Pečujte o to nejdůležitější – o váš život

 • Za vaši věrnost vás odměníme zajímavými bonusy
 • Zodpovědně sestavené strategie šité na míru potřebám našich klientů
 • Připojištění těch největších rizik, jakými jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození a jiné

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Věrnostní bonusy | Investiční životní pojištění Life IN

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.

Kromě pojistné ochrany a investování využijte v rámci pojištění i 3 zajímavé bonusy.

Věrnostní bonus

 • Platí pro pojistné smlouvy s pojistným min. 1 000 Kč měsíčně, s pojistnou dobou min. 20 let a zvolenou investiční strategií Talented Countries nebo Balanced Solutions.
 • Poprvé vám bonus připíšeme po 20 letech trvání smlouvy a následně každých 10 let trvání smlouvy.
 • Bonus je tvořen z hodnoty vaší investice podle toho, jakou investiční strategii jste si zvolili při uzavření pojistné smlouvy

Bonus za bezeškodní průběh

 • Platí pro pojistné smlouvy s pojistným min. 1 000 Kč měsíčně (po celou dobu trvání smlouvy) a dohodnutou pojistnou dobou min. 20 let.
 • Bonus je kalkulován z celkového zaplaceného rizikového pojistného, které platíte za sjednaná připojištění (kromě tarifů pracovní neschopnosti a denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazů).
 • Bonus je připisován na váš podílový účet v případě bezeškodního průběhu, tzn. v případě, že z vaší pojistné smlouvy nebylo ve stanoveném období vyplaceno pojistné plnění.
 • Nárok na bonus v případě splnění podmínek vzniká každých 10 let trvání pojistné smlouvy a každých 10 let se zvyšuje.

Bonus při dožití

 • Platí pro pojistné smlouvy s pojistným min. 1 500 Kč měsíčně (po celou dobu trvání smlouvy) a dohodnutou pojistnou dobou min. 20 let.
 • Bonus je kalkulován ve výši 10 % z celkového zaplaceného rizikového pojistného za sjednaná připojištění (kromě tarifů pracovní neschopnosti a denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazů).
 • Bonus je připsán na podílový účet klienta nejdříve po 20 letech trvání pojistné smlouvy a za předpokladu, že pojištěný již dosáhl věku 65 let.

Více informací o bonusovém systému naleznete v našich pojistných podmínkách.

Informace o investičním riziku:
Upozornění: S investováním do finančních nástrojů je spojeno také riziko. Hodnota investice se může snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie