Cestujte v klidu a pohodě

 • Sjednání během několika minut online
 • Možnost výběru ze tří variant cestovního pojištění s možností až neomezeného krytí

Pojistěte se online

Sjednejte si cestovní pojištění za pár minut online se slevou 20 %


Sjednat online

Popis | Cestovní pojištění

Cestujte v pohodě a vše ostatní nechte na nás

Užijte si svou dovolenou, pracovní cestu nebo studium v zahraničí díky cestovnímu pojištění, které vás ochrání během celé vaší cesty a v případě problémů vám pomůže vyřešit všechny nově vzniklé problémy tak, abyste si z cestování přinesli pouze dobré vzpomínky.

V závislosti na délce vaší cesty si můžete pojištění uzavřít na jeden až 365 dní nebo opakované až 90denní výjezdy během roku, přičemž vaše pojištění je platné již po 4 hodinách od provedení platby. Díky jednoduchému online uzavření se proto stihnete pojistit i na poslední chvíli.

Podle toho, v jaké míře chcete být pojištěni, máte na výběr ze tří variant Excelent, Komfort a Reference, přičemž k základnímu pojištění máte možnost vybrat si některé z našich připojištění.

Abychom vám ještě více zjednodušili výběr pojištění, máte možnost vybrat si přímo z připravených programů cestovního připojištění zaměřených na ochranu celé vaší rodiny.

Cestovní pojištění zahrnuje:

Pojištění léčebných výloh

Když se v zahraničí zraníte nebo onemocníte, naše pojištění léčebných výloh se postará o náklady na ošetření, léčbu, léky i nutné převozy (zásah horské služby či transport vrtulníkem). Postaráme se o to, abyste se ze zahraničí vrátili bezpečně domů. Pokud jde o dítě nebo převoz není dočasně možný, zajistíme i dopravu a ubytování doprovázející osoby.

Dostupné ve variantě Excelent, Komfort a Reference.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků nebo smrti následkem úrazu. Poskytne vám finanční plnění až do výše 1 000 000 Kč.

Dostupné ve variantě Excelent a Komfort.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Vztahuje se na škodu na zdraví nebo na majetku, kterou způsobíte třetí osobě při běžných činnostech (sport, rekreace či zábava). Pomůžeme vám pokrýt nároky třetích osob nebo cizích pojišťoven, které se domáhají zaplacení škody a to až do výše 25 000 000 Kč.

Dostupné ve variantě Excelent a Komfort. Varianta Excelent obsahuje i krytí odpovědnosti za následné finanční škody (ušlý zisk, snížení společenského uplatnění).

Pojištění zavazadel

Vztahuje se na vaše cestovní zavazadla a věci osobní potřeby. Pomůžeme vám zmírnit škody při poškození nebo zničení zavazadel a jejich obsahu. Může jít o živelnou událost, krádež vloupáním se do dopravního prostředku nebo vašeho apartmánu, krádež po dopravní nehodě apod. Pojištění pokrývá i ztrátu nebo odcizení osobních dokladů. Pojištění se vztahuje i na elektroniku, fotoaparáty, kamery, počítače a sportovní, případně obchodní vybavení.

Dostupné ve variantě Excelent a Komfort.

Pojištění cestování letadlem

Ať už dojde ke zrušení nebo zpoždění vašeho letu (popř. opoždění doručení vašeho zavazadla), naše pojištění pokryje náklady na nákup občerstvení, nezbytného ošacení nebo hygienických potřeb a další související výdaje.

Dostupné ve variantě Excelent.

Pojištění asistenčních služeb

Naši specialisté jsou vám k dispozici 24 hodin denně. Jsme připraveni poradit vám v jakékoliv situaci, která může v souvislosti s vaší cestou nebo pobytem v zahraničí nastat. Asistence Lifestyle vám navíc umožní užít si cestu do zahraničí opravdu bez starostí. Zařídíme za vás rezervace jízdenek i vstupenek na kulturní akce a vybereme vhodné ubytování. Pomůžeme také najít to nejlepší místo pro vaše pracovní jednání.

Poskytujeme:

Turistické informace

 • Informace o zastupitelských úřadech a konzulátech
 • Informace o dokladech nutných pro vstup do země
 • Informace o finanční částce nutné pro vstup do země
 • Aktuálních kurzy měn
 • Průměrné ceny základních komodit
 • Klimatické poměry a předpovědi počasí
 • Stupeň všeobecné bezpečnosti v cílové zemi
 

Lékařské informace

 • Informace o obecné úrovni lékařské péče v zemi
 • Informace o nutnosti očkování
 • Dodání adres imunologických zařízení
 • Informace o výskytu epidemií
 • Zahraniční ekvivalenty českých léků a jejich dostupnost
 • Specifická zdravotní rizika lokalit a první pomoc
 

Telefonická pomoc v nouzi

 • Rady, informace, pomoc při řešení situacích nouze
 • Vyhledání právníka, adresy úřadů
 

Tlumočení a překlady

 • Telefonická pomoc v případě jazykové bariéry při policejní kontrole
 • Překlady při styku s administrativou a lékařským zařízením
 • Telefonické překlady tlumočení a rady při vyplňování dokladů
 • Zprostředkování oficiálních překladů a srozumění s doklady telefaxem
 • Zprostředkování tlumočníka při policejním šetření
 • Zprostředkování tlumočníka při soudním řízení
 

Ztráta dokladů

 • Pomoc při vystavení náhradních osobních dokladů
 • Pomoc při vystavení náhradního řidičského oprávnění
 • Vystavení náhradního potvrzení o pojištění
 • Doprava do místa vystavení dokladu
 • Doručení náhradních dokladů na místo pobytu
Pojištění právní asistence

Pomůže vám při řešení problémových situací. Poskytne vám právní informace po telefonu, administrativně-právní asistenci i právní ochranu.

 

Telefonická služba právních informací

 • Adresy a kontaktní údaje institucí a dodavatelů služeb v ČR nebo zahraničí
 • Informace o cílové zemi – potřebné cestovní doklady, specifické podmínky a požadavky
 • Postupy a procedury při styku s institucemi v ČR nebo zahraničí
 • Informace související s provozem motorových vozidel
 

Administrativně-právní asistence

 • Informace o postupech při řešení problémových situací
 • Asistence při ztrátě nebo krádeži dokladů
 • Asistence při jednání v cizím jazyce
 • Asistence při zprostředkování služeb
 • Jednání s orgány policie, celní správy nebo s jinými úřady
 • Asistenční služby v případě vazby pojištěného
 

Právní ochrana

Zajistí vám pomoc při řešení pojistné události v soudním řízení, případně dále v exekučním řízení či hledání právního zastoupení v těchto oblastech:

 • Trestní řízení po dopravní nehodě
 • Přestupkové řízení po dopravní nehodě
 • Nárok na náhradu škody nebo újmy

 

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

 • appStore.png
 • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

 • AXA.com