Pečujte o to nejdůležitější – o váš život

  • Za vaši věrnost vás odměníme zajímavými bonusy
  • Zodpovědně sestavené strategie šité na míru potřebám našich klientů
  • Připojištění těch největších rizik, jakými jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození a jiné

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Popis | Investiční životní pojištění Life IN

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.

Představte si pojištění, které se o vás postará v tom nejtěžším období, nabízí možnost zhodnotit vaše finance, a ještě vás za vaši věrnost i odmění. Je toto vaše představa o životním pojištění?

V tom případě je investiční životní pojištění Life IN to pravé pro vás.

Co vám naše investiční životní pojištění nabízí?

Investiční životní pojištění Life IN nabízí pojistnou ochranu pro případ smrti, invalidity, závažných onemocnění, dlouhodobé pracovní neschopnosti v důsledku úrazu i nemoci a další pojistná krytí.

Pojistné plnění z tohoto pojištění má sloužit primárně k možnému dílčímu pokrytí finančních závazků vašich a vaší rodiny v případě, že nebudete schopni dlouhodoběji nebo vůbec pracovat následkem nemoci nebo úrazu.

Vybrat si můžete z více než 20 připojištění a současně ze 3 investičních strategií (fondů), díky čemuž máte možnost vytvořit si zajímavou finanční rezervu do budoucna.

Jako přidanou hodnotu pojištění dostáváte i unikátní bonusový systém, jehož prostřednictvím vás odměníme za vaši věrnost.

Jak platit pojistné?

Pojištění můžete platit v různém intervalu placení, tzn. - měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně prostřednictvím bankovního převodu, poštovní poukázky a pro vaše pohodlí i prostřednictvím online platby, která vás přesměruje přímo na naši bezpečnou platební bránu. Díky tomu nám bude vaše pojistné za pojištění zaplaceno spolehlivě, bez zbytečného odkladu.

Pojištění si můžete sjednat na našich pobočkách nebo prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele.

Sjednání pojištění

Investiční životní pojištění Life IN si můžete sjednat na našich pobočkách nebo prostřednictvím vašeho finančního zprostředkovatele.

Před sjednáním pojistné smlouvy s vámi váš finanční zprostředkovatel pomocí analýzy zhodnotí vaši současnou situaci a nabídne vám pojištění přesně na míru. Následně s vámi vyplní návrh pojistné smlouvy. Z tohoto důvodu si připravte vaše doklady totožnosti. V případě, že vám bude na pojištění přispívat váš zaměstnavatel, tak i údaje o zaměstnavateli (název firmy, adresa, číslo účtu, ze kterého bude příspěvek zasílán, IČ a telefonní číslo). Pokud se rozhodnete v pojistné smlouvě určit i osoby s nárokem na plnění v případě smrti pojištěného, připravte si jejich datum narození.

Poplatky spojené s pojištěním

Tak, jako u všech produktů životního pojištění, tak i v případě investičního životního pojištění Life IN vám z platby pojistného za pojištění strháváme poplatky, které jsou spojeny se vznikem, vedením a správou vašeho pojištění. Za zmínku stojí následující poplatky – vstupní srážka, počáteční srážka, poplatek za platbu a měsíční administrativní poplatek.

První dva poplatky jsou strhávány v prvních 5 letech pojištění a díky tomu se vám od 6. roku pojištění zhodnocuje vyšší část pojistného, určená pro investování. Všechny důležité informace ohledně poplatků za pojištění najdete v pojistných podmínkách..


 

Platební údaje

Platební údaje

Více informací o investiční složce produktu naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací (KID) a Specifické informace o fondech (SIF)

 

Informace o investičním riziku:
Upozornění: S investováním do finančních nástrojů je spojeno také riziko. Hodnota investice se může snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie