Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 21.09.2018

Název fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 143,2797 CZK -0,07 0,98 13,10 25,07 4,18 4,57 43,28
AXA Balanced Solutions 107,3409 CZK -0,44 -2,51 2,13 - 0,70 - 7,34
Fond dluhopisový 188,2121 CZK -0,28 -3,92 -4,22 4,65 -1,43 0,91 88,21
Fond peněžního trhu 123,5992 CZK 0,08 -0,31 -1,82 -2,58 -0,61 -0,52 23,60
AXA CEE Dluhopisový fond 129,1500 CZK -0,93 -3,88 -5,17 4,65 -1,75 0,91 29,15
AXA Balanced ETF 176,1099 CZK 0,34 2,58 8,14 29,02 2,64 5,22 76,11
AXA Selection Opportunities 98,7600 CZK -3,41 -2,16 0,22 9,25 0,07 1,78 15,47
Fond zahraniční 78,8420 CZK -0,17 5,58 11,08 34,92 3,56 6,17 -21,16
AXA CEE Akciový fond 92,7900 CZK 2,93 -4,70 12,65 22,20 4,05 4,09 -7,21
AXA Selection Emerging Equity 105,1000 CZK -6,15 -5,62 7,70 9,58 2,50 1,84 6,40
Fond růstové alokace aktiv 95,7223 CZK -2,03 -0,85 5,22 -2,78 1,71 -0,56 -4,28
Fond smíšené alokace aktiv 101,1731 CZK -0,30 -0,56 2,55 -1,92 0,84 -0,39 1,17
PPLI Bond Strategy 95,2038 CZK -0,94 -3,94 - - - - -4,80
PPLI Multi-Asset Strategy 94,6765 CZK -1,52 -3,02 - - - - -5,29
Fond smíšený 230,9694 CZK 1,22 0,23 5,29 15,47 1,73 2,92 130,97
Fond realitní 81,1612 CZK 0,49 1,29 17,68 26,32 5,57 4,78 -18,84
AXA Progresive ETF 178,0754 CZK -1,21 7,80 12,90 23,45 4,12 4,30 78,08
AXA Dynamic ETF 186,0409 CZK -0,45 7,01 11,13 30,24 3,58 5,42 86,04
AXA Commodity ETF 76,0014 CZK -4,53 1,34 -16,71 -34,09 -5,91 -7,99 -24,00
AXA Conservative Opportunities 98,5198 CZK -1,00 -2,57 -3,67 - -1,24 - -1,48
AXA Dynamic Trend 113,0644 CZK -0,92 -1,87 7,31 - 2,38 - 13,06
AXA Dynamic Growth 112,9428 CZK -1,50 -2,67 8,33 - 2,70 - 12,94
AXA Growth Trends Balanced 109,7551 CZK -3,51 -4,81 -2,63 2,45 -0,88 0,48 9,76
AXA Diversified Future 129,7217 CZK -1,24 3,31 3,68 13,11 1,21 2,49 29,72
AXA Millenium Trends 161,2698 CZK -1,66 5,12 17,99 41,51 5,66 7,18 61,27
Fond vyvážené alokace aktiv 116,3760 CZK -0,05 0,43 5,67 3,11 1,86 0,61 16,38
Fond strategické alokace aktiv 92,7935 CZK -1,79 0,15 8,43 2,21 2,73 0,44 -7,21
Fond rostoucích trhů 95,0238 CZK -3,85 -6,13 -6,65 -4,49 -2,26 -0,91 -4,98
Fond talentovaných ekonomik 120,2854 CZK -0,42 0,74 9,70 17,96 3,13 3,36 20,29
Fond diverzifikovaných investic 108,7107 CZK -1,54 2,08 0,01 6,52 0,00 1,27 8,71
Fond trendů nového tisíciletí 138,7588 CZK -1,85 4,28 15,18 35,96 4,82 6,33 38,76
Success Absolute 267,1020 CZK -0,78 -1,94 -3,83 8,91 -1,29 1,72 -7,42
Success Relative 196,5564 CZK 1,31 -0,87 4,48 17,87 1,47 3,34 -19,28
Partners Strategie VYVÁŽENÁ 112,8480 CZK 0,00 1,79 6,09 10,82 1,99 2,07 12,85
Partners strategie DYNAMICKÁ 121,4620 CZK 1,87 -0,73 9,78 16,09 3,16 3,03 21,46
Garantovaný fond 141,2696 CZK 0,60 2,40 7,38 12,61 2,40 2,40 41,27
Garantovaný fond II 104,8221 CZK 0,23 0,91 2,76 4,62 0,91 0,91 4,78
Bonusový fond 111,9546 CZK -0,03 -1,51 -1,89 0,10 -0,63 0,02 11,95
PJ*) - podílová jednotka
Nahoru

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 21.09.2018

Ceny zaniklých fondů jednorázového investičního životního pojištění – platné ke dni zániku fondu

Název fondu Závěrečná cena podílové jednotky Vývoj prodejní ceny
Komodity Invest / AXAINDEX07 100,0000 CZK Stáhnout XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 111,4600 CZK Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 / AXAINDEX01 152,7500 CZK Stáhnout XLS
BALANCE 8 / AXAINDEX02 118,0803 CZK Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA01 2 592,8415 CZK Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A automaticky zanikl 30.11.2014.
Nahoru

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 21.09.2018

Strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie -0,48 -0,83 -0,41 -2,12 -2,47 2,68 -0,83 0,51
Vyvážená strategie 0,09 -0,10 -0,92 -2,94 0,69 10,14 0,19 1,92
Agresivní strategie -0,29 -0,93 -1,08 -1,44 8,64 18,94 2,79 3,48
Nahoru
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png