S námi se nemusíte bát nečekaných situací

 • Myslíme na nejrůznější škody, které mohou nastat
 • Pojištění jste vy, vaše rodina vč. domácích mazlíčků nebo i pomocníci v domácnosti.
 • Pojištění odpovědnosti je automaticky v ceně pojištění domácnosti a stavby v balíčcích KLASIK a MAXI

Uzavřít pojištění online

Při sjednání online získáte od nás 20% slevu z ceny pojistného.


Sjednat online

Uzavření smlouvy | Pojištění odpovědnosti

Pojištění můžete uzavřít na všech pobočkách AXA nebo u vašeho finančního poradce.

Spoluúčast

Spoluúčast pojištěného je dohodnutá částka, kterou se podílíte na každé pojistné události, která vám může nastat. Zvolené výši spoluúčasti pak odpovídá výše pojistného. Můžete si vybrat z následujících variant:

 • 0 Kč
 • 1 000 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč.
Začátek a doba pojištění

Sami si zvolíte počátek vašeho pojištění (nejdříve však od následujícího dne po sjednání smlouvy a nejpozději do 12 měsíců. Sjednává se buď jako dlouhodobé pojištění s pojistným obdobím 1 rok, nebo jako krátkodobé pojištění na dobu určitou s pojistným obdobím max. 1 rok se zaokrouhlením na celé měsíce.

Frekvence a způsob platby

Volit můžete z následujících frekvencí placení:

 • roční,
 • pololetní,
 • čtvrtletní.

Za žádnou z področních frekvencí neúčtujeme přirážku k pojistnému.Při roční platbě naopak nabízíme 10% slevu.

Při sjednání smlouvy obdržíte složenku a údaje k platbě prvního pojistného. Platit můžete:

 • bankovním převodem,
 • složenkou.
 • online
Jak mohu pojištění vypovědět?

Pojištění můžete vypovědět

 • bez udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojistné smlouvy (výpovědní doba je osm dnů),
 • ve lhůtě šest týdnů před koncem pojistného období nebo
 • do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události (výpovědní doba je jeden měsíc).

Od pojistné smlouvy, která byla sjednána výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (typicky smlouva sjednaná online) můžete bez udání důvodu navíc i odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího sjednáni nebo ode dne, kdy vám byly k takto sjednané pojistné smlouvě sděleny pojistné podmínky.

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v zákoně nebo v pojistné smlouvě, respektive v pojistných podmínkách, které jsou její součástí.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png