Pečujte o to nejdůležitější – o váš život

 • Za vaši věrnost vás odměníme zajímavými bonusy
 • Zodpovědně sestavené strategie šité na míru potřebám našich klientů
 • Připojištění těch největších rizik, jakými jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození a jiné

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Výhody | Investiční životní pojištění Life IN

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.

Být pojištěn a přitom investovat

Spojili jsme pro vás kvalitní pojištění se zodpovědně řízeným investováním pro naplnění vašich cílů. Vedle hlavního pojištění pro případ smrti a dožití máte možnost vybrat si z více než 20 připojištění pro případ smrti, úrazů a nemocí a zároveň investovat do jedné ze tří volitelných investičních strategií (fondů). Přidanou hodnotou produktu je i několikastupňový bonusový systém.

Proč říci ANO investičnímu životnímu pojištění Life IN?

 • Životní pojištění, které se o vás postará v situacích, které mohou nastat
  I když neradi myslíme na to nejhorší, v životě mohou nastat situace, které vám znemožní nebo ztíží možnost pracovat a plnit své finanční závazky. Proto je třeba myslet na ochranu jak vlastní (sebe sama), tak i své rodiny.

 • Investujte podle toho, jak si troufáte
  Investiční životní pojištění Life IN nabízí různé investiční strategie, od konzervativních přes vyvážené až po dynamické. Investiční strategie jsou sestaveny pro různé typy klientů s odlišnými požadavky na potenciální výnos, rizikový profil a investiční horizont.

 • Jako odměnu za vaši věrnost vám nabízíme až 3 různé bonusy
  Vážíme si vaší věrnosti, a proto v rámci pojištění můžete využít Věrnostní bonus, Bonus za bezeškodní průběh a Bonus při dožití.

 • Online platba pojistného – rychle a jednoduše
  Bezpečná platba vašeho pojistného prostřednictvím online platby.

 

Informace o investičním riziku:
Upozornění: S investováním do finančních nástrojů je spojeno také riziko. Hodnota investice se může snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png