UNIQA Management Services, s.r.o. | UNIQA Insurance Group

UNIQA Management Services, s.r.o.

Předmětem podnikání naší společnosti je zejména zprostředkovatelská činnost, a to v oblasti:

  • smluv penzijního připojištění
  • pojišťovnictví

O společnosti

Svoji činnost jsme na českém trhu zahájili v roce 1998 jako společnost pod obchodním názvem WASS YT s.r.o.

V roce 1999 byla společnost přejmenována na CSWIN FINANCIAL SERVICES s.r.o, posléze na Winvest Finanční poradci s.r.o. a nakonec na AXA Česká republika s.r.o. Od 16.10.2017 do 14.01.2021 vykonávala společnost svou činnost pod názvem AXA Management Services s.r.o.

Společnost UNIQA Management Services, s.r.o., se sídlem Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 25672703, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60002, je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností UNIQA Insurance Group AG, akciovou společností založenou a existující podle práva Rakouska, se sídlem Untere Donaustraße 21, 1029 Vídeň, Rakousko, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod zn. FN 092933 t.
Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

Seznam poboček >

Vítejte v AXA
člen skupiny UNIQA Insurance Group

Magazín Patálie