Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 10.07.2020

Název fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 150,6435 CZK 10,83 1,73 9,22 13,95 2,98 2,64 50,65
AXA Balanced Solutions 109,7616 CZK 5,78 -0,66 0,60 3,43 0,20 0,68 9,76
Fond dluhopisový 200,3828 CZK 2,34 3,14 2,42 3,62 0,80 0,71 100,38
Fond peněžního trhu 125,2412 CZK 0,39 0,61 0,86 -0,69 0,29 -0,14 25,24
AXA CEE Dluhopisový fond 135,7500 CZK 1,33 2,51 1,06 0,85 0,35 0,17 35,75
AXA Balanced ETF 190,2234 CZK 6,76 2,50 10,68 13,19 3,44 2,51 90,22
AXA Selection Opportunities 109,6900 CZK 7,34 6,43 7,97 6,03 2,59 1,18 28,25
Fond zahraniční 84,2992 CZK 9,60 3,51 11,12 12,80 3,57 2,43 -15,70
AXA CEE Akciový fond 82,3000 CZK 10,37 -13,58 -11,06 1,21 -3,83 0,24 -17,70
AXA Selection Emerging Equity 115,9800 CZK 14,46 4,32 7,09 9,02 2,31 1,74 17,41
Fond růstové alokace aktiv 88,5052 CZK 12,77 -6,27 -6,88 -9,40 -2,35 -1,95 -11,49
Fond smíšené alokace aktiv 95,5426 CZK 8,63 -4,49 -5,93 -8,39 -2,02 -1,74 -4,46
PPLI Bond Strategy 99,9417 CZK 1,30 2,43 0,86 - 0,29 - -0,06
PPLI Multi-Asset Strategy 100,4773 CZK 4,41 2,97 2,78 - 0,92 - 0,51
Fond smíšený 230,1900 CZK 7,79 -1,12 2,04 5,82 0,67 1,14 130,19
Fond realitní 74,3571 CZK 11,77 -9,62 -6,66 7,72 -2,27 1,50 -25,64
AXA Progresive ETF 181,1555 CZK 7,08 -1,40 10,31 3,46 3,32 0,68 81,16
AXA Dynamic ETF 192,1866 CZK 6,94 -0,67 9,85 6,34 3,18 1,24 92,19
AXA Commodity ETF 59,5718 CZK -1,51 -20,30 -22,28 -43,75 -8,05 -10,86 -40,43
AXA Conservative Opportunities 102,7031 CZK 1,84 2,22 1,41 0,17 0,47 0,03 2,70
AXA Dynamic Trend 112,4876 CZK 10,17 -3,46 -0,99 2,97 -0,33 0,59 12,49
AXA Dynamic Growth 111,8753 CZK 10,68 -4,04 -1,99 3,43 -0,67 0,68 11,88
AXA Growth Trends Balanced 116,8819 CZK 6,57 3,25 1,85 -0,04 0,61 -0,01 16,88
AXA Diversified Future 131,3652 CZK 6,41 -1,07 4,14 -0,78 1,36 -0,16 31,37
AXA Millenium Trends 192,1161 CZK 11,81 13,21 26,12 29,06 8,04 5,23 92,12
Fond vyvážené alokace aktiv 111,8967 CZK 8,91 -3,53 -3,06 -3,70 -1,03 -0,75 11,90
Fond strategické alokace aktiv 87,3567 CZK 13,06 -5,33 -4,03 -4,75 -1,36 -0,97 -12,64
Fond rostoucích trhů 98,6729 CZK 6,19 1,81 -2,35 -6,80 -0,79 -1,40 -1,33
Fond talentovaných ekonomik 123,3162 CZK 10,44 0,31 5,93 7,48 1,94 1,45 23,32
Fond diverzifikovaných investic 107,7333 CZK 6,09 -2,25 0,45 -6,56 0,15 -1,35 7,73
Fond trendů nového tisíciletí 162,9332 CZK 11,58 12,31 23,13 24,00 7,17 4,39 62,93
Success Absolute 257,6816 CZK 0,57 -6,08 -3,42 -10,08 -1,15 -2,10 -10,69
Success Relative 176,7568 CZK 4,64 -11,63 -9,51 -10,69 -3,27 -2,23 -27,42
Partners Strategie VYVÁŽENÁ 116,2790 CZK 8,27 1,64 3,44 5,18 1,13 1,01 16,28
Partners strategie DYNAMICKÁ 116,4160 CZK 9,59 -5,95 -2,99 3,39 -1,01 0,67 16,42
Garantovaný fond 147,4424 CZK 0,60 2,41 7,38 12,61 2,40 2,40 47,44
Garantovaný fond II 106,5489 CZK 0,23 0,91 2,76 4,64 0,91 0,91 6,51
Bonusový fond 113,0838 CZK 1,30 -0,60 -0,43 -0,77 -0,14 -0,15 13,08
PJ*) - podílová jednotka
Nahoru

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 10.07.2020

Ceny zaniklých fondů jednorázového investičního životního pojištění – platné ke dni zániku fondu

Název fondu Závěrečná cena podílové jednotky Vývoj prodejní ceny
Komodity Invest / AXAINDEX07 100,0000 CZK Stáhnout XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 111,4600 CZK Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 / AXAINDEX01 152,7500 CZK Stáhnout XLS
BALANCE 8 / AXAINDEX02 118,0803 CZK Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA01 2 592,8415 CZK Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A automaticky zanikl 30.11.2014.
Nahoru

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 10.07.2020

Strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0,59 2,46 1,54 2,72 2,77 2,10 0,91 0,41
Vyvážená strategie 0,18 5,18 -1,27 0,15 0,88 3,51 0,26 0,69
Agresivní strategie 1,10 10,67 -4,68 -1,05 2,75 7,25 0,84 1,40
Nahoru
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com