Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 15.02.2019

Název fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 141,5199 CZK 0,28 5,14 27,27 18,28 8,36 3,41 41,52
AXA Balanced Solutions 108,6258 CZK 0,53 0,90 10,36 - 3,34 - 8,63
Fond dluhopisový 190,7439 CZK 0,93 0,19 -3,72 4,38 -1,25 0,86 90,74
Fond peněžního trhu 123,8397 CZK 0,24 0,26 -1,12 -2,49 -0,37 -0,50 23,84
AXA CEE Dluhopisový fond 131,2300 CZK 0,34 0,02 -3,54 1,91 -1,19 0,38 31,23
AXA Balanced ETF 175,4400 CZK 1,49 4,59 10,43 17,15 3,36 3,21 75,44
AXA Selection Opportunities 100,2100 CZK 0,95 2,85 9,33 6,38 3,01 1,24 17,16
Fond zahraniční 77,0288 CZK -0,74 6,49 23,07 22,44 7,16 4,13 -22,97
AXA CEE Akciový fond 95,2200 CZK 1,35 -1,95 31,25 18,01 9,48 3,36 -4,78
AXA Selection Emerging Equity 109,4300 CZK 5,06 -0,39 28,38 14,92 8,68 2,82 10,78
Fond růstové alokace aktiv 91,8732 CZK 1,10 -3,15 15,45 -7,84 4,90 -1,62 -8,13
Fond smíšené alokace aktiv 97,1241 CZK 0,53 -4,19 1,72 -7,49 0,57 -1,54 -2,88
PPLI Bond Strategy 96,7103 CZK 0,33 -0,05 - - - - -3,29
PPLI Multi-Asset Strategy 95,4902 CZK 0,72 1,11 - - - - -4,48
Fond smíšený 227,1363 CZK -1,07 -1,60 8,94 10,02 2,89 1,93 127,14
Fond realitní 78,3495 CZK 1,38 -0,24 24,24 16,34 7,50 3,07 -21,65
AXA Progresive ETF 175,6730 CZK -0,70 8,16 24,31 12,60 7,52 2,40 75,67
AXA Dynamic ETF 183,3861 CZK -0,42 7,67 18,87 18,08 5,93 3,38 83,39
AXA Commodity ETF 74,3854 CZK -4,63 2,33 -3,51 -38,26 -1,18 -9,18 -25,61
AXA Conservative Opportunities 99,4991 CZK 0,34 0,31 -1,41 - -0,47 - -0,50
AXA Dynamic Trend 113,8998 CZK 1,08 1,17 22,52 - 7,00 - 13,90
AXA Dynamic Growth 114,2222 CZK 1,63 0,86 24,24 - 7,50 - 14,22
AXA Growth Trends Balanced 111,8014 CZK 1,63 -0,33 5,82 1,97 1,90 0,39 11,80
AXA Diversified Future 127,9305 CZK -1,32 5,05 13,97 5,39 4,45 1,06 27,93
AXA Millenium Trends 163,1184 CZK 2,94 8,09 29,27 32,72 8,93 5,82 63,12
Fond vyvážené alokace aktiv 112,1693 CZK 0,79 -3,23 4,82 -2,74 1,58 -0,55 12,17
Fond strategické alokace aktiv 89,4218 CZK 1,35 -2,17 18,97 -3,11 5,96 -0,63 -10,58
Fond rostoucích trhů 96,2520 CZK 1,27 -1,71 1,46 -4,93 0,48 -1,00 -3,75
Fond talentovaných ekonomik 118,1393 CZK -0,07 3,68 23,44 11,56 7,26 2,21 18,14
Fond diverzifikovaných investic 106,6928 CZK -1,61 3,80 9,93 -0,75 3,20 -0,15 6,69
Fond trendů nového tisíciletí 139,8985 CZK 2,73 7,23 26,20 27,51 8,06 4,98 39,90
Success Absolute 266,4107 CZK 0,28 2,49 0,14 -1,76 0,05 -0,35 -7,66
Success Relative 191,3618 CZK 0,84 -0,71 11,00 3,75 3,54 0,74 -21,42
Partners Strategie VYVÁŽENÁ 110,4060 CZK -0,17 3,11 12,74 8,33 4,07 1,61 10,41
Partners strategie DYNAMICKÁ 121,1240 CZK 0,40 0,44 22,88 12,50 7,10 2,38 21,12
Garantovaný fond 142,6258 CZK 0,60 2,40 7,38 12,61 2,40 2,40 42,63
Garantovaný fond II 105,2054 CZK 0,23 0,91 2,76 4,62 0,91 0,91 5,17
Bonusový fond 112,3190 CZK 0,14 0,13 -1,15 -0,63 -0,39 -0,13 12,32
PJ*) - podílová jednotka
Nahoru

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 15.02.2019

Ceny zaniklých fondů jednorázového investičního životního pojištění – platné ke dni zániku fondu

Název fondu Závěrečná cena podílové jednotky Vývoj prodejní ceny
Komodity Invest / AXAINDEX07 100,0000 CZK Stáhnout XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 111,4600 CZK Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 / AXAINDEX01 152,7500 CZK Stáhnout XLS
BALANCE 8 / AXAINDEX02 118,0803 CZK Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA01 2 592,8415 CZK Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A automaticky zanikl 30.11.2014.
Nahoru

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 15.02.2019

Strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 1,02 0,60 0,44 0,73 -0,05 1,79 -0,04 0,34
Vyvážená strategie 1,48 0,48 0,95 -0,13 6,05 7,36 1,84 1,41
Agresivní strategie 4,07 1,32 0,12 0,31 22,06 15,57 6,80 2,92
Nahoru
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png