S námi se nemusíte bát nečekaných situací

  • Ochrana široké škály škod způsobených vámi či vaší rodinou někomu jinému
  • Při havárii vám pošleme pomoc do jedné hodiny.
    Pokud to nestihneme, zaplatíme vám 500 Kč
  • Nyní ještě vyšší limity i rozsah krytí

Uzavřít pojištění online

Při sjednání online získáte od nás 20% slevu z ceny pojistného.


Sjednat online

Rozsah pojištění  | Pojištění odpovědnosti

Rozsah pojištění a limity plnění

Pojištění občanské odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti STANDARD PLUS EXTRA
  Zdarma, pokud je sjednáno pojištění domácnosti ve variantě KLASIK či MAXI Lze sjednat samostatně nebo jako připojištění k pojištění domácnosti nebo stavby
Základní limit pojistného plnění v Kč 1 000 000 - nově navýšeno ! 5 000 000 10 000 000
Pojištěné osoby
pojištěný ano ano ano
osoby žijící s pojištěným ve společné domácnosti ano ano ano
osoby, které opatrují byt či v něm provádí údržbu či úklid (pouze při výkonu těchto činností) ne ano ano
osoby, které opatrují svěřené dítě či psa pojištěného (pouze při výkonu těchto činností) ne ne ano
Územní platnost
Evropská unie (krátkodobý pobyt - do 3 měsíců) ano ano ano
Svět s výjimkou Severní Ameriky (krátkodobý pobyt - do 3 měsíců) ne anoI anoII
Evropská Unie (dlouhodobý pobyt - nad 3 měsíce) ne ne anoII
Rozsah pojištění a sublimity pro vyjmenované škody či újmy způsobené
v běžném životě či běžných aktivitách ano ano ano
při neprofesionální sportovní činnosti ano ano ano
drobným domácím zvířectvem včetně psů ano ano ano
regresy zdravotních pojišťoven či orgánu nemocenského pojištění - novinka ! ano ano ano
pracovním strojem či údržbovou technikou (max. 25 km/h - např. sekačky, malé traktory apod.) ne anoI anoII
motorovým strojem či vozidlem (s max. do 6 km/h - např. dětská motorová autíčka, segway) ne anoI anoII
při výkonu drobných stavebních prací (v hodnotě do 500 tis. Kč) ne anoI anoII
při rekreační jízdě na koních ne anoI anoII
při rekreačním používání plavidel ne anoI anoII
na užívaném zařízení (v hotelu, internátu či podobném typu ubytování potvrzeným dokladem) ne anoI anoII
nemajetková újma ne ne anoII
hospodářskými zvířaty vč. koní ne ne anoII
drony nebo modely na dálkové ovládání (např. modely letadel, lodí, aut…) ne ne anoII
při ztrátě klíčů ne ne anoII
 

Vysvětlivky:

ano - Je pojištěno do výše uvedeného základního limitu pojistného plnění podle příslušné varianty

ano I) - Je pojištěno do výše sublimitu 500 000 Kč

ano II)- Je pojištěno do výše sublimitu 1 000 000 Kč

limit v Kč - Pojistitel za jednu pojistnou událost uhradí uvedenou částkou do

sublimit - Je limit plnění v rámci základního limitu plnění

ne - Není pojištěno

Rozšíření pojištění občanské odpovědnosti

V případě, že uvažujete nejenom o Pojištění občanské odpovědnosti, ale zároveň máte zájem si uzavřít i pojištění Domácnosti, můžete uvítat to, že v rámci Pojištění domácnosti máte automaticky ve variantách KLASIK a MAXI Pojištění odpovědnosti v základní variantě STANDARD zdarma.

V případě, že máte zájem o rozšíření pojistného krytí STANDARD na vyšší, můžete volit ze dvou variant, které si můžete zvolit i samostatně:

  • Plus – základní limit 5 000 000 Kč
  • Extra – základní limit 10 000 000 Kč
Asistenční služby

Základní asistenční službu (technické a právní asistence, asistence při hospitalizaci či onemocnění) máte automaticky zahrnutu v ceně pojištění.
Zabouchli jste si klíče ve dveřích? Pošleme vám odbornou pomoc. Prasklo vám vodovodní potrubí? Náš technik vám ho opraví. Vyrazila vám vichřice okna? Zajistíme vám jejich zasklení. Volejte naší AXA Linku 292 292 292 a naši odborníci vám pomohou při řešení náhlých situací, jakými jsou například prasklé vodovodní potrubí, vyražení oken vichřicí, zabouchnutí klíčů ve dveřích nebo spory se sousedy. Jsme vám k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, přičemž vám garantujeme příchod asistenční služby do 1 hodiny. Když nepřijedeme do hodiny, dostanete od nás 500 korun jako omluvu. Příjezd technika je zdarma kdekoliv na území ČR.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png