21. 2. 2018:98,2100 CZK Změna (%):0,54 Interaktivní graf

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Poskytuji dobrovolně souhlas společnosti AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní fond a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA investiční společnost a.s. (dále společně jen „Společnost“) se zpracováním výše uvedených osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro marketingové a obchodní účely Společnosti.

 
 

Výhody | BALANCE Europe 30

Prodej tohoto produktu byl ukončen 30. listopadu 2015

Nenechte si ujít jedinečnou možnost uzavřít exkluzivní pojištění do 30. 9. 2015

Výhody pojištění BALANCE Europe 30:

  • Pojištění pro případ smrti nebo dožití spojené s investováním
  • Investování pojistného (sníženého o vstupní poplatek) na cca 6 let s neomezeným potenciálním výnosem 1)2)
  • Pojistná ochrana pro případ smrti následkem úrazu až do 500 000 Kč
  • Zhodnocení investovaného pojistného navázané na vývoj hodnoty referenčního indexu sledujícího akcie 30 významných evropských společností
  • Výplata 115 % výsledné výkonnosti podkladového indexu v případě její kladné hodnoty zajistí, že výnos ještě vzroste, přičemž jeho maximální hodnota není shora omezena3)
  • V případě sjednání samostatného dodatku k pojistné smlouvě, který umožní provádění částečných odkupů, dostupnost finančních prostředků již po 1. roce trvání smlouvy4)
 

1) Bude-li průměrná výkonnost indexu ke dni konce pojištění 0 nebo kladná, získá pojištěný kromě investovaných prostředků také zhodnocení stanovené jako součin participačního koeficientu ve výši 115% a průměrné výkonnosti indexu.
2) Kreditní riziko emitenta podkladového aktiva společnosti SG Issuer (ručitel Société Générale) nese klient.
3) Částečné odkupy je možné realizovat nejdříve ke dni 1. 10. 2016. V případě realizace částečného odkupu je dle pojistných podmínek účtován příslušný poplatek.
4) Při datu splatnosti 15. 10. 2021 obdrží klient zhodnocení rovnající se součinu průměrné kladné výkonnosti podkladového indexu a koeficientu 115 % se zajištěním výplaty minimálně 85 % investovaného pojistného, v případě splnění podmínek uvedených v pojistných podmínkách produktu.

 

Upozornění:
S produktem je spojeno riziko kolísání či ztráty hodnoty investovaného pojistného. Minulá výkonnost indexu a jeho jednotlivých složek nezaručuje budoucí výkonnost. Předčasné zrušení pojistné smlouvy může být finančně nevýhodné. Před pořízením produktu si pečlivě prostudujte všechny smluvní dokumenty. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Bližší a úplné informace o produktu BALANCE Europe 30 jsou uvedeny v pojistných podmínkách.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png