Daňové změny v životním pojištění | UNIQA Insurance Group

Daňové změny v životním pojištění od 1. 1. 2015

Dne 1.1.2015 vstoupila v účinnost novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu (dále jen „novela“), která mimo jiné zavádí novou podmínku pro uplatnění odpočtu od základu daně o uhrazené pojistné spočívající ve zrušení možnosti provádět předčasnou výplatu prostředků (tzn. částečné odkupy) ze smluv soukromého životního pojištění, a to od 1. 1. 2015.

Koncem roku 2014 jste již z naší strany byli informováni o tom, že aby Vaše pojistná smlouva zůstala i po 1.1.2015 v režimu daňové odčitatelnosti, je nezbytné pojistnou smlouvu změnit tak, aby vyhovovala podmínkám zákona, a to nejpozději do 31.3.2015.

Klientům, kteří s provedením změny neprojevili svůj nesouhlas (jako reakci na dopis zaslaný pojišťovnou v listopadu 2014), byl zaslán Návrh dodatku na změnu pojistné smlouvy, kterým se ruší možnost provádění výplaty jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Uzavřením tohoto dodatku ve stanovené lhůtě, dojde k úpravě Vaší pojistné smlouvy tak, aby i nadále splňovala podmínky daňové odčitatelnosti dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, tedy aby již neumožňovala provádění částečných odkupů (tj. v dikci daňové legislativy nebude umožňovat výplatu jiných příjmů, které nejsou pojistným plněním a nezakládají zánik pojistné smlouvy). K uzavření dodatku dojde Vaším podpisem. Dodatek je nezbytné podepsat nejpozději do 31. 3. 2015 a jedno jeho podepsané vyhotovení nám doručit zpět. Pouze tak lze zajistit, že Vaše smlouva zůstane i po datu 1. 1. 2015 v režimu daňové odčitatelnosti.

Výše uvedené řešení je ve smyslu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů plně dostačující. Pro zajištění pokračování daňové odčitatelnosti tedy nemusíte, kromě podepsání výše uvedeného dodatku ve stanovené lhůtě, podnikat další kroky a i nadále můžete využívat všech ostatních výhod investičního životního pojištění.

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie