S námi se nemusíte bát nečekaných situací

 • Ochrana široké škály škod způsobených vámi či vaší rodinou někomu jinému
 • Při havárii vám pošleme pomoc do jedné hodiny.
  Pokud to nestihneme, zaplatíme vám 500 Kč
 • Nyní ještě vyšší limity i rozsah krytí

Uzavřít pojištění online

Při sjednání online získáte od nás 20% slevu z ceny pojistného.


Sjednat online

Popis | Pojištění odpovědnosti

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu vás ochrání před nečekanými výdaji

Stojíme při vás i v čase vaší neopatrnosti. Pojištění občanské odpovědnosti kryje újmy na životě a zdraví, škody na majetku nebo související finanční škody, které neúmyslně způsobíte jiným osobám při běžném občanském životě nebo v souvislosti s vedením vaší domácnosti či provozem jejího zařízení.

Kromě vás budou automaticky pojištěni i všichni členové vaší domácnosti a v závislosti na sjednaném rozsahu pojištění se dále pojištění může vztahovat i na další osoby jako např. pomocníci v domácnosti či chůva.

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu je určeno pro ty, kteří:

 • se chtějí chránit před zbytečnými výdaji, které se mohou vyšplhat až do stovek tisíc korun, když omylem způsobí škodu někomu dalšímu,
 • chtějí mít všechny starosti z krku díky kombinaci výhodného pojištění s dalšími produkty v rámci jedné smlouvy DOMOV IN,
 • ocení nonstop asistenční služby s příjezdem do 1 hodiny od zavolání a právníkem na telefonu. Pokud bychom to nestihli, dostanete od nás 500 Kč jako omluvu.

Nabízíme vám následující varianty:

 • STANDARD – vyšší rozsah pojištění s limitem 750 tis. Kč - v ceně pojištění Domácnosti KLASIK a MAXI
 • PLUS – rozšířený rozsah pojištění s limitem 5 mil. Kč - možnost samostatného pojištění
 • EXTRA – maximální rozsah pojištění s limitem 10 mil. Kč - možnost samostatného pojištění

Pojištění STANDARD nelze sjednat samostatně, je automatickou součástí Pojištění domácnosti KLASIK a MAXI. Chcete-li vyšší krytí, můžete si jej jednoduše rozšířit na variantu PLUS nebo EXTRA za výhodnou cenu.

Pojištění platí na území České republiky a při dočasných pobytech i po celé Evropské unii. Ve variantách PLUS a EXTRA platí dokonce pro celý svět s výjimkou Severní Ameriky.

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu je určeno pro ty, kteří:
 • se chtějí chránit před zbytečnými výdaji, které se mohou vyšplhat až do stovek tisíc korun, když omylem způsobí škodu někomu dalšímu,
 • chtějí mít všechny starosti z krku díky kombinaci výhodného pojištění s dalšími produkty v rámci jedné smlouvy DOMOV IN,
 • ocení nonstop asistenční služby s příjezdem do 1 hodiny od zavolání a právníkem na telefonu. Pokud bychom to nestihli, dostanete od nás 500 Kč jako omluvu.
Rozšíření pojištění občanské odpovědnosti

V případě, že uvažujete nejenom o Pojištění občanské odpovědnosti, ale zároveň máte zájem si uzavřít i pojištění Domácnosti, můžete uvítat to, že v rámci Pojištění domácnosti máte automaticky ve variantách KLASIK a MAXI Pojištění odpovědnosti v základní variantě STANDARD zdarma.

V případě, že máte zájem o rozšíření pojistného krytí STANDARD na vyšší, můžete volit ze dvou variant, které si můžete zvolit i samostatně:

 • Plus – základní limit 5 000 000 Kč
 • Extra – základní limit 10 000 000 Kč
Předmět pojištění:

Pojištění odpovědnosti za vás a členy vaší domácnosti vyřeší povinnost nahradit škodu či jinou újmu stanovenou zákonným předpisem způsobenou jiným osobám v souvislosti s běžnými činnostmi a vztahy v občanském životě.

Vztahuje se na náhradu:

 • újmy na zdraví nebo životě
 • škody na majetku
 • související finanční škody
 • a dokonce za určitých podmínek i náhradu způsobené nemajetkové újmy.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png