Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 23.04.2019

Název fondu PJ*) 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a. Zal
AXA Talented Countries 147,3926 CZK 7,58 8,25 16,99 22,95 5,37 4,22 47,39
AXA Balanced Solutions 110,5517 CZK 3,29 2,39 5,33 - 1,75 - 10,55
Fond dluhopisový 190,8897 CZK 0,27 -0,07 -4,00 3,21 -1,35 0,63 90,89
Fond peněžního trhu 124,0948 CZK 0,31 0,44 -1,02 -2,24 -0,34 -0,45 24,09
AXA CEE Dluhopisový fond 131,0500 CZK 0,32 -0,21 -4,55 0,51 -1,54 0,10 31,05
AXA Balanced ETF 181,8571 CZK 6,32 7,46 7,85 19,96 2,55 3,70 81,86
AXA Selection Opportunities 102,3500 CZK 4,59 3,70 2,80 7,57 0,92 1,47 19,67
Fond zahraniční 80,1962 CZK 7,71 9,26 12,58 27,70 4,02 5,01 -19,80
AXA CEE Akciový fond 98,3700 CZK 4,65 1,96 22,52 23,97 7,00 4,39 -1,63
AXA Selection Emerging Equity 113,8100 CZK 7,22 3,12 15,34 16,12 4,87 3,03 15,22
Fond růstové alokace aktiv 95,3048 CZK 6,74 -1,30 5,80 -6,59 1,90 -1,35 -4,70
Fond smíšené alokace aktiv 99,4928 CZK 4,28 -2,28 -2,92 -6,49 -0,98 -1,33 -0,51
PPLI Bond Strategy 96,5678 CZK 0,31 -0,27 - - - - -3,43
PPLI Multi-Asset Strategy 96,5822 CZK 2,42 1,46 - - - - -3,39
Fond smíšený 232,7856 CZK 3,84 0,00 7,54 11,90 2,45 2,27 132,79
Fond realitní 81,7968 CZK 8,20 1,64 11,38 21,61 3,65 3,99 -18,20
AXA Progresive ETF 184,7935 CZK 8,68 10,42 15,83 14,97 5,02 2,83 84,79
AXA Dynamic ETF 192,5886 CZK 8,19 10,22 13,04 21,38 4,17 3,95 92,59
AXA Commodity ETF 77,2416 CZK 4,68 1,96 -9,26 -38,60 -3,19 -9,29 -22,76
AXA Conservative Opportunities 99,7871 CZK 0,89 0,39 -2,78 - -0,93 - -0,21
AXA Dynamic Trend 117,8552 CZK 6,18 4,15 12,46 - 3,99 - 17,86
AXA Dynamic Growth 118,3689 CZK 6,60 3,90 13,13 - 4,20 - 18,37
AXA Growth Trends Balanced 113,5880 CZK 3,39 0,90 0,29 2,11 0,10 0,42 13,59
AXA Diversified Future 132,1682 CZK 5,81 6,20 6,40 7,96 2,09 1,54 32,17
AXA Millenium Trends 167,3623 CZK 7,96 10,03 17,31 34,24 5,46 6,06 67,36
Fond vyvážené alokace aktiv 115,1031 CZK 4,53 -1,30 0,03 -1,71 0,01 -0,34 15,10
Fond strategické alokace aktiv 92,9217 CZK 6,99 -0,31 9,01 -1,81 2,92 -0,36 -7,08
Fond rostoucích trhů 97,5542 CZK 3,05 -0,50 -3,82 -4,78 -1,29 -0,97 -2,45
Fond talentovaných ekonomik 122,7451 CZK 7,22 6,75 13,50 15,99 4,31 3,01 22,75
Fond diverzifikovaných investic 109,9992 CZK 5,52 4,94 2,65 1,68 0,88 0,33 10,00
Fond trendů nového tisíciletí 143,3399 CZK 7,75 9,16 14,54 28,98 4,62 5,22 43,34
Success Absolute 274,2624 CZK 6,03 4,57 0,48 1,43 0,16 0,28 -4,94
Success Relative 198,7632 CZK 8,55 5,15 5,37 10,94 1,76 2,10 -18,38
Partners Strategie VYVÁŽENÁ 113,0360 CZK 3,96 4,49 6,50 11,10 2,12 2,13 13,04
Partners strategie DYNAMICKÁ 124,9310 CZK 4,73 3,32 14,79 17,34 4,70 3,25 24,93
Garantovaný fond 143,2483 CZK 0,59 2,40 7,38 12,60 2,40 2,40 43,25
Garantovaný fond II 105,3806 CZK 0,22 0,91 2,76 4,62 0,91 0,91 5,34
Bonusový fond 112,8496 CZK 0,34 0,79 -1,30 -0,46 -0,43 -0,09 12,85
PJ*) - podílová jednotka
Nahoru

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 23.04.2019

Ceny zaniklých fondů jednorázového investičního životního pojištění – platné ke dni zániku fondu

Název fondu Závěrečná cena podílové jednotky Vývoj prodejní ceny
Komodity Invest / AXAINDEX07 100,0000 CZK Stáhnout XLS
BALANCE Selection 20 / AXAINDEXS08A* 111,4600 CZK Stáhnout XLS
Certifikát BALANCE 6 / AXAINDEX01 152,7500 CZK Stáhnout XLS
BALANCE 8 / AXAINDEX02 118,0803 CZK Stáhnout XLS
Primavera / PRIMAVERA01 2 592,8415 CZK Stáhnout XLS
* Fond AXAINDEXSO8A automaticky zanikl 30.11.2014.
Nahoru

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 23.04.2019

Strategie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie 0,29 1,15 1,31 0,87 -1,50 1,63 -0,51 0,31
Vyvážená strategie 0,73 2,30 2,21 0,79 3,20 8,17 0,97 1,54
Agresivní strategie 2,01 5,79 5,96 3,18 13,89 18,74 4,40 3,47
Nahoru
Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png