Cestujte v klidu a pohodě

 • Sjednání během několika minut online
 • Možnost výběru ze tří variant cestovního pojištění s možností až neomezeného krytí

Pojistěte se online

Sjednejte si cestovní pojištění za pár minut online se slevou 20 %


Sjednat online

Připojištění | Cestovní pojištění

Cestujte v pohodě a vše ostatní nechte na nás

Abyste se na své cestě cítili ještě bezpečněji, můžete si k základnímu cestovnímu pojištění uzavřít i některé z následujících připojištění: Připojištění chronických onemocnění, připojištění pracovních manuálních cest a připojištění rizikových sportů.

Abychom vám ještě více usnadnili vaše plánování cesty, v rámci základního cestovního pojištění máte možnost předvolit si jednu z přednastavených alternativ pojištění: Rodinné pojištění, Bezpečný domov, Bezstarostní rodiče a Dovolená bez starostí. Ke všem zmíněným alternativám pojištění si zároveň můžete připojistit i některé ze samostatných připojištění.

Na výběr máte z následujících alternativ pojištění a připojištění:

Rodinné pojištění opakovaných výjezdů - alternativa pojištění

Chráníme vás i vaše děti na zahraničních cestách během celého roku. Ať už cestujete sami, s celou rodinou nebo cestují jen vaše děti - na naše pojištění se můžete vždy spolehnout.

Výhody:

 • ideální dlouhodobé řešení pro rodiny s dětmi při opakovaných výjezdech do zahraničí
 • cenově výhodnější než krátkodobé pojištění na jednotlivé cesty v závislosti na frekvenci uskutečněných cest
 • vztahuje se na rodinu pojištěného (manžel / manželka, druh / družka, za předpokladu sdílení společné domácnosti a všechny nezletilé děti, jejichž zákonným zástupcem je jeden z pojištěných)
 • platí pro společné i samostatné cesty a na neomezený počet až 90denních cest
 • pokrývá studijní, turistické i pracovní cesty administrativního charakteru
 • je možné k němu uzavřít všechna nabízená připojištění, která se následně automaticky vztahují na všechny členy
 • uzavírá se na dobu neurčitou s roční platbou pojistného
 • jednotliví členové nemusí být jmenovitě ve smlouvě uvedeni
Bezpečný domov - připojištění

Užívejte si svou dovolenou v zahraničí bez starostí a my mezitím ochráníme váš domov! Bojíte se, že zatímco jste pryč, praskne vodovodní potrubí nebo vás navštíví zloději? Naše připojištění pokryje vzniklou škodu a my zajistíme zásah sklenáře, instalatéra a všech, kteří by mohli být potřební.

Výhody:

 • spolehlivá ochrana domácnosti v době vašeho pobytu v zahraničí
 • zahrnuje pojištění technické asistence opuštěné domácnosti (zásah instalatéra, sklenáře, elektrikáře atd.)
 • pokrývá náklady na příjezd technické služby na místo havárie a odstranění její příčiny
 • v případě potřeby je nutné zajistit vstup do opuštěné domácnosti a osobu, která bude přítomna během zásahu
 • vztahuje se i na případ krádeže či poškození vodou z vodovodního systému
 • připojištění lze uzavřít k jednorázovým i opakovaným cestám
 • v případě uzavření k rodinnému pojištění je nezbytné, aby v zahraničí byly všechny pojištěné osoby
 
Bezpečný domov EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Pojištění domácnosti pro případ krádeže nebo poškození vodou z vodovoního zařízení
Celkový limit 350 000 Kč
Elektronika 100 000 Kč
Cennosti 50 000 Kč
Pojištění technické asistence opuštěné domácnosti
Příjezd technické služby reálné náklady
Odstranění příčiny havárie (zásah instalatéra apod.) 2 500 Kč
Klidný rodič - připojištění

Myslíme nejen na ty nejmenší, ale i na jejich rodiče! Pokud dojde k hospitalizaci dítěte v zahraničí, zajistíme rodičům převoz a pobyt v nemocnici a poskytneme maximální součinnost v těchto nepříjemných chvílích.

Výhody:

 • rozšiřuje limity standardního pojištění (prodlužuje hrazenou dobu pobytu rodiče s dítětem v nemocnici)
 • zahrnuje náklady na pobyt s dítětem v nemocnici oběma rodičům, kteří cestovali s dítětem, včetně denního odškodného při hospitalizaci
 • pokrývá úhradu dopravy jednoho z rodičů a ubytování, pokud je dítě v zahraničí bez rodinného příslušníka
 • pro zpříjemnění rekonvalescence po návratu do České republiky zajistíme návštěvu klauna nebo kouzelníka
 
Klidný rodič EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Doprava jednoho z rodičů z ČR při hospitalizaci dítěte delší než 3 dny reálné náklady do limitu PLV* reálné náklady do limitu PLV* reálné náklady do limitu PLV*
Ubytování jednoho z rodičů z ČR při hospitalizaci dítěte 200 € / noc max. 30 nocí 150 € / noc max. 30 nocí 150 € / noc max. 30 nocí
Ubytování druhého z rodičů při hospitalizaci dítěte 200 € / noc max. 10 nocí 150 € / noc max. 10 nocí 100 € / noc max. 10 nocí
Denní odškodné při hospitalizaci dítěte 150 Kč / den max. 30 dní 150 Kč / den max. 20 dní 100 Kč / den max. 20 dní
Animační program při rekonvalescenci dítěte (návštěva klauna, kouzelníka) po návratu do ČR 2 návštěvy na každou pojistnou událost

* PLV - Pojištění léčebných výloh

Dovolená bez starostí - připojištění

Na dovolenou jedete za odpočinkem. S naším připojištěním dovolené bez starostí si můžete vychutnat veškeré chvíle v zahraničí v klidu a pohodě – řešení nepříjemných situací nechte na nás. Postaráme se o vás, kdyby se vám na dovolené něco stalo – a to i po příjezdu zpět do ČR! Dopravíme vás k lékaři, pomůžeme s dovozem léků a zajistíme péči o vašeho domácího mazlíčka, pokud vy nebudete moci. A kdyby se něco stalo s autem? Zajistíme odtah, opravu nebo váš návrat zpět domů. V případě potřeby se postaráme i o vaše ubytování a nepojízdné auto dopravíme zpět do ČR!

