Dopřejte si pohodlí a příjemné chvíle tam,
kde to máte rádi

 • Pojištění pro domácnost, rodinu, pomocníky
  v domácnosti i domácí mazlíčky
 • Asistenční služby zdarma, které využijete
  při havarijní situaci v domácnosti
 • Trvalá garance nejširšího krytí s exkluzívním žolíkem

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Pojistěte se online

Při sjednání online získáte slevu 30%.

Neztrácejte čas, k uzavření vám stačí jen několik minut.


Sjednat online

Rozsah pojištění | Pojištění domácnosti

Mějte svou domácnost pod kontrolou díky modernímu způsobu pojištění

Pojištění můžete sjednat na pobočkách UNIQA (bývalých pobočkách AXA), u vašeho finančního poradce nebo jednoduše online.

Podmínky Pojištění domácnosti

Pojišťujeme domácnosti ve zkolaudovaných budovách, které jsou trvale či rekreačně obývané. Předmětem pojištění jsou movité věci v domácnosti, anténní systémy a stavební součásti tvořící vnitřní prostor bytu používané k soukromým účelům a do určeného limitu i věci určené k podnikání.

Frekvence a způsob platby

Volit můžete z následujících frekvencí placení:

 • roční,
 • pololetní,
 • čtvrtletní.

Za žádnou z področních frekvencí neúčtujeme přirážku k pojistnému. Při roční platbě naopak nabízíme 10% slevu.

Při sjednání smlouvy obdržíte údaje k platbě prvního pojistného. Platit můžete:

 • bankovním převodem,
 • složenkou,
 • online
Spoluúčast

Spoluúčast pojištěného je dohodnutá částka, kterou se podílíte na každé pojistné události, která vám může nastat. Zvolené výši spoluúčasti pak odpovídá výše pojistného. Můžete si vybrat z následujících variant:

 • 0 Kč
 • 1 000 Kč
 • 5 000 Kč
 • 10 000 Kč
Začátek a doba pojištění

Sami si zvolíte počátek vašeho pojištění - nejdříve však od následujícího dne po sjednání smlouvy a nejpozději do 12 měsíců. Sjednává se buď jako dlouhodobé pojištění s pojistným obdobím 1 rok, nebo jako krátkodobé pojištění na dobu určitou s pojistným obdobím max. 1 rok se zaokrouhlením na celé měsíce.

Jak mohu pojištění vypovědět?

Pojištění můžete vypovědět

 • bez udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců ode dne sjednání pojistné smlouvy (výpovědní doba je osm dnů),
 • ve lhůtě šest týdnů před koncem pojistného období nebo
 • do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události (výpovědní doba je jeden měsíc).
 

Od pojistné smlouvy, která byla sjednána výhradně prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (typicky smlouva sjednaná online) můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího sjednáni nebo ode dne, kdy vám byly k takto sjednané pojistné smlouvě sděleny pojistné podmínky.

Další důvody zániku pojištění jsou uvedeny v zákoně nebo v pojistné smlouvě, respektive v pojistných podmínkách, které jsou její součástí. 


Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie