Oceňovací tabulky | Životní a úrazové pojištění

V případě sjednání nového tarifu ke stávající smlouvě životního pojištění se tento tarif, podle jeho druhu, řídí Oceňovací tabulkou, která upravuje tento tarif podle druhu tohoto tarifu, platnou a účinnou ke dni podpisu Žádosti o změnu pojistné smlouvy – Technické změny v životním pojištění. Účinnost Oceňovacích tabulek je uvedena v jejich názvu.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png