Pečujte o to nejdůležitější – o váš život

 • Za vaši věrnost vás odměníme zajímavými bonusy
 • Zodpovědně sestavené strategie šité na míru potřebám našich klientů
 • Připojištění těch největších rizik, jakými jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození a jiné

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Připojištění | Investiční životní pojištění Life IN

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.

Investiční životní pojištění Life IN je přímo určené k tomu, aby bylo nápomocné při nejzávažnějších situacích, které vás mohou v životě potkat. Například v případě, že nebudete moci dále pracovat nebo budete dlouhodobě nemocní. K hlavnímu pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití) máte možnost vybrat si z více než 20 připojištění. Tato připojištění si můžete uzavřít přímo při sjednání pojistné smlouvy nebo i v průběhu trvání pojištění formou změny pojistné smlouvy. Tak jednoduše a flexibilně, jak si dokážete připojištění sjednat, je můžete v případě potřeby i upravit. Změny na vaší smlouvě je ovšem potřebné prodiskutovat s vaším finančním zprostředkovatelem, který s vámi zanalyzuje možné dopady úprav na pojistné krytí a na možnou hodnotu investiční složky v budoucnu.

V produktu Life IN je možné zvolit si následující pojistnou ochranu, je možné mezi sebou libovolně kombinovat následující připojištění. Všechny informace o připojištěních vám poskytne váš finanční zprostředkovatel nebo je naleznete v našich pojistných podmínkách.

 • Pojištění pro případ smrti s konstantní/klesající pojistnou částkou pro případ smrti nebo následkem úrazu
 • Pojištění pro případ trvalého tělesného poškození s progresivním plněním do 500 % (základní i rozšířená varianta); do 700 % od 1 % tělesného poškození
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti od 29. dne, 60. dne i od 90. dne
 • Pojištění závažných onemocnění – komplexní balíček, dětský balíček a základní balíček s konstantní pojistnou částkou, základní balíček také s klesající pojistnou částkou
 • Pojištění všech stupňů invalidity v různých variantách (1., 2. nebo 3. stupeň, 2. nebo 3. stupeň, jen 3. stupeň invalidity) s konstantní i klesající pojistnou částkou
 • Pojištění pro případ smrti nebo invalidity 1., 2. nebo 3. stupně, 2. nebo 3. stupně s klesající pojistnou částkou
 • Osvobození od placení pojistného v případě plné invalidity (pouze pro pojistníka)
 • Osvobození od placení pojistného v případě smrti (pouze pro pojistníka)
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazů

Informace o investičním riziku:
Upozornění: S investováním do finančních nástrojů je spojeno také riziko. Hodnota investice se může snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie