Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
 • Zajímavé potenciální zhodnocení

Uzavřít spoření online

Při sjednání online získáte od nás až 500 Kč.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • číslo svého bankovního účtu

Sjednat online

Popis | Doplňkové penzijní spoření

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu, který vám umožní naspořit si na podzim vašeho života.

Charakteristika doplňkového penzijního spoření

S doplňkovým penzijním spořením zasíláte pravidelný příspěvek na svůj osobní penzijní účet. K vlastnímu příspěvku získáváte podporu státu a případný příspěvek zaměstnavatele, navíc vaše peníze efektivně zhodnocujeme v účastnických fondech.

Změny v doplňkovém penzijním spoření

K 1.1.2016 dochází k následujícím změnám v doplňkovém penzijním spoření:

 • Zrušení 18 let jako hranice minimálního věku pro uzavření smlouvy. Smlouvu bude moci nově uzavřít i zákonný zástupce pro nezletilé dítě. V takovém případě si účastník bude moci vybrat třetinu vlastních příspěvků v 18 letech věku, za podmínky, že smlouva běžela alespoň 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu do jiné penzijní společnosti.
 • Výplata pravidelné penze na dobu delší než 10 let bude osvobozena od daně z příjmů.
 • Nárok na jednorázové vyrovnání a starobní penzi na určenou dobu nově vzniká dosažením 60 let v případě, že doba spoření trvala minimálně 60 kalendářních měsíců.

Změny účinné od 1.1.2017

 • Účastník - zvýšení částky, kterou si můžete odečíst z daňového základu
  U fyzických osob možnost odpočtu vkladů z daňového základu až 24 000 Kč ročně. Odpočet se nově týká těch částí měsíčních příspěvků, které přesahují 1000 Kč/měsíčně. Doposud to bylo pouze 12 000 Kč/ročně nad rámec příspěvků v souhrnné výši 12 000 Kč ročně. Mění se tedy i způsob výpočtu odečitatelné částky.
 • Zaměstnavatelé - příspěvky zaměstnancům jsou osvobozeny od daní až do výše 50 000 Kč
  Od ledna 2017 si budou moci firmy v České republice zvýšit částku, kterou přispívají svým zaměstnancům na důchod a optimalizovat tak své náklady ve prospěch svůj i zaměstnanců. Platba zaměstnavatele jako příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření zaměstnanců bude osvobozena od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění až do výše 50 000 Kč ročně (dříve 30 000 Kč ročně).

Vstup do III. pilíře

 • Doplňkové penzijní spoření může uzavřít kdokoliv.
 • Minimální měsíční příspěvek musí činit alespoň 100 Kč. Nárok na státní příspěvek získáte až od příspěvku 300 Kč měsíčně.
 • Doplňkové penzijní spoření můžete uzavřít pouze u jedné penzijní společnosti.
 • Smlouvu můžete uzavřít písemně s kterýmkoliv z našich certifikovaných poradců nebo online.
Investiční možnosti

Zvolte si jednu z variant zhodnocení vašich úspor. Jednotlivé strategie spoření se liší mírou rizika a výší možného výnosu.

 • Velmi konzervativní strategie: 100% investice do povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika ideální pro poslední roky před odchodem do důchodu.
  • Riziko: nízké, výnos: nižší
 • Konzervativní strategie: 100 % prostředků investujete do dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: střední, výnos: střední
 • Konzervativní smíšená strategie: Investujete 40 % do vyváženého a 60 % do dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: střední, výnos: střední
 • Vyvážená strategie: Představuje střední cestu. 70 % investujete do vyváženého a 30 % do dluhopisového fondu.
  • Riziko: střední, výnos: střední
 • Dynamická strategie: 100 % prostředků investujete do vyváženého účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika.
  • Riziko: vyšší, výnos: vyšší
 • Strategie životního cyklu: Představuje řešení, které se přizpůsobuje vašemu věku a počtu let zbývajících do důchodu. Peníze postupně investujete v různých poměrech do rozdílných fondů, od dynamického v počátcích spoření až po konzervativní před odchodem do důchodu. Při nižším věku účastníka a záměru dlouhodobého spoření se vyplatí kombinace jednotlivých fondů ve formě strategie spoření životního cyklu. Ta spočívá v postupném snižování rizikovosti investic s blížícím se rokem odchodu do důchodu.
  • Riziko: vyšší, výnos: vyšší
 

AXA penzijní společnost spravuje 3 různé účastnické fondy:

 • Konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s.: 100 % prostředků investujeme do dluhopisů ČR a investic na peněžním trhu. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s. : 100 % prostředků investujeme do celosvětových korporátních i státních dluhopisů. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s.: Až 65 % prostředků může být investováno do akcií. Zbytek investujeme do dluhopisů. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.
 

S výběrem vhodné strategie vám rádi pomůžeme.

Vyplácení dávky

Své úspory z doplňkového penzijního spoření si můžete vybrat několika různými způsoby:

 • Starobní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu (minimálně 36 měsíců), podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců (v případě předdůchodu věk min. pět let před důchodovým věkem dle zákona o sociálním zabezpečení a spořící doba 60 měsíců – doba výplaty minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců, splátka minimálně 30% průměrné mzdy)
 • Výplata pravidelné penze na dobu delší než 10 let je osvobozena od daně z výnosu
 • Invalidní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu, podmínkou je invalidní důchod III. stupně a spořící doba 36 měsíců
 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků, podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců
 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků snížená o státní příspěvek, podmínkou je úhrada alespoň 24 měsíčních příspěvků
 • Částečné odbytné
  V roce, ve kterém účastník dosáhne 18 let věku si může vybrat až 1/3 vlastních příspěvků, pokud spořící doba trvala minimálně 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu do jiné penzijní společnosti
 • Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  Převod finančních prostředků pro výplatu doživotní penze ze smlouvy s životní pojišťovnou
 • Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  Převod finančních prostředků pro výplatu penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze smlouvy s životní pojišťovnou

S výběrem nejvýhodnějšího způsobu vyplácení vám rádi pomůžeme.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com