Výhody:

 • zahrnuje pojištění zdravotní asistence, domácího mazlíčka a technické asistence
 • lze sjednat k jednorázovým i opakovaným cestám
 • pojištění zdravotní asistence zahrnuje zdravotní asistenci pojištěnému po návratu do ČR (v případě, že léčba započala v zahraničí)
 • pojištění domácího mazlíčka zahrnuje náklady na nutnou a neodkladnou péči v zahraničí, zajištění dopravy k veterináři a odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným zvířetem
 • pojištění vozidla zahrnuje opravu na místě, kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu, dočasné ubytování, pokračování v cestě a v případě nemožnosti opravy do pěti pracovních dnů také odtah zpět do ČR
 
Dovolená bez starostí EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Asistence po návratu při snížené pohyblivosti následkem pojistné události
Doprava z nemocnice po hospitalizaci 20 000 Kč
Doprava k lékaři a zpět 20 000 Kč
Dovoz nezbytných léčiv nebo potravin 20 000 Kč
Doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku / hotelu 20 000 Kč
Pojištění domácích mazlíčků
Pojištění veterinární péče 20 000 Kč
Doprava zvířete k veterináři veterináři (platí i pro zvíře, 20 000 Kč které zůstalo v ČR) 20 000 Kč
Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem do limitu ODP
Pojištění technické asistence (evropské země zelené karty)
Oprava na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 5 000 Kč
Pokračování v cestě/návrat domů (hromadná doprava) reálné náklady
Taxi z místa události do místa přechodného ubytování / na nádraží 2 500 Kč
Přechodné ubytování 100 € / noc, max. 3 noci
Repatriace neopraveného vozidla 25 000 kč (pokud vozidlo není opravitelné do 5 pracovních dní)
Připojištění chronických onemocnění- připojištění

Dlouhodobě léčené onemocnění představuje jedno z největších rizik, které se v zahraničí projevuje nejčastěji. Buďte na tuto skutečnost připraveni s naším připojištěním chronických onemocnění a nenechte se ničím zaskočit. Ochráníme vás před nečekaným zhoršením stabilizovaného zdravotního stavu.

Výhody:

 • převezmeme náklady na neodkladná ošetření a léčení v zahraničí, jež souvisejí s chronickým onemocněním. Zahrnuto je i ambulantní ošetření chirurgického zákroku, k němuž došlo 30 dní před počátkem cesty.
 • kryje pojištění léčebných výloh o krytí nákladů spojených se zhoršením chronického onemocnění, pokud došlo za posledních 12 měsíců ke změně vašeho zdravotního stavu
 • stabilizovaná chronická onemocnění jsou součástí základního cestovního pojištění
 • zahrnuje úhradu akutní a neodkladné léčby nezbytné ke stabilizování vašeho zdravotního stavu v případě zhoršení
 • nezahrnuje léčbu tuberkulózy, léčbu pacientů indikovaných k orgánové transplantaci, léčbu rakoviny, inzulinoterapii a léčbu chronické ledvinné nedostatečnosti, kromě poskytnutí první pomoci
 • nezahrnuje léčbu chorob, kdy byla pojištěnému sdělena terminální diagnóza
 
Připojištění chronických onemocnění EXCELENT KOMFORT REFERENCE
Pojištění léčebných výloh - celkový limit 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč X
Připojištění pracovních manuálních cest - připojištění

Chystáte se pracovně do zahraničí? Pak nenechávejte nic náhodě! Toto připojištění vám zajistí účinnou ochranu před nepříjemnými situacemi vzniklými při práci v zahraničí a vy se tak budete moci maximálně soustředit na práci.

Výhody:

 • vztahuje se na události, k nimž došlo v souvislosti s pracovní manuální činností
 • rozšiřuje krytí standardního pojištění programu Reference, Komfort i Excelent
 • nelze sjednat pro děti a seniory
 • manuální činností je podnikatelská činnost, výkon povolání či výdělečná činnost jiného než administrativního charakteru
Rizikové sporty - připojištění

Užijte si svou dovolenou naplno! Díky našemu připojištění rizikových sportů budete moci podnikat své oblíbené aktivity takřka bez omezení! Postaráme se o vás při letní i zimní dovolené, ať už jedete k moři nebo na horské túry. Nenechte se na dovolené omezovat a vše, co chcete, prostě zkuste!

Výhody:

 • účinná ochrana při aktivní dovolené
 • je nutné pro výkonnostní provozování běžných sportů, a to v rámci veřejně organizovaných soutěží, nebo profesionálně provozovaných sportů
 • nutné pro rizikové sporty
 • pokud sport není uveden v žádné z kategorií sportů, jeho připojištění je možné pouze na základě písemné dohody s pojistitelem

Kompletní seznam rizikových sportů najdete v dokumentu Kategorie sportů

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png