2015

Výhody pojištění BALANCE Europe 30:

  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
  • Investování pojistného (sníženého o vstupní poplatek) na cca 6 let s neomezeným potenciálním výnosem 1)2)
  • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do 500 000 Kč
  • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty referenčního indexu sledujícího akcie 30 významných evropských společností
  • Výplata 115 % výsledné výkonnosti podkladového indexu v případě její kladné hodnoty zajistí, že výnos ještě vzroste, přičemž jeho maximální hodnota není shora omezena3)
  • V případě sjednání samostatného dodatku k pojistné smlouvě, který umožní provádění částečných odkupů, dostupnost finančních prostředků již po 1. roce trvání smlouvy4)
 

1) Bude-li průměrná výkonnost indexu ke dni konce pojištění 0 nebo kladná, získá pojištěný kromě investovaných prostředků také zhodnocení stanovené jako součin participačního koeficientu ve výši 115% a průměrné výkonnosti indexu.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SG Issuer (ručitel Société Générale) nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 1. 10. 2016. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek.
4) Při datu splatnosti 15. 10. 2021 obdrží klient zhodnocení rovnající se součinu průměrné kladné výkonnosti podkladového indexu a koeficientu 115 % se zajištěním výplaty minimálně 85 % investovaného pojistného, v případě splnění podmínek uvedených v pojistných podmínkách produktu.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu BALANCE Europe 30 jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie