Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 16.06.2021

Název fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
Talented Countries 176,0612 CZK 2,98 20,78 22,93 47,24 7,11 8,04 76,06
Balanced Solutions 118,1402 CZK 3,06 8,92 9,10 15,94 2,94 3,00 18,14
Fond dluhopisový 194,3670 CZK 0,55 -2,71 2,92 -2,34 0,96 -0,47 94,37
Fond peněžního trhu 125,1423 CZK -0,09 -0,02 1,33 -0,09 0,44 -0,02 25,14
CEE Dluhopisový fond 130,1500 CZK -0,84 -4,02 -0,15 -4,20 -0,05 -0,85 30,15
Balanced ETF 209,6675 CZK 1,26 11,78 19,66 24,88 6,15 4,54 109,67
Selection Opportunities 118,5800 CZK 1,68 12,11 15,97 20,36 5,05 3,77 38,64
Fond zahraniční 96,2401 CZK 2,09 18,04 22,81 39,60 7,08 6,90 -3,76
CEE Akciový fond 101,3800 CZK 10,39 22,42 9,84 38,78 3,17 6,77 1,38
Selection Emerging Equity 130,6100 CZK -0,53 21,80 14,92 37,02 4,74 6,50 32,22
Fond růstové alokace aktiv 107,2196 CZK 4,73 26,09 8,44 22,06 2,73 4,07 7,22
Fond smíšené alokace aktiv 106,4183 CZK 2,78 13,79 3,91 4,20 1,28 0,83 6,42
PPLI Bond Strategy 95,8050 CZK -0,85 -4,04 -0,31 - -0,10 - -4,19
PPLI Multi-Asset Strategy 103,4297 CZK 0,83 4,56 7,50 - 2,44 - 3,46
Fond smíšený 251,1110 CZK 4,77 10,95 9,75 19,81 3,14 3,68 151,11
Fond realitní 93,8487 CZK 9,12 27,62 15,16 30,32 4,81 5,44 -6,15
Progresive ETF 220,1895 CZK 2,74 26,45 21,71 37,19 6,76 6,52 120,19
Dynamic ETF 228,5564 CZK 2,50 22,66 22,29 33,81 6,92 5,99 128,56
Commodity ETF 75,9971 CZK 3,05 32,12 -4,53 -16,93 -1,53 -3,64 -24,00
Conservative Opportunities 101,6616 CZK -0,21 -0,39 2,16 -0,22 0,71 -0,04 1,66
Dynamic Trend 130,2815 CZK 4,53 19,01 13,27 30,77 4,23 5,51 30,28
Dynamic Growth 130,2100 CZK 4,40 19,95 12,50 30,70 4,00 5,50 30,21
Growth Trends Balanced 120,9186 CZK -0,27 7,05 5,82 8,83 1,90 1,71 20,92
Diversified Future 148,0423 CZK 1,83 16,17 13,07 20,20 4,17 3,75 48,04
Millenium Trends 219,8167 CZK -0,44 20,24 34,47 56,26 10,36 9,33 119,82
Fond vyvážené alokace aktiv 125,8031 CZK 3,04 14,93 7,08 9,54 2,30 1,84 25,80
Fond strategické alokace aktiv 106,8223 CZK 4,99 27,36 11,74 28,32 3,76 5,11 6,82
Fond rostoucích trhů 100,7546 CZK -0,62 5,56 1,46 1,47 0,48 0,29 0,75
Fond talentovaných ekonomik 142,2507 CZK 2,62 19,10 17,87 38,88 5,62 6,79 42,25
Fond diverzifikovaných investic 120,0567 CZK 1,52 14,79 9,07 13,20 2,93 2,51 20,06
Fond trendů nového tisíciletí 185,0402 CZK -0,64 19,28 31,28 50,13 9,48 8,46 85,04
Success Absolute 266,9705 CZK -1,15 5,00 0,27 -1,30 0,09 -0,26 -7,47
Success Relative 197,2375 CZK 0,26 14,09 1,58 9,22 0,52 1,78 -19,01
Partners Strategie VYVÁŽENÁ 129,0230 CZK 3,14 13,01 15,04 22,77 4,77 4,19 29,02
Partners strategie DYNAMICKÁ 137,5490 CZK 7,09 18,97 14,14 33,75 4,50 5,99 37,55
Garantovaný fond 150,7467 CZK 0,60 2,40 7,39 12,60 2,40 2,40 50,75
Garantovaný fond II 107,4552 CZK 0,23 0,91 2,76 4,64 0,91 0,91 7,42
Bonusový fond 113,9522 CZK -0,03 0,72 1,78 -0,22 0,59 -0,04 13,95
PJ*) - podílová jednotka
Nahoru

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 16.06.2021

Název produktu / fondu Prodejní cena Změna za den (%) Vývoj prodejní ceny
BALANCE Selection VI 100,0100 CZK ... 0,13 Zobrazit graf | Stáhnout XLS
BALANCE Selection V 124,7800 CZK ... 0,05 Zobrazit graf | Stáhnout XLS
BALANCE Europe 30 109,8200 CZK ... 0,03 Zobrazit graf | Stáhnout XLS
Nahoru

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 16.06.2021

Strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0,70 0,38 0,24 1,20 4,59 2,91 1,47 0,52
Vyvážená strategie 2,37 2,76 3,71 5,75 6,67 11,29 2,14 2,00
Agresivní strategie 4,83 3,77 9,54 17,92 13,93 32,73 4,41 5,79
Nahoru
Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie