Zpětná vazba klientů | Finanční skupina AXA

Naše klienty žádáme o hodnocení produktů a služeb. Jejich zpětnou vazbu otevřeně publikujeme na našich stránkách.

Skupina AXA od roku 2017 jako první finanční instituce v České republice a na Slovensku veřejně zobrazuje zpětnou vazbu klientů na svoje produkty a služby.

Platformu pro dotazování, vyhodnocování a publikování hodnocení poskytuje nezávislá společnost eKomi.

Proč to děláme:

Naší strategií je důsledná orientace na klienta. Chceme být v roli partnera, který stojí po boku klienta ve všech klíčových okamžicích jeho života. Ať už se jedná o prevenci, služby, krytí rizik, zhodnocení úspor na penzi či investice.

Aktivně se klientů ptáme na jejich zpětnou vazbu k našim produktům a službám, abychom se dozvěděli, co děláme dobře nebo co máme zlepšit. Názory klientů si nenecháváme pro sebe a uveřejňujeme je na našich stránkách.

Jak se ptáme:

Po ukončení události, kterou jsme s klientem řešili, zašleme klientovi e-mail s odkazem na vyplnění dotazníku spokojenosti. Ptáme se na události, které jsou z pohledu našich klientů nejpodstatnější – proces nákupu produktu, a poté jeho využití, jako např. vyřízení pojistné události v životním i neživotním pojištění, výplata penzijního spoření nebo investic.

Jak hodnocení zpracováváme:

Vyplněné dotazníky zpracovává nezávislá společnost. Komentář klienta je anonymizován z hlediska uvedených jmen, názvů nebo částek a spolu s hodnocením pomocí hvězdiček je uveřejněn na našich stránkách.

Za každé hodnocení jsme vděčni. Pozitivní necháváme bez přímé odezvy a pracujeme s nimi interně. Na negativní hodnocení reagujeme v rozmezí dnů. Snažíme se vysvětlit zvolené postupy nebo případ opětovně posuzujeme. Klienti nám tak dávají šanci napravit nejen individuálně vnímané nedostatky, ale i systémově zlepšovat naše procesy a produkty.

Vítejte v AXA | 292 292 292 | facebook-(3).png

AXA Health Keeper 

  • appStore.png
  • googlePlay.png

AXA VE SVĚTĚ  

  • AXA.com