Nespoléhejte jen na stát a zajistěte si dostatek finančních prostředků na penzi už dnes

 • Státní příspěvek až 2 760 Kč za rok
 • Daňový odpočet až 24 000 Kč ročně
 • Zajímavé potenciální zhodnocení

Uzavřít spoření online

Při sjednání online získáte od nás až 500 Kč.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut. Připravte si:

 • občanský průkaz
 • číslo svého bankovního účtu

Sjednat online

Popis | Doplňkové penzijní spoření

Rozhodněte, jaký bude váš doplňkový příjem k důchodu, který vám umožní naspořit si na podzim vašeho života.

Charakteristika doplňkového penzijního spoření

S doplňkovým penzijním spořením zasíláte pravidelný příspěvek na svůj osobní penzijní účet. K vlastnímu příspěvku získáváte podporu státu a případný příspěvek zaměstnavatele, navíc vaše peníze efektivně zhodnocujeme v účastnických fondech.

Minimální měsíční příspěvek musí činit alespoň 100 Kč. Nárok na státní příspěvek získáte od příspěvku 300 Kč měsíčně (více ve Výhodách).

Doplňkové penzijní spoření si může uzavřít každá fyzická osoba bez ohledu na věk, národnost či státní příslušnost. Nicméně na státní příspěvky má nárok pouze účastník s trvalým pobytem na území České republiky, nebo na území členského státu EU nebo jiného smluvního státu dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a je

 • účasten důchodového pojištění podle českých právních předpisů,
 • poživatelem důchodu z tohoto důchodového pojištění, nebo
 • účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR.

Není možné mít současně uzavřeno více smluv Doplňkového penzijního spoření ani mít uzavřenou zároveň smlouvu na penzijní připojištění. Výjimkou je situace, kdy jsou již z předchozí smlouvy vypláceny dávky.

Smlouvu můžete uzavřít písemně s kterýmkoliv z našich certifikovaných poradců nebo online.

Investiční možnosti

Zvolte si jednu z variant zhodnocení vašich úspor. Jednotlivé strategie spoření se liší mírou rizika a výší možného výnosu.

 • Velmi konzervativní strategie: 100% investice do Povinně konzervativního účastnického fondu s velmi nízkou mírou rizika ideální pro poslední roky před odchodem do důchodu.
  • Riziko: nízké, výnos: nižší
 • Konzervativní strategie: 100 % prostředků investujete do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: spíše nižší, výnos: spíše nižší
 • Konzervativní smíšená strategie: Investujete 40 % do Vyváženého a 60 % do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: nižší až střední, výnos: nižší až střední
 • Smíšená strategie: Představuje střední cestu. 100 % investujete do Vyváženého účastnického fondu.
  • Riziko: střední, výnos: střední
 • Dynamická smíšená strategie: : 70 % prostředků investujete do Akciového a 30% do Dluhopisového účastnického fondu.
  • Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší
 • Akciová strategie: 100% prostředků investujete do Akciového účastnického fondu s možností vysokých výnosů, ale i s vysokou mírou rizika.
  • Riziko: vyšší, výnos: vyšší
 • Růstová strategie životního cyklu: Představuje řešení, které se přizpůsobuje vašemu věku a počtu let zbývajících do důchodu. Peníze postupně investujete v různých poměrech do rozdílných fondů, od dynamického v počátcích spoření až po konzervativní před odchodem do důchodu. Při nižším věku účastníka a záměru dlouhodobého spoření se vyplatí kombinace jednotlivých fondů ve formě strategie spoření životního cyklu. Ta spočívá v postupném snižování rizikovosti investic s blížícím se rokem odchodu do důchodu.
  • Riziko: spíše vyšší, výnos: spíše vyšší
 

AXA penzijní společnost spravuje 4 různé účastnické fondy:

 • Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s.: Prostředky fondu investujeme do vysoce kvalitních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Portfolio fondu je ze zákona plně měnově zajištěno. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s. : 100 % prostředků investujeme do státních i korporátních dluhopisů z celého světa. V portfoliu převažují kvalitní dluhopisy, přičemž minimálně 50% portfolia je měnově zajištěno. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s.: Smíšené portfolio akcií a dluhopisů. Do akcií z celého světa může být investováno až 65 % prostředků. Zbytek pak investujeme do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.

 • Akciový účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s.: Až 100 % prostředků fondu je směřováno akcií z celého světa. Portfolio je široce diversifikováno a představuje zajímavou příležitost zejména pro dynamické klienty. Klíčové informace pro investory jsou k dispozici zde.
 

S výběrem vhodné strategie vám rádi pomůžeme.

Způsoby čerpání dávek včetně zdanění

Své úspory z doplňkového penzijního spoření si můžete vybrat několika různými způsoby:

 • Starobní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu (minimálně 36 měsíců), podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců (v případě předdůchodu věk min. pět let před důchodovým věkem dle zákona o sociálním zabezpečení a spořící doba 60 měsíců – doba výplaty minimálně 24 měsíců, maximálně 60 měsíců, splátka minimálně 30% průměrné mzdy)
  Zdanění: při čerpání po dobu kratší než 10 let je uplatněna 15% srážková daň z výnosů

 • Invalidní penze na určenou dobu
  Výplata pravidelné penze po sjednanou dobu, podmínkou je invalidní důchod III. stupně a spořící doba 36 měsíců
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Jednorázové vyrovnání
  Jednorázová výplata všech finančních prostředků, podmínkou je dosažení věku 60 let a spořící doba 60 měsíců
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Odbytné v případě předčasného ukončení smlouvy
  Jednorázová výplata prostředků snížená o státní příspěvek, podmínkou je úhrada alespoň 24 měsíčních příspěvků
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů a 15% zdanění příspěvků zaměstnavatele

 • Částečné odbytné (smlouvy uzavřené nezletilému)
  V roce, ve kterém účastník dosáhne 18 let věku si může vybrat až 1/3 vlastních příspěvků, pokud spořící doba trvala minimálně 120 měsíců a 24 měsíců před dosažením 18 let věku nedošlo k převodu do jiné penzijní společnosti (státní příspěvky, příp. příspěvky zaměstnavatele zůstávají na smlouvě)
  Zdanění: 15% srážková daň z výnosů

 • Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi
  Převod finančních prostředků pro výplatu doživotní penze ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani

 • Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  Převod finančních prostředků pro výplatu penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu ze smlouvy s životní pojišťovnou
  Zdanění: nepodléhá dani


 •  

S výběrem nejvýhodnějšího způsobu vyplácení vám rádi pomůžeme.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com