Kde jinde se mohu cítit bezpečněji a pohodlněji než doma?

 • Ochrana vašeho bydlení s rozsáhlými
  asistenčními službami
 • Při havárii vám pošleme pomoc
  do jedné hodiny. Pokud to nestihneme,
  zaplatíme vám 500 Kč

Proč AXA?

 • Pobočky po celé republice
 • Finanční plán na míru
 • Jednoduše z domova

Sjednejte si schůzku

Uděluji souhlas společnostem finanční skupiny AXA v České republice, tj. AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s., AXA penzijní společnost a.s., AXA investiční společnost a.s., AXA Management Services s.r.o., aby zpracovávaly moje osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to za účelem:

- nabízení produktů těchto společností,
- zasílání obchodních sdělení (elektronická forma nabízení produktů a služeb),
- automatizovaným zpracováním osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku Vašim individuálním potřebám,
- předávání osobních údajů ve stejném rozsahu obchodnímu partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- výzkumů trhu a průzkumů spokojenosti s využívanými produkty a službami,

přičemž takovýto souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu s kteroukoliv ze jmenovaných společností a následně i po dobu 5 let po skončení takového smluvního vztahu. Pokud se nestanu klientem žádné ze společností AXA, uděluji souhlas na dobu 5 let od tohoto udělení.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, buď telefonicky na AXA lince +420 292 292 292 nebo písemně e-mailem na info@axa.cz, nebo korespondenčně na adrese AXA, Úzká 488/8, 602 00 Brno.

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM potvrzujete, že jste se seznámili s textem Infomačního memoranda. Jeho textaci najdete na webových stránkách na www.axa.cz/osobni-udaje/.

 
 

Rady a tipy | Pojištění Domov IN

1. Co dělat, když zjistím, že můj byt/dům někdo vykradl?

Pokud máte při příchodu do bytu, domu či rekreační budovy pocit, že došlo k neoprávněnému zásahu třetích osob, neprodleně kontaktujte Policii ČR na čísle 158 a společně zaznamenejte rozsah škod. Protokol poslouží jako podklad pro vyplacení škody.

2. Co dělat, když začne hořet?

Hořící spotřebiče odpojte ze zásuvky. Nikdy nehaste vodou elektrická zařízení pod proudem ani hořící olej v pánvi. Je-li cítit kouř z elektrorozvodů, vypněte hlavní vypínač a zavolejte naši asistenční službu. Nedaří-li se požár uhasit, zavolejte 150, upozorněte další osoby v domě a opusťte objekt.

Po uhašení ohně nezapomeňte škody před zahájením oprav vyfotografovat. Pomůžete nám tak snáze vyřešit vaši pojistnou událost.

3. Jak postupovat při záplavách?

Vypněte přívod proudu, vody a plynu. Upevněte předměty, které by mohla voda odnést. Máte-li k dispozici auto, naložte věci základní potřeby – léky, peníze, hygienické potřeby a oblečení na několik dní, veškeré doklady a cennosti a opusťte povodňovou zónu. Při zvláštní povodni opusťte nemovitost ihned a dostavte se do evakuačního střediska.

4. Jak postupovat při havárii vody?

Zastavte hlavní přívod vody. Při havárii většího rozsahu přivolejte hasiče na čísle 150, kteří vám pomohou vodu odčerpat. Při menších nehodách přivolejte naši asistenční službu na lince +420 292 292 292.

5. Jak postupovat v případě zkratu na elektroinstalaci?

Co nejrychleji přerušte elektrický obvod, ideálně vypněte hlavní jistič. Pokud je cítit z elektroinstalace kouř, zavolejte hasiče na čísle 150. V případě menších závad přivolejte naši asistenční službu +420 292 292 292. V žádném případě se vodičů nedotýkejte holou rukou!

6. Co dělat při bouřce?

Zavřete okna a dveře a vyhýbejte se vodě. Blesk se může šířit i vodovodními trubkami nebo ústředním topením. Přestaňte proto mýt nádobí, vylezte z vany, nezdržujte se u kamen a nesahejte na trubky. Pokud nemusíte, netelefonujte z pevné linky. Vyndejte ze zásuvky všechny elektrické spotřebiče, které právě nepotřebujete.

7. Co dělat, když na plot spadne strom?

Vede-li plotem elektřina, například ze zvonku nebo automatického otevírání, vypněte obvod nebo hlavní jistič. Je-li cítit kouř nebo je strom v plotu zaklíněn, kontaktujte hasiče na čísle 150. V případě menších škod přivolejte naši asistenční službu: sepíšeme s vámi záznam a vyřešíme potřebné právní záležitosti se sousedy.

8. Co dělat, když přeteče jímka?

Pravděpodobně došlo k závadě, například na čerpadle. Nechte vodu a splašky odtékat pokud možno tam, kde nezpůsobí žádné škody. Přivolejte naši asistenční službu, která bude do hodiny u vás.

9. Co dělat, když do domu prosakuje voda?

Pokud je náhle zaplaven celý sklep, přivolejte hasiče, aby vám pomohli vodu odčerpat. Pokud neznáte zdroj vody, vypněte hlavní přívod u svého domu a nahlaste problém svému poskytovateli vodovodních služeb. V případě menších havárií kontaktujte naši asistenční službu +420 292 292 292.

10. Jak postupovat při poškození domu vandaly?

Na nic nesahejte a přivolejte Policii ČR, která poškození zaprotokoluje. Na jeho základě vám pak proplatíme vzniklou škodu. Potřebujete-li pomoci s rozbitými okny nebo zámky, kontaktujte naši asistenční službu +420 292 292 292.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png