Pečujte o to nejdůležitější – o váš život

  • Za vaši věrnost vás odměníme zajímavými bonusy
  • Zodpovědně sestavené strategie šité na míru potřebám našich klientů
  • Připojištění těch největších rizik, jakými jsou smrt, invalidita, závažná onemocnění, trvalé tělesné poškození a jiné

Proč AXA?

  • Pobočky po celé republice
  • Finanční plán na míru
  • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Udělujete dobrovolný souhlas dále vyjmenovaným společnostem finanční skupiny UNIQA Insurance Group v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., UNIQA penzijní společnost, a.s., UNIQA investiční společnost, a.s. a UNIQA Management Services, s.r.o., v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo, kontaktní a trvalá adresa, sociodemografická data, transakční údaje a geolokační údaje, a to za účelem:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Tento souhlas udělujete na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 5 let po jeho ukončení. Pokud se nestanete klientem žádné z vyjmenovaných společností, bude souhlas platný 5 let od udělení.

Udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat.

Další informace související se zpracováním Vašich osobních údajů včetně Vašich práv a postupu odvolání souhlasu naleznete v Informačním memorandu, které je k dispozici na www.uniqa.cz/osobni-udaje alebo na www.axa.cz/osobni-udaje.

 
 

Investiční možnosti | Investiční životní pojištění Life IN

Nezapomínejte na vlastní ochranu v případě těch nejzávažnějších onemocnění nebo úrazů. Pečujte o sebe a současně investujte.

Být pojištěn a současně si vytvořit zajímavou finanční rezervu do budoucna lze také prostřednictvím investičního životního pojištění. To vás nejen chrání, ale zároveň umožňuje i potenciálně zhodnocovat vaše finanční prostředky.

Zvolit si můžete jednu ze tří investičních strategii, které byly vybrány exkluzivně pro investiční životní pojištění Life IN. Při dlouhodobém pojištění vám nabízejí potenciál atraktivního zhodnocení vašich finančních prostředků v závislosti na tom, v jaké míře jste ochoten podstoupit možné investiční riziko.

V rámci vaší pojistné smlouvy si můžete zvolit jednu ze tří nabízených strategií (fondů), a to tu, která nejlépe odpovídá tomu, jaké investiční riziko jste ochoten akceptovat. Vaše finanční prostředky můžete navýšit i rychleji, a to prostřednictvím úhrady mimořádného pojistného.

Na výběr máte ze 3 investičních strategií:

Talented Countries

Efektivní strategie pro dlouhodobý horizont staví na akciích zejména velkých zavedených společností podnikajících na vyspělých trzích (USA, Evropa, Japonsko, Austrálie apod.). Tento pevný základ je doplněn košem unikátních růstových investičních řešení. Najdeme zde tradiční růstové příležitosti na rozvíjejících se trzích včetně střední a východní Evropy, ale i moderní, jejichž růstový potenciál je vystavěn na základních ekonomických faktech, kterými jsou např. podhodnocení firem vůči reálné ekonomické situaci nebo dynamická fáze životního cyklu menších a středních firem. Třetí velmi inovativní prvek tvoří výběr akcií firem se zaměřením na témata budoucnosti (digitalizace, robotizace, stárnutí populace, obnovitelné zdroje apod.). Vzájemná a řízená kombinace růstových trendů opírající se o akcie ekonomicky stabilních významných světových společností přináší jedinečné řešení, jehož cílem je poskytnout svým klientům co nejlepší výnosový potenciál v měnícím se prostředí následujících desetiletí Více o fondu >

Balanced Solutions

Toto řešení představuje vyváženou a z hlediska investování poměrně tradiční kombinaci akcií a dluhopisů. Při výběru jednotlivých titulů je velkou měrou využívána expertiza na domácí středoevropský region, v portfoliu však nechybějí ani akcie a dluhopisy společností z různých zemí celého světa. Vyvážené řešení volí klienti s dříve střednědobým horizontem, neboť jeho hlavní výhodou bývá celkově menší kolísání hodnoty v průběhu investičního cyklu. Tomu samozřejmě odpovídá i výnosový potenciál, který je zpravidla mírně nižší než u plně akciového řešení při dodržení dlouhodobého horizontu Více o fondu >

Dluhopisový fond

Velmi konzervativní řešení bez měnového rizika a s velmi nízkým tržním rizikem, které odpovídá portfoliu složenému převážně z kvalitních státních a podnikových dluhopisů, je určeno především pro klienty se silnou senzitivitou na investiční riziko. Typický klient tohoto fondu klade důraz zejména na zachování hodnoty vloženého kapitálu a spokojí se i s nižším výnosem. Fond je tedy určen zejména pro konzervativního klienta s investičním horizontem méně než 15 let Více o fondu >

Informace o investičním riziku:
Upozornění: S investováním do finančních nástrojů je spojeno také riziko. Hodnota investice se může snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie