Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 22.08.2019

Název fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 145,5942 CZK 0,81 0,47 13,81 14,10 4,41 2,67 45,60
AXA Balanced Solutions 110,0922 CZK 1,37 2,02 4,71 6,31 1,55 1,23 10,09
Fond dluhopisový 198,0510 CZK 3,32 5,11 -1,31 4,46 -0,44 0,88 98,05
Fond peněžního trhu 124,6173 CZK 0,34 0,88 -0,47 -1,78 -0,16 -0,36 24,62
AXA CEE Dluhopisový fond 134,4200 CZK 2,39 3,47 -2,61 -0,33 -0,88 -0,07 34,42
AXA Balanced ETF 187,0087 CZK 3,03 5,55 8,20 16,82 2,66 3,16 87,01
AXA Selection Opportunities 103,7000 CZK 2,65 2,85 1,52 4,02 0,50 0,79 21,24
Fond zahraniční 80,4713 CZK 1,24 0,48 11,08 19,05 3,56 3,55 -19,53
AXA CEE Akciový fond 91,7800 CZK -1,09 0,45 17,61 14,98 5,55 2,83 -8,22
AXA Selection Emerging Equity 107,2300 CZK 1,00 -1,19 2,29 -1,67 0,76 -0,34 8,55
Fond růstové alokace aktiv 90,8781 CZK -1,37 -5,64 -1,19 -12,05 -0,40 -2,53 -9,12
Fond smíšené alokace aktiv 98,4253 CZK 0,34 -2,26 -5,13 -8,32 -1,74 -1,72 -1,57
PPLI Bond Strategy 99,0298 CZK 2,38 3,41 - - - - -0,97
PPLI Multi-Asset Strategy 98,3454 CZK 2,33 2,83 - - - - -1,62
Fond smíšený 234,5855 CZK 2,03 2,73 10,08 11,38 3,25 2,18 134,59
Fond realitní 81,8368 CZK 2,04 -0,01 7,96 18,74 2,59 3,49 -18,16
AXA Progresive ETF 182,4680 CZK -0,12 1,33 10,74 9,13 3,46 1,76 82,47
AXA Dynamic ETF 192,5841 CZK 0,66 2,50 10,08 14,31 3,25 2,71 92,58
AXA Commodity ETF 71,5397 CZK -6,20 -7,45 -17,38 -41,28 -6,16 -10,10 -28,46
AXA Conservative Opportunities 101,3331 CZK 1,65 2,24 -1,73 -0,99 -0,58 -0,20 1,33
AXA Dynamic Trend 113,9961 CZK 0,46 -0,24 7,69 8,24 2,50 1,60 14,00
AXA Dynamic Growth 113,9037 CZK 0,47 -0,54 7,01 7,43 2,28 1,44 13,90
AXA Growth Trends Balanced 112,7190 CZK 1,78 0,77 -2,91 -4,23 -0,98 -0,86 12,72
AXA Diversified Future 131,6870 CZK 0,37 0,14 4,14 3,00 1,36 0,59 31,69
AXA Millenium Trends 168,7521 CZK 2,97 2,87 12,59 20,82 4,03 3,85 68,75
Fond vyvážené alokace aktiv 114,2582 CZK 0,60 -1,28 -2,24 -3,62 -0,75 -0,73 14,26
Fond strategické alokace aktiv 88,9094 CZK -1,12 -4,70 1,83 -7,54 0,61 -1,56 -11,09
Fond rostoucích trhů 96,3448 CZK 1,42 -0,63 -6,91 -10,71 -2,36 -2,24 -3,66
Fond talentovaných ekonomik 120,6681 CZK 0,46 -0,93 10,40 7,62 3,35 1,48 20,67
Fond diverzifikovaných investic 109,1486 CZK 0,06 -1,05 0,46 -3,00 0,15 -0,61 9,15
Fond trendů nového tisíciletí 144,1352 CZK 2,76 2,05 9,92 16,09 3,20 3,03 44,14
Success Absolute 274,2009 CZK 1,32 2,14 -4,17 -3,65 -1,41 -0,74 -4,96
Success Relative 195,7841 CZK 0,61 -0,18 2,34 2,29 0,78 0,45 -19,60
Partners Strategie VYVÁŽENÁ 114,1250 CZK 1,83 1,10 5,10 7,61 1,67 1,48 14,13
Partners strategie DYNAMICKÁ 121,2580 CZK 0,43 0,74 12,19 11,07 3,91 2,12 21,26
Garantovaný fond 144,3793 CZK 0,60 2,40 7,38 12,60 2,40 2,40 44,38
Garantovaný fond II 105,6977 CZK 0,23 0,91 2,76 4,62 0,91 0,91 5,66
Bonusový fond 114,2953 CZK 1,09 2,09 -0,08 0,24 -0,03 0,05 14,30
PJ*) - podílová jednotka
Nahoru

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 22.08.2019

Ceny zaniklých fondů jednorázového investičního životního pojištění – platné ke dni zániku fondu

Název fondu Závěrečná cena podílové jednotky Vývoj prodejní ceny
Komodity Invest / AXAINDEX07 100,0000 CZK Stáhnout XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 111,4600 CZK Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 / AXAINDEX01 152,7500 CZK Stáhnout XLS
BALANCE 8 / AXAINDEX02 118,0803 CZK Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA01 2 592,8415 CZK Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A automaticky zanikl 30.11.2014.
Nahoru

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 22.08.2019

Strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0,80 1,90 2,30 2,80 -0,54 1,40 -0,18 0,27
Vyvážená strategie 0,28 2,11 2,18 3,27 3,97 6,40 1,25 1,23
Agresivní strategie -2,34 0,94 0,12 0,65 9,45 9,72 3,03 1,83
Nahoru
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